Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
τον τόπο του
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
ΕΓΙΝΕ ΓΙΑ .
ΑΣΗΜΑΝΤΗ ΑΦΟΡΜΗ!!
ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΑ
εντέμιση ρες νέου Νοσοκομείο με βο μηητές τaθηκαν -όnως
αναμένονταν- υntp της
σε η συνεδρία - ταμείο ανάκομψης κα το ανέγερoης νέου Νοσοκομείου και στήριξης τουυ.
κού Ευμβουλίου της Eτn συνεδρίαση npο - napovτος Η συζήτιση
με μονοδικό σκληθηκον και έnaβον δεν φανέρωσε την ενόnς tmv a - το Λοyo οι δύο ΒουAευ . τmτa των nonν αpνέγερση νου Νοσοκο- τές του Nομού , ο Αντπε . χν του τόnou , ana n .
nεpinou δήρκη . σει τα χρήματα αno το
μείου στην nρέβεζα
Η συνεδρίοση έγνε με Πεpφερειακοί Σύμβου - μα ανοδρομη των npοαφορμή την Πρότοση no , .
ξη Ανoπτυξη Τpo με σεις και ο επκεφonς xρίς όμως να υndpξει a θέμα την ονέγερoη και των nορατοξεων
διεκδίκηση ανέγερσης
Στο συνoλό τους οι ο.
B ασυγελεας τη έας ηρτείτε: Ποτό l3 αοr ρα ο . Μπdδιάο κα
| Για όλους τους Πρην Βουλευτή |
Ισόθια κάθειρξη για τον Γιργο Ρουπακιά
Μης της δρας στη δίκη της
Οικονόμου για τους κατηγο-!
νοχοι Πριν λίγες ημέρες ,
ΗΕIΝΟΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Τελικά σε αυτή την Πόλη
κανείς δεν φταίε;
Στmν ΕAnoδα nono αινα nx . ΙΔημοκρατί yο δημοσίως , να ακού
μλούν για Δημοκρατί .
σ. κακοnοντας όμως Κράτος εξουσία) , του Δήμου και να συμ
pόναυσα την έννοιά sίvα nonίτευμα , είναι βουλεύουν σε θέματα
της και nροσορμοζο - τρonoς ζωης , nou με α- Δημος ίο, nonho γονται στην Εκκλησία
μπροστά όχι μόνο για την ανέγεροη
κοινου
ντός την στα δικά τους τοppάζεται διαφορετ . ντος
noτεu , σνάλογα με κά στις διάφορες κοιτους κομματικούς σχη - νωwίες και στους δι τo noitευμα ουτό η
ματισμούς στους onoi .
nio σημαντική ελευθε
pία, εκείνη της έκφρασης, tnς ελευθερίας
του Λόου, της ελευ nou εμφανίστηκε στηw μπεριλαμpανομενου θερίος της σκέψεως
ορους
τσμούς
ους ανήκουν, ΤεΠικά μ
Στην αρχσία Αθήνα
σημαίνει "Δημοκρατία" οι noNtτις κατείκαν νοο όρος -Δημοκρατία μικά δκαιματα , συ νέου Νοσοκομείου στην Πρέβεζα,
αλλά και οε dλλα μείζονα ζητήματα
Α0nνa στο τέλος tou και του δικαιματος.
να Λομβάνουν τoν n 5ου και αρχές του 4ου
του τόπου.