Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Μητσοτάχης: Η Ελάδα μταίνει σω χάρτη της παγκόσμιας καινοτο μίας
>>> ΤΕΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990gmail.com
ή Email : pan1983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 6@ote net.gr
ΕΤΟΣ 240-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ. 5832 Πέμπτη 15.10.2020
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : ΤηΑ. 2310 - 240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ- ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5) : Τηλ:210-3304587 FAX :210-3304605
Εγκαινιάστηκε
ΝΟΤΑMS
>>> ελ.
>>> ελ
διασύνδεση της
Νάξου στο σύ στημα
υψηλής τάσης
Στα 113 εκατ. τα <ρέστα)
της Εργαλειοθήκης Ανταγωνιστικότητας
Πραγματοποιήθηκαν απόψε
τα εγκαίνια της ηεκτρικής
διασύνδεσης της Νάξου στο
Σύστημα Υψηλής Τάσης, με
την οποία ολοκληρνεται η
βφάση διασύνδεσης των
Κυκλάδων
με το ηπειρωτικό
σύστημα .
Συγκεκρμένα, ο υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης και
η γενική γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτν Πρτων
Υλν , Αλεξάνδρα Σδούκου,
εγκαινίασαν τη διασύνδεση
της Νάξου με τη Μύκονο και
την Πάρο , καθς και τον
υποσταθμό υψηλής τάσης
στη Νάξο.
Η Ελάδα κερδει
Επενδντές
Ειστρεττέα προκαταβολή Π
Ατό σήμερα οι απήσεις
- Όσα πρέπει να ξέρετε
Ηβ φάση της διασύνδεσης
των Κυκλάδων περιλαμβά
νει την εγκατάσταση υποβρύχιων καλωδίων μεταξύ
Νέξου
Νάξου-Πάρου, καθς και
την κατασκευή υποσταθμού
κλειστού τύπου (GIS) στη
Νάξο .
επίσης, την αναβάθμιση της
υφιστάμενης καλωδιακής
σύνδεσης Εύβοιας-Ανδρου
και 'Ανδρου-Τήνου η οποία
ολοκληρθηκε στις αρχές
του 2020. Επιπλέον, αναβαθμίζεται η ηλεκτρική τρο
φοδότηση των νησιν Hρα
λειά , Σχοινού σα και Κουφονήσια . Το έργο έχει συνολικό προύπολογισμό 68
εκατ. ευρ και υλοποιείται
με τη συγχρηματοδότη ση της
Ελλάδας και της Ευρωπαϊ
κής Ένωσης.
Μicrosof
Μυκόνου
Σε λειτουργία τέθηκε η
εφαρμογή της ηλεχτρονι- τρέχουσας εβδομάδας.
υς θα ξεκινήσει εντός της
πλατφόρμας
Συνολικά, η διαθέσιμη
Aρχής χρηματοδότηση από τον
3ο κύκλο της Επιστρε" myBusine ss Support", της
Ανεξάρτητης
Δημοσίων Εσόδων , μέσω
της οποίας οι επιχειρήσεις πτέας
που έχουν υποβάλει ορι
στική αίτηση εκδήλωσης ευρ , εν 174.027 επιχει- πληροφορικής με επενδυτικό ενδιαφενδιαφέροντος για τον 3ο ρήσεις έχουν καταθέσει έρον για την Ελλάδα αυτό τον καιρό,
κύκλο της Επιστρεπτέας οριστική αίτη ση εκδήλωΠροκαταβολής καλούνται
υποβάλουν αίτηση Υπενθυμίζεται ότι οι κατ
χορήγησης της χρηματοδο- ηγορίες των δικαιούχων, ο
τικής ενίσχυσης.
Περιλαμβάνει,
Προκαταβολής Η Microsoft δεν είναι η μόνη εταιρεία
ανέρχεται στα 1,5 δισ.
τονίζει η γερμανική εφημερίδα .
σης ενδιαφέροντος.
τρόπος προσδιορισμού του
ύψους της ενίσχυσης και οι
διαδικασίες
Στην επένδυση της της πληροφορικής αναMicrosoft στην Ελλάδα φέρεται ρεπορτάζ της
αλλά και στο ενδιαφέρ- οικονομικής
ον Γερμανν επεν-ρίδας Handelsblatt.
δυτν από τον χρο
Η προθεσμία υποβολής σχετικές
της αίτησης για τη χορήγ- έχουν καθοριστεί με την
εφημετης Επιστρεπτέας Κοινή Απόφαση των Υπο
Προκαταβολής Ι11 λήγει υργν Οικονομικν και
τη Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου Ανάπτυξης & Επενδύσεων
2020.
233/10-10-2020
4471/Β /11-10ΓΛΟΥ
Η καταβολή της ενίσχυσης ( ΦΕΚ
στους πρτους δικαιούχο-2020).
Created by Universal Document Converter