Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΙΑΙ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Πέμπτη 15.10.2020
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 231 0-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 E- Ετος: 280-Αρ Φύλλου: 7461
28 χρόνια
Γεωργιάδης:
Ίσος και σήμερα η κατακύρωση του διαγωνισμού γα το καζίνο στη Mohegan
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
$28 Τρισ.
Δυσοίωνες οι προβλέψεις του Ταμείου
Ανάκαμψη
Ελλάδας
iίμρν βλέπει το ΔΝΤ
σε slow motion
Ανάκαμψη με το κσταγονόμετρο Προβλέπει το ΔΝΤ για την ελληνική οικονομία το 2021, δίνοντας
στη Χόρα μας μια από τις χυμηλότερες προβλέψεις ανάπτυξης μεταξύ των χωρν της ευρωζνης
Ο πήχης για την ελληνική οικονομία μπαίνει στις προβλέψεις του Ταμείου στο 4,1%, αισθητά χαμ
ηλότερα και από το δυσμενές σενάριο του υπουργείου Οικονομικν για αύξηση του ΑΕΠ κατά 4,5%
το επόμενο έτος , στην περίπτωση όπου δεν έρθουν τα κεφάλαια από την Ευρπη και η πανδημία
συνεχίσει να δίνει το παρν ιος και το δεύτερο Τρίμηνο του 2021, επηρεάζοντας για μία ακόμα χροιά τον τουρισμό
Στο βασικό σενάριο, Το υπουρ
μ Οronμν οβε Χαρδαλιάς: Ασφαλές περιβάλλον τα σχολεία
δυναμική ανάκαμψη 75% Το
επόμενο έτος, Ποσοστό το οΠοίο
δεν <βλέπει ΤΟ ΔΝΤ για καμία
χρα της ευρωζνης. Το ΔΝT
βέβαια δει φημζται για ης
ασόδοξες Προβλέψεις του, ενά
τα τελευταία χρόνια δεν λείπουν
οι εριπτόσας όπου οι εκτιμή
σας του διαψεύστηκαν.
Όπως είπε ο Ν. Χαρδαλιάς, αυτή τη στιγμή, τα
ενεργά κρούσματα είναι 5.072, τα οποία είναι
απομονωμένα κατ οίκον.
Οσον αφορά στα σχολεία, ο κ . Χαρδαλιάς Τόνσε ότι σε 77 ελέγχους Που έχουν γίνει μέχρι
τρα από Τις αρχές Σεπτεμβρίου στα σχολεία ,
δεν έχει βρεθεί καμία Παράβαση.
Ένα μήνα μετά την έναρξη των μαθημάτων,
έχει ανασταλεί η λειτουργία σε 29 μονάδες και
σε 139 σχολικά Τμήματα Πανελλαδικά.
Από τα στοιχεία είναι πασιφανές ότι δεν
Προκύπτει τάση μεταφοράς Του νέου κορωνοΤου μεταξύ των μαθητν και δεν Παρατηρούνται ενδείξεις διασποράς Του στη μαθητική
και εκπαιδευτική κοινότητα.
Φαίνεται ότι τα σχολεία είναι ένα ασφαλές επιδ
ημιολογικά περιβάλλον και ότι τα μέτρα πρόληψης ακολουθούνται κατά γράμμα και είναι
αποτελεσματικά, σημείωσε ο κ . Χαρδαλιάς
< Σύσσωμη
οικογένεια Του
ΣΕΤΕ, Το διοικητικό συμβούλιο
και τα στελέχη Τνου Κουλου-Επιχειρήσεων .
ητικού συμβου- μας, ως υπόσυλλυπητήρια Σύνδεσμος λίου επί σειρά δειγμα αγωνι
για τον θάνατο Ελληνικν ετν , πρόεδρος στή και
ξενο-υχημένου
δοχείων Αμαλία επιχειρηματία,
Που έχουν γρά- απαράμιλλου
ήθους?, αναφ
η μ α ς κοίνωσή του ο
ΕΠΙΤ>>
Κωνσταν- Τουριστικν
Κορονοϊός:
Σχεδόν 9 στους 10 εργαζμενους θέλουν α διατηρήσουν την τηλεργασία
οργανι- βάτου,
οικογένεια, τους ΟΚωνσταντίνος Ψει ισπορία στον
σμού,
IΝΣΕΤΕ και η οικείους
Κουλουβάτος, ελληνικό τουρ- έρει
αναGreece, εκφρά - τες του> , αναφζουμε τα θερμά έρει σε
Marketing τους συνεργά- ιδρυτικό μέλος σμό, θα μείνει κοίνωση .
Του ΣΕΤΕ και
μέλος του διοικ - μνήμη
για Πάντα στη
ανα>>
Created by Universal Document Converter