Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&e ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
email:[email protected] dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-32 15877 Τιμή 0 ,60 ΕΥΡΩ
ΤΕΤΑΡΤΗ
14 ΟΚΤΩΒΡΙΟ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27645
Φθηνότερο ως
23% αναμένεται
Νέος Πτωχευτικός και η
αδεύτερn ευκαιρίαν
να κάνει
<πρεμιέραν το
πετρέλαιο
θέρμανσης
Συνολική ρύθμιση για το ιδιωτικό χρέος
Διασφαλίζεται ότι βισιμες επιχειρήσεις και οι επιχειρηματίες που αντιμε τωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες θα έχουν πρόσβααποτελεσματικά
πλαίσια προληπτικής ανα
διάρθρωσης τα οποία θα
τους επιτρέψουν να συνεχί σουν τη λε ιτουργία τους ,
τι οι έντιμοι αφερέγγυοι ή
υπερχρεωμένοι επιχειρηματίες θα μπορούν να απαλλάσσονται πλήρως από
τα χρέη τους μετά από εύλογο διάστημα που θα τους
προσφέρει μια δεύτερη ευκαιρία και ότι θα βελτιωθεί
η αποτελεσματικότητα των διαδικασιν
αναδιάρθρωσης, αφερεγγυότητας και απαλλαγής από το χρέος, ιδίως περιορίζοΣε τιμή χα μηλότερη, από 20% έως και
23%, συγκριτικά με τον Οκτβρο του
2019 , αναμένεται να ξεκινήσει την προ
σεχή Πέμπτη η διάθεση του πετρελαίου
θέρμανσης. Αν, μάλιστα, επαληθευτούν
οι εκτιμήσεις που διατυπνονται από
τους εμπόρους, η τιμή καφετηρίας θα
διαμορφωθεί στα 0,80 ευρ /λίτρο έναντι
1,037 ευρ/λίτρο στις 15/10, πέρυσι, και
0,76 ευρ/λίτρο στις 31/5, φέτος .
Ανοσία της αγέλης:
Αδιανόητο να
κυκλοφορεί ελεύθερα
ο κορονοϊός
φνεται το πλαίσιο αντιμετπισης της οι κονομικής αδυναμίας, συλλογικής ικανοποίησης των πιστωτν και απαλλαγής από χρέη κάθε προσπου, φυσικού ή νομι χού το οποίο αναλαμβάνει οικονομική
δραστηριότητα, ανεξαρτήτως του αν η
δραστηριότητα αυτή είναι επιχειρηματική
ή όχι Εξαιρούνται μόνο φορείς του Δημοσίου και χρηματοδοτικά ιδρύματα για τα
οποία προβλέπονται ειδικές διαδικασίες
αφερεγγυότητας .
Η <δεύτερη ευκαιρία
στη Βουλή νέο σχέδιο
νόμου του υπουργείου Οικονομικν
<Ρύθμιση οφειλν και παροχή δεύτερης
ευκαιρίας.
Με το νομοσχέδιο, ενσωματνονται όλα
τα εργαλεία ρύθμισης οφειλν που υπάρχουν σήμερα (υπερχρεωμένα νοικοκυριά,
προστασία πρτης κατοικίας , εξωδικαστι κός μηχανισμός, κλπ ) σε ένα ενιαίο πλαίσιο και μ ια ενιαία διαδικασία για να ρυθμιστεί το ιδιωτικό χρέος . Επίσης, αναμορντας τη διάρκειά τους.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
Απαλλαγή από τα χρέη εντός τριετίας
Κρίσιμο ρόλο στο όλο πλαίσιο αποκτά
δυνατότητα όλων των φυσικν προσπων
να απαλλαγούν από χρέη εντός τριετίας
από την κήρυξη της πτχευσης εκτός αν ε
λέγχονται για δόλιες ενέργειες ή αρνούνται να συν εργαστούν με τα όργανα της
κρίνει πως είναι αδιανόητο να αφήσουν
οι χρες τη νόσο Coοvid - 19 να κυκλοφορεί ελεύθερα στην κοινωνία, προκειμένου
ο πληθυσμός να πετύχει , όπως ορισμένοι
υπαινίσσονται, συλλογική ανοσία .
<Ποτέ στην ιστορία της δημόσιας υγείας
η συλλογική ανοσία δεν χρησιμοποιήθηε
ως στρατηγική στην αντιμετπιση μιας επιδημίας και πόσο μάλιστα στην περίπτωση μιας πανδημίας . Είναι επιστημονικά και ηθικά προπτχευσης. Μάλιστα , στην
περίπτωση που τα φυσικά
Από τις 30 Νοεμβρίου οι αιτήσεις για το
Εξοικονομ-Αυτονομν
Μην αναρωτιέσαι
πλέον Πς θα
είναι ο καιρός ,
αλλά τι θα
Στις 30 Νοεμβρίου ξεκινά η υποβολή
ΕΕ: Μόλις το 20% των εταιρει ν συνδυάζουν
αποδόσεις - εργασιακή ευημερία
Που βρίσκεται η Ελλάδα
αιτήσεων για το Εξοικονομ-Αυτονομν , με προϋπολογισμό ύψους 850 εκατ.
ευρ και ποσοστά επιχορήγησης των επενδύσεων για την εξοικονόμηση ενέργειας που φθάνουν σε ορισμένες περιοχές
της χρας ακόμη και στο 95%.
Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέρ
γειας προχρησε σήμερα ( σσ. Τρίτη)
στην προδημοσίευση του Οδηγού του Πο
γράμματος προκειμένου να διευκολύνει
τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες κατοικιν να προετοιμάσουν την αίτησή τους.
Σημεινεται πως το νέο πρόγραμμα περι-.
λαμβάνει απλούστερη διαδικασία υπαγωγής για πολυκατοικίες αλλά και διευρυμε
νες σε σχέση με το παρελθόν προϋποθέ-.
σεις υπαγωγής , ως προς το εισόδημα χαι
την ενεργειακή κατηγορία στην οποία κατατάσσεται το κτίριο.
προκαλέσει
Μόλις το ένα πέμπτο των ευρωπαϊκν επιχειρήσεων (ποσοστό 20% φαίνεται πως έχει ανακαλύψει το <μυστικόν ενός τρόπου λειτουργίας που συνδυάζει τις υψηλές επιχειρηματικές αποδόσεις με το ιδανικό εργασιακό περιβάλλον και την ευημερία των εργαζομένων , όπως προκύπτει από έρευνα του Eurofound και του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την
Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop).
Τι κάνουν αυτές οι επιχειρήσεις , στε να πετυχαίνουν τα καλύτερα αποτελέσματα για
εργαζόμενους και εργοδότες; Μεταξύ άλλων , ενθαρρύνουν πρακτικές που αυξάνουν την
αυτονομία του προσωπικού, προάγουν την εκπαίδευση και τη μάθηση μέσα
από την εργασία και διευκολύνουν τον ενδοεταιρικό χοινωνικό διάλογο.
Μην αναρωτιέσαι πλέον πς θα είναι ο καιρός , αλλά τι θα προκαλέσει .
Αυτό πρέπει να γίνει το σύνθημα εκείνων
που θέλουν να προετοιμασθούν απέναντι
στα βίαια μετεωρολογικά φαινόμενα που
συνδέονται με την κλιματική αλλαγή ,
σύμφωνα με τους ειδικούς των κινδύνων
και της πρόληψης.
Πρέπει να περάσου με στην πρόβλεψη
των επιπτσεων-η οποία δεν έχει ως αντικείμενο πλέον πς θα είναι ο καιρός,
αλλά τι θα προκαλέσει-χατά τρόπον στε οι πολίτες ΣΕΛΑ 3
www.Gimoprasion.σr
Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής ΣM

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • «Κάλυψη»: Σε εφαρμογή η καταβολή ενοικίου από τον Μάρτιο
  Τον Μάρτιο θα ξεκινήσει η εγκατάσταση των πρώτων ωφελουμένων στις κατοικίες του προγράμματος «Κάλυψη», μέσω του οποίου το δημόσιο θα καταβάλει το σύνολο του ενοικίου για τη στέγαση ευάλωτων νέων, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε ανακοίνωσή του. Την επόμενη εβδομάδα, πρόκειται να δημοσιευθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που θα ορίζει, μεταξύ άλλων, τα ειδικότερα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων, (σύμφωνα με τον νόμο 5006/2022 για τη στεγαστική πολιτική, ωφελούμενοι του προγράμματος είναι άτομα, ηλικίας 25 έως 39 ετών, που είναι δι
 • Τα νέα δεδομένα για τη τηλεργασία στο Δημόσιο
  Ο χρόνος μετράει αντίστροφα για την καθιέρωση της τηλεργασίας στο Δημόσιο σε μόνιμη βάση, μετά και την έκδοση εγκυκλίου από το υπουργείο Εσωτερικών, κατ’ εφαρμογή του σχετικού νόμου του Μάκη Βορίδη που ψηφίστηκε το 2021 και την επικείμενη έκδοση σχετικού Προεδρικού Διατάγματος. Η εφαρμογή της εξ αποστάσεως εργασίας στις έκτακτες συνθήκες της πανδημίας covid 19, αποτέλεσε εφαλτήριο για την αξιοποίηση των ψηφιακών λύσεων και σε κανονικές συνθήκες. Στην εγκύκλιο που αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ αναφέρονται οι προπαρασκευαστικές ενέργειες που απαιτείται να προηγηθ
 • Σαρλ Μισέλ: Υποστήριξη “στο ταξίδι” της Ουκρανίας στην ΕΕ
  Οι σειρήνες του αντιαεροπορικού συναγερμού ήχησαν σήμερα το πρωί καθώς οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας συγκεντρώνονταν για μια σύνοδο κορυφής στο Κίεβο, το οποίο αναμένεται να κερδίσει υποσχέσεις για περαιτέρω υποστήριξη, όμως όχι και υπόσχεση για ταχεία ένταξη στην ΕΕ. Οι σειρήνες του αντιαεροπορικού συναγερμού ήχησαν στην πρωτεύουσα και σε όλη τη χώρα, όμως δεν είχαν υπάρξει αναφορές για ρωσικά πυραυλικά πλήγματα την ώρα που η σύνοδος κορυφής επρόκειτο να αρχίσει στο Κίεβο. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
 • Μείωση 18% στο 10μηνο για τις παγκόσμιες τιμές τροφίμων
  Οι παγκόσμιες τιμές των τροφίμων μειώθηκαν τον Ιανουάριο για 10ο διαδοχικό μήνα και είναι τώρα κατά περίπου 18% κάτω από το ρεκόρ που είχαν καταγράψει τον περασμένο Μάρτιο μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα ο οργανισμός του ΟΗΕ για τα τρόφιμα. Ο δείκτης τιμών του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας (FAO), ο οποίος παρακολουθεί τα τρόφιμα που διακινούνται παγκοσμίως, είχε μέση τιμή 131,2 μονάδες έναντι 132,2 για το Δεκέμβριο. Πρόκειται για τη χαμηλότερη τιμή του δείκτη από το Σεπτέμβριο 2021. Η τιμή του δείκτη για το Δεκέμβριο αναθεωρήθηκε προς τ
 • Ρυθμίσεις οφειλών 1 δισ. ευρώ μέσω του εξωδικαστικού
  «Τα τελευταία στοιχεία για την πορεία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών αποδεικνύουν ότι αυτός λειτουργεί, πλέον, ικανοποιητικά», αυτό τονίζει μεταξύ των άλλων ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας με αφορμή της δημοσιοποίηση της έκθεσης προόδου του εξωδικαστικού μηχανισμού. Όπως αναφέρεται από τον υπουργό, «μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 3.320 οφειλέτες έχουν ρυθμίσει οφειλές προς το Δημόσιο και προς χρηματοδοτικούς φορείς, συνολικού ύψους 1,08 δισ. ευρώ. Τον περασμένο Σεπτέμβριο, το συνολικό ύψος των ρυθμισμένων οφειλών έφθανε, μόλις, τα