Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
Eanatolh
ΠΕΜΠΤΗ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου | www.anatolh.com
Ετος ιδρύσεως 1932
Αριθμός φύλλου
Ιδρυτής: ΜΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής ΠΟΠΗ ΗΛ ΚΟΖΥΡΗ
18.921
Σελίδα 6
Σελίδες 24-25
Η επαναλειτουργία
του ΑστυνομικούΤμήματος στη ΝεάποληΣυνεχίζουν σπο κύπελλο ΕΠΣΛΑΟΑΝ και Αναγέννηση
- Οδηγίες για την έναρξη
της ελαιοσυγκομιδής
στο Δήμο Αγ, Νικολάου
Πωλούνται δεκάδες
μικρά παλιά ξενοδοχεία
Σελίδα 4
- Ανακλήθηκε η άδεια
για το ηλιοθερμικό
στο Χνο Δήμου Σητείας
Δραματικές επιπτσεις έχει η κρίση λόγω της πανδημίας
Ρεπορτάζ :
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣAΛΑΚΗΣ Τους Σε αυτο το τοπίο , δεν είχαν επίσημα πωλη στην napoύσα συγκυρί ,
νεσουν τα ξενοδοχεία ξιοποίητες και οι οποίες φορίες αναφέραυν πως
Σελίδο 1
άρχισαν να εμφανίζονται τήρια , αλλά παρέμεναν
οι επιχειηματίες που έ Υπάρχει πρόβλημα στην Κρήτη μεγάλες του - σε μια διαδικασία nuλη - χουν nαλιά κλειστά ξελουκέτων για τα ξενοδο - ριστικές αλυσίδες nou είχεία της Κρήτης μετά τον χαν τη δυνατότητα να α.
κορονοίό Το ερτημα a γοράσουν σε καλές τιμές.
Πασχολεί τον τουριστικό και οι ξενοδόχοι να πoυ - που διαμορφνονται , οι για πληση και εστιάζουν
κόσμο , δεδομένου ότι στο λήσουν ικανοποιητικά . Τ νησί η φετινή τουριστική τοιες ανταλλαγές είδαμε λάξει τελείως και τα πω - προoπάθεια να διασφ χρονιά δεν λειτούργησε αρκετές στην ευρύτερη λητήρια μοιάζουν πλέον λίσουν ένα ικανοnoητικό
κανονικά και οι συνθήκες πεpιοχή του Αγίου Νικο - να είναι ένα στοιχείο της nοo .
nou διαμορφνονται σε λάου και του Λασιθίου καθημερινότητας των ανοικονομικό επίπεδο είναι και μάλιστα επιτυχημένες θρπων του τουρισμού ρίες , περισσότερα από
ασφυκτικές
Τα τελευταία χρόνια για την τοπική τουριστική σημείο , οι περισσότερες αλλά και μεσαία ξενοδοείναι γνωστό nως εν a . ανάπτυξη , ειδικά για τα επιχειρήσεις να καταχω - χεία έχουν βάλει nωλητήνέβαινε η τουριστική κι . μεγαλύτερα παραδοσι . ρούν την διάθεση πλη , ριο στην Κρήτη και σε δι .
νηση στην Κρήτη , αρκε ακά γνωστά και αναγνω- σης των δομν τους στο άφορες ιστοσελίδες πou
τές τουριστικές μονάδες ρισμένα ξενοδοχεία (Ερ - διαδίκτυο και σε ειδική
- μικρές και nολύ μικρές μής , Κοράλ Σητεία Μπιτς , ιστοσελίδα Οι Πληροπρωτίστως.έκλειναν α . Μιραμπέλλο κα )
ντμετωπίζοντας το φά
σμα των χρεν , της a
ποτυχημένης διαχείρισης ,
της παλαιότητας των υnοδομν καθς και της nαραnάνω περιπτσεις .
καθυστέρησης των επ δοτήσεων των αναπτυ.
ξιακν νόμων nou δεν
βοήθησαν αρκετούς αnό προβλήματα , πoυ οωρεύ
. Τρία τμήματα του ΒΟΑΚ
στο Λασίθι είναι ριμα
για ένταξη στο Ταμείο Ανάκαμψης
σης σε υκανοποιητικά τιμήματα
Στις νέες συνθήκες νότητες που υπάρχουν
νοδοχεία προσπαθούν να
ξεκαθαρίσουν τις πιθα
καταστάσεις έχουν αλ- το ενδιαφέρον τους στην
Σελίδα 28
Σύμφωνα με πληροφο και με θετική προοπτική Εφτασαν μάλιστα στο 250 μικρά , πολύ μικρά
Η ΣΤΕΧΕΙΑ Στη σελίδα 28
ΤΙΜΕΣ ΣΟΚ
Τα προβλήματα
των μικρν μονάδων
Εκτός όμως από τις
Μπακαλιάρος
ΑΑΑγίου-Νικολάου
υπάρχουν και μικρότε
ρες μονάδες , με noλλά.
"ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ"
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
| ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΖΑΡΙ ΣΤΟΝ ΜΥΛΩΝΑΚΗ!
AKANA ΑΣΠΡΑ-ΚΟΚΙΝΑ ΚΡΗΤΗΣ 0,3%ΙΛΟ
ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΤΟΥΡΙΑ ΚΝΩΣΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΜΗΛΑ ΕΜΗΝΙΚΑ
ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΕΙΣΑΓΟΓΗΣ
ΡΟΔΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΤΑΜΝΑΓΚΑΘΙ ΚΡΗΤΗΣ
9)Τα κιλά τους ξενοδόχους της τηκαν στην nοpεία του
Παλιάς φουρνιάς να δι - χρόνου , οι onoiες nαρa .
ατηρήσουν και ν ανα - μένουν κλειστές και αναΠΕΜΠΤΗ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων
τα 3 κιλά
Γαρίδες
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝΕ
ΕΤηλ. 2841 40270
[Και άλες μεγάλες προσφορές!!
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΤΟΚΟΝ
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ !
ΠΑ ΝΑ ΔΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΑΝTE ΜAΣ uKE ΣΤΗ ΣΕΑΙΔΑ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK ttbo
www.facebook.com/0nωponuλiο Mυλωνάκης
Ε6906794787
ous 6945000.103, 2011,01.000|
Τερόστια γκόμα κοθημερινό φρέσκων φοριν anό Τα καίκια pας |
δοως κοι τερόστια γκάμα κατεψυγμένων θολοσσνν npοίόντων |
δηως κοκκινόψορο , βακαλάο, Υλέσσο και nολλά άλλο .
6955630506
, Φρέσκα φρούτα και λαχανικά
Πληση λιανική- χονδρική Διανομή κατ' οίκον
ΕΠΜENΙΔΟΥ 51- AΠΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΛ. 284102171
6987182616
Κνωσσού 27 Έναντι Νοσοκομείου Αγιος Νικόλαος

Τελευταία νέα από την εφημερίδα