Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
τ891989
Enail:dhm1996Qotenet.gr
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Πέμπτη 15.10.2020
Α' ΕΚΔΟΣΗ
HHEPHEIA ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Ο ΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX :210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 24ο-ΑpΦύλλου: 6642
Οι υπηρεσίες συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά
Σοβαρές ζημές στο Ολυμπιακό Κέντρο Γαλατσου πό τον ανεμοστρόβιλο
Εθνική Ασφαλιστική :
Κρίσιμες ρες για συμφωνία με το CVC
<Κόκκινο> έχουν χτυπήσει τις τελευταίες ρες | Οριακή υποχρηση
οι διαπραγματεύσεις της διοίκησης της Εθνι - Δείκτη Οικονομικού
κής Τράπεζας με το CVCCapital Partne rs, για ορκή υποχάσηση Δεύση
Κλίματος
Οριακή υποχοηση Δείκτη
την πληση του 80% της Εθνικής Ασφαλιστι -οκονομικού Κλίματος τον
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
Σεπτέμβριο καταγράφει ο
ΙΟBΕ καθς και αισθητή επιδείνωση της καταναλωτικής
εμπιστοσύνης, σύμφωνα με το
μηνιαίο ενημερωτικό Δελτίο
News247.gr ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής εξελίξεων στη Βιομιχανία
Πηγές με γνστη των διαπραγματεύσεων τονίζουν στο
Τράπεζας Π. Μυλωνάς έχει κλιμακσει την πίεση για
(Όκτβριος 2020).
Τα βασικά στοιχεία:
αύξηση του τιμήματος στα επίπεδα των 500 εκατ. ευρω Αξηση βιομηχανικής παραγω
με το CVCCapital να μένει οχυρωμένο στην τελευταία | γής κατά 10,3 % τον Ιούλιο σε
πρότασή του επικαλούμενο το νέο business plan, που
σχέση με τον Ιούνιο. Οριακή
συνέταξε η διοίκηση της Εθνικής Ασφαλιστικής λόγω | μείωση 0,2% σε σύγιριση με
τον Ιούλιο του 2019, αλλά
του κορονοϊού θέτοντας χαμηλότερα τον πήχη των
επιδόσεων της εταιρείας.
σημαντικά μικρότερη του ευρω παϊκού μέσου όρου (-7,3%).
Ενίσχυση των εξαγωγν βιομ
ηχανικν προϊόντων τον Ιούλιο
(εξαιρουμένων πετρελαιοειδν ) κατά +7% (y-o-y).
Συρρίχνωση εμπορικού
ελλείμματος κατά 24,5% σε
σύγκριση με ένα χρόνο ποιν .
Νέες πράσινες επενδύσεις
που θα ενταχθούν στο Ταμείο
Ανάκαμψης της ΕΕ αποτελούν
βάσεις για ανάπτυξη και ανταγωνιστικό κόστος ενέργειας,
εν οικοδομούν μια διεθνή
ενεργειακή πολιτική
Οι επτά άξονες αυτν των πρα
σινων επενδύσεων αφορούν σε
ενεργειακή αναβάθμιση
κτιρίων και ανακαινίσεις, ενε γειακές διασυνδέσεις και δρά
σεις για τις ανανεσιμες πηγές
ενέργειας , επένταση του προγράμματος ηλεκτροκίνησης και
ανάπτυξη υποδομν , δράσεις
και μέτρα για την προστασία
της φύσης , απολιγνιτοποίηση,
χωροταξικό σχεδιασμό σε
συνδυασμό με τη βισιμη ανάπτυξη, καθς και σε διαχείριση
στερεν και υγρν αποβλήτων .
Το μεγαλύτερο ποσοστό νοσηλειν συγκεντρνει η Αττιχή, στην οποία χτυπά η καρδιάν της πανδη μίας του κορωνοϊού.
Εεκίνησαν οι ατήσεις για τη
Ετιστρεπτέα Προκαταβολή Π
Όπως προκύπτει από νέα δεδομένα , σύμφωνα με την
εφημερίδα ΤΑΝΕΑ, τουλάχιστον επτά στους δέκα ασθ
ενείς που χρειάζονται νοσηλεία νοσηλεύονπαι σε νοσοκομεία της πρωτεύου σας , με το Σωτηρία και τον
<Ευαγγελισμόν να αποτελούν τις ναυαρχίδες του ΕΣΥ
στη μάχη έναντι της Covid -19.
Όπως προκύπτει από την ανάλυση των δεδομένων που
ατpορούν στην εξέλιξη της επιδημίας στη χρα μας , έως
και την περασμένη Πέμπτη, το 54% των ασθενν που
νοσούσαν έπειτα από μόλυνσή τους με το ιό SAΑRS-CoV
2 λάμβαναν ιατροφαρμαχευτική φροντίδα σε νοσηλευτι
κα ιδρύματα της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Απικής
και το 20% της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας ΠειραιάΑιγαίου . Το 12% των ασθενν νοσηλεύονται στην 3η και
4η Υγειονομική Περιφέρεια (δηλ. στα νοσοκομεία της
Μακεδονίας και της Θράκης ) , το 5% στα νοσηλευτικά
ιδρύματα της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας χαι
επιπλέον 5% των ασθενν στα νοσοκομεία της Πελοποννήσου .
Σε λειτουργία τέθηκε σήμε - αίτησης για τη χορήγηση της
ρα η εφαρμογή της ηλεκτρο- Επιστρεπτέ ας Προκατα βονικής
"myBusinessSupport? ΚΌκτωβρίου 2020.
(www.aade.gr/mybusinesssupport) , της Ανεξάρτητης
Αρχής Δη μοσίων Εσόδων ,
μέσω της οποίας οι επιχειρή- τρέχου σας εβδομάδας .
σεις που έχουν υποβάλει Συνολικά ,
οριστική αίτηση εκδήλωσης χοηματοδότηση από τον 3ο
ενδιαφέροντος για τον 3ο
κύκλο της Επιστρεπτέ ας Προματα βολής ανέρχεται
Προκαταβολής καλούνται
να υποβάλουν απηση χορήνησης της χοηματοδοτικής
ενίσχυσης .
Η προθεσμία υποβολής της
πλατφόρμας λής Π λήγει τη Δευτέρα, 26
Η καταβολή της ενίσχυσης
στους πρτους δικαιούχους
θα ξεκινήσει εντός της
διαθέσιμη
κύκλο της Επιστρεπτέ ας
1,5 δισ. ευρ , εν
174.027 επιχειρήσεις έχουν
καταθέσει οριστική αίτηση
της ενδιαφέροντος
Created by Universal Document Converter