Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠΟς
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑNΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βρυπής-Νικόλaος Καραθάνος 1951-1974 * Ιδωκτήτρια - Εκδύτρια Στανρίδου 1. Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΠΕΜΠΤΗ 15 ΟKΤΩΒΡΙΟΥ 2020
Περίοδος Β' (1974)"
Αp φύλλου 6880-12.210
0.50 ε
Έπειτα από σχετικήοδηγία
Παραδόθηκαν
στα Σχολεία του Δήμου
Παρανεστίου
τα Πιστοποιητικά
Πυροπροστασίας
Σε λειτουργία
αναμένεται να δοθούν
οι 3 Στέγες
Υποστηριζόμενης
Διαβίωσης για ΑμεΑ
στη Δράμα
Επιστολή Διαμαρτυρίας
Εργαζομένων ΚΟΔ
αΠροτεραιότητά μας
ένα ασφαλές περιβάλλον
άθλησης για παιδιά , πολίτες
και για τους ίδιους
τους εργαζόμενους
που ήρθε από τον ΕΟΔΥ
Σε αναλύσεις δειγμάτων
για κορωνοϊό
σε λύματα προχωράει
η ΔΕΥΑ Δρά μας
Στην τελική ευθεία τα έργα
φυσικού αερίου για τη Δράμα
μετά το κλείσιμο των προσφορν
Σύμφωνα με στοιχεία της 4ης Υγειονομικής Περι φέρειας
Στα 48 τα θετικά κρούσματα από
τα 1.407 ύποπτα που προσήλθαν στο
Νοσοκομείο Δράμας από 26/02 έως 12/10
Ολοκληρθηκε η διαδικασία προσφορν
για τα έργα της ΔΕΔΑ στην ΑΜΘ
Στα 340 τα ύποπτα κρούσματα στο Ν. Δράμας που νοσηλεύ θηκαν και 22 όσοι
νοσηλεύθη καν εκτός ΜΕΘ
-ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ
ευθεία μπήκε
πλέον ορi στικά και εκτός
απροόπτου πάντα ,
το έργο της κατασκευής του δετύου
φυσικού αερίου στη
Δράμα , αλλά και
στις άλλες πόλεις
της Περιφέρεας
Αν . ΜακεδονίαςΘράκης
Όπως είναι γνωστό και πολλάκις έχε δημοσιεύσει ο Πρωνός
Τύπος" , μέχρι τέλος του
2020 αναμένεται να ξεκ νήσουν ήδη τα πρτα
έργα για το δύτυο του φυσικού αερίου στη Δράμα,
στην Ξάνθη , στην Κομοτηνή και στην Αλεξανδρούπολη .
Πλέον , το έργο έχει μπει στην τελική
ευθεία, εφόσον ολοκληρθηκε πλέον η
διαδικασίαα υποβολής προσφορν στο φέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θρά
πλαίσιο των ηλεκτρονικν δωθνν ανα - κης προβλέπει , επίσης , την ανάπτυξη
κτν διαγωνισμν που πραήρυξε η
ΔΕΛΑ, για την κατασκευή υποδομν φυ - Οpεστιάδα και την Καβάλα , για τις
σικού αερίου στην Περφέρεια Ανατολι - οπdες τα έργα θα δημοπρατηθούν εντός
κής Μακεδονίας και Θράκης
Στους δύο διαγωνα
λογή αναδόχων των έργων κατασκευής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδοίας και
δικτύων διανομής φυσικού αερίου και Θράκης είναι συνολεκού προύπολογισυνδέσεων καταναλωτν στις πόλεις σμού 56,6 εκατ. ευρ (πλέον Φ.Π.Α. ) και
Αλεξανδρούπολη Δράμα , Κομοτηνή και προβλέπουν έως το 2024:
Ξάνθη προσήλθε καναποιητικός αριθμός
oκονομικν φορέων , μεταξύ των οποίων
και ορισμένες από τις πλέον αναγνωρισμένες ετα ιρείες και κοινοπραξίες του
κατασκευαστυού κλάδου , καταθέτοντας ναλωτν όλων των κατηγορν ( oaεμπρόθεσμα οικονομκές και τεχνκές κν , εμπορικν , βιομηχανικν) . Ο αριθπροσφορές . Θα ακολουθήσουν οι προ - μός των συνδέσεων μπορεί να είναι πολβλεπόμενοι έλεγχοι από την Είδεή Υπηρεσία Διαχείρισης του Περιρερειακού τηση απ την τοπική κονωία .
Επιχειρησακού Προγράμματος
ΔΡΑΜΑ ΔΙΑΥΜστεΚΟ Σύνολο υπόπτων που προσήλθαν
ΣΕΡΡΕΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΑΧΕΠΑ 22%
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης , καθς και από το
Ελεγκτικό Συνέδριο .
Σημεινεται ότι τα έργα σε
Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή,
Ξάνθη και Δράμα έχουν συνο
λικό προύπολογισμό 33,45
εκατ. εuρ και συγχρηματο
δοτούνται από το ΕΣΠΑ με το
ποσό των 16,68 εκατ . ευρ .
Ο σχεδιασμός της ΔΕΔΑ για την Περ
ΧΑΛΚΙΔΙΚ
260 νοσηλεύτηκαν εκτός ΜΕΘ.
Σύμφωνα με τα ίδια στοεία που δνει η 4η ΥΠΕ,
Του Θανόση Πολυμένη
A ΠΡΟΤΑ επίσημα στατιστικά σταχεία όσν
αφορά τα ύποπτα ή και θετικά κρούσματα κορω έχουμε μεγάλη αύξηση κλινν νοσηλείας και δαλασια1νοού στην περιοχή ευθύνης της , έδωσε στη δημο- σμό των ΜΕΘ σε όλη την περισχή εν τα Νοσοκομεία
σιότητα η 4η Υγειονομική Περφέρεα Μακεδονίας-με τους λιγότερους θετκούς ασθενείς είναι το Θεαγέ Θράκης.
Τα σταχεία που έδωσε η 4η ΥΠΕ αρχζουν από τς 26 εν το Θεαγένειο δεν σταμάτησε τα χειρουργεία του
Φεβρουαρίου και αφορούν μέχρι και 12 Οκτωβρίου τρέ ούτε για μια μέρα.
χοντος έτους , και μεταξύ άλλων αφορούν και το Νοσο - Δράμα και Περιφέρεια ΑΜΘ
κομείο της Δράμας
Αυτή τη στιγμή, ο Νομός Δράμας στον επίσημο χάρτη δημοσιότητα η 4η ΥΠΕ , στο Νοσοκομείο Δράμας προ
Οκ. Μάριος Τσάκας
νεο και ο Διδυμότεχο με 4 και 5 κρούσματα αντίστοιχα .
δετύων διανομής φυσικού αερίου στην
Αναλυτικότερα , σύμφωνα με το στοιχεία που δνει στη
του Νοεμβρίου 2020.
Τα έργα της ΔΕΛΑ στις έξι πόλεις της
για την επιείναιστην θέση 1, στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο που από αυτά νοσηλεύθηκαν ως ίποπτα 340 άτομα . Ο συ θα μπορούσε να είναι.
Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στον απαλογισμό αυτό, χεται στα 48 άτομα , εν ο συνολικός αριθμός θετικν
τα νοσοκομεία ευθύνης της συγκεκρμένης ΥΠΕ είναι το που οσηλεύθηκαν εκτός ΜΕΘείαι 22 άτομα.
ΑΧΕΠΑ (βασικό Κέντρο Αναφοράς coνid-19 στη βόρεια Στο Νοσοκομείο της Ξάνθης , ο συνολικός αριθμός
Ελλάδα ) , το Ιπποκράτειο, το Θεaγένειο, ο Αγιος Παύλος ατόμων που προσήλθαν ως ύποπτα κρούσματα είναι
και τα νοσοκομεία Χαλκιδικής , Κλκς , Γουμένισσας , 1.494 άτομα , και ο αριθμός αυτν που νοσηλεύθηκαν
Δράμας , Σερρν , Ξάνθης, Κοματηνής, Αλεξανδρούπο- ως ύποπτα είναι 345 άτομα Συνολικός αριθμός θετικν
λης , Διδυμοτείχου.
Στην πρτη θέση έρχεται το ΑΧΕΠΑ με 6.495 ύποπτα σηλεύθηκαν 84 άτομα.
κρούσματα που προσήλθαν για εξέταση 765 που νοση λεύτηκαν . Επίσης 46
αποδείχτηκαν θετικά και
νολικός αριθμός των θετικν που νοσηλεύθηκαν ανέρ - Την κατασκευή 496 χιλιομέτρων δικτύων φυσικού αερίου μέσης και χαμηλής πίεσης.
Τουλάχστον 15.000 συνδέσεις καταστο Νοσοκαμείο Ξάνθης είναι 198 και ο εκτός ΜΕΘ νολαπλάσιος, εφόσον υπάρξει ανάλογη ήΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ 0.Ε.
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη |
παιδίατρος
Απόφοτη Ιατρικής σχολής Α.Π.Θ
Πάτκας-Μοσμανίδης
NΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
Ειδικευθείσα:
στο Μποδοσάκιο Νοσ . Πτολεμαίδος
στη Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
στη Β ΜΕNN Νοσ. Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 2521 0-22112 & 25210-20806
Τηλ: 25210 35194-Κιν: 697 74 22184
Ηπείρου & Ι. Δραγούμη γωνία, Δράμα
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως :
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
ΠΡΩΝΟΣ
TUΠΟΣ
Κοθημερινές: 10:00-13100 και 18:00200 (ετός Τετάρτης)
Eαββατοκόρακα κλοστό
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-2030, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Δωρεάν εγγυημένη φύλαξη
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Παραλαβή παράδοση κατ' οίκον
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΞΥΓΟΝΟ - OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Κύκνος
9 Παγγαίου 47 Αρκαδικός Δράμα
E 6985 643 791 / 2521 104962
ta Πλυντήριο Καλιν Κύκνος Δράμα
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
ΠΛΥΝΤΗΡΙ0 ΧΑΛΙΩΝ
25210 55122 0 6977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα