Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Βρυτής -Νίκ, ας Καραθάνος 1951-1974* Ιδωκτήτρια-Εκδότρια Στανμίδου Ι. Στύιανή
ΔΡΑΜΑ, ΕΤΑΡΤΗ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
Περίοδος ' ( 1974)
Αρ. φύλλου 6880-12.209
0,50 ε
Νέες εξελίξεις στην κατασκευή
του Δημοτικού Σχολείου Κ. Νευροκοπίου
Ανησυχητική η αύξηση των περιστατικν
ενδοοικογενεια κής βίας στη Δράμα
Δήμαρχος Νευροκοπίου:
Αν μέχρι τέλος Οκτωβρίου ο
ανάδοχος δεν ολοκληρσει
συγκεκριμένα έργα τότε
θα κηρυχθεί έκπτωτος
χρηματοδοτείται
και την Περιφέρεια Α.Μ.Θ.
Μιλάει στον Λ.Το προϊστάμενος του Γρ . Ενη μέρωσης
Δημοσιογρά φων της Γενικής Αστυνομικής
Περιφερειακής Διεύθυνσης ΑΜΘ κ. Τσιπλάκης
ο Δήμος Δοξάτου
για 4 γήπεδα
Τη θέση του για το Κολυμβητήριο Δράμας εκφράζει ο Κ.Ο.Δ
Παράλληλο έργο με τον κυκλικό κόμβο Ξηροποτά μου
Για μας, λύση με κλειστό
κολυμβητήριο δεν είναι λύσην
Ξεκίνησε η κατασκευή
του αγωγού ομβρίων υδάτων
από τη διασταύρωση Ξηροποτάμου
Ε ΜΙΑ μακροσκελή ανακοίνωση
|που έδωσε χθες στη δημοσιόVIητα ο Κολυμβητικός Ομλος
Δράμας , εκφράζι την έντονη δυσαρέ.
σκειά του για όσα συμβαίνουν στο Δημοτικό Κολυμβητήριο της πόλης μας και
φυσοκά για την αναστολή λειτουργίας
του για όλλη μια φορά
Μάλιστα , ο κ.ΟΔ. δεν &στάζει να
θέσει προ των ευθυνν τους , τς διοκήσεις του Δήμου τα τελευταία χρόνια, |
λντας γα -διαρκή και διαχρονΜική
απραξία όλων αυτν που πέρασαν από
τη διούηση του Δήου. , εν στην ίδια
μαίρα τοποθετεί και τις αντιπολτεύσεις.
Αναλυτικότερα, η ανακανωση του ΚκΟΛ
έχει ως εξής
ΙΔυστυχς από την προηγούμεη Πα - πλέον μικρν και μεγάλων αθλητν και
ρασκευή , για noλλοστή φορά είμαστε θύ - πολτν να αθληθούν , την δυσκαλία των
ματα της διαρκούς και διαχρονικής αθλητν να πάσουν τους στόχους των
απραξίας όλων αυτν που πέρασαν από μορίων για την εισαγωγή τους στην Τρι
την διούκηση αλλά και τις αντατολτεύσεις τοβάθμια εκπαίδευση μιας και δεν προτου Δήμου Δράμας και τις υπηρεσίες πονούνται ή θα προπονούνται ελλιπς
αυτού , στο θέμα του Δημοτικού Κολυμ- στη γειτονκή Καβάλα με μεγάλο κόστος
βητηρίου .
Θύματα ακόμη και αυτν που μπροστά και το φάσμα της ανεργίας για 10 και
στην επιθυμία τους να διουήσουν τον πλέον εργαζόμενους του συλλόγου μας .
Δήμο , χρησμοποιούν το καλυμβητήριο
ως πεδο στείρας αντιπαράθε σης έστω τικός Όμλος Δράμας , η 3η επαρχιακή
και εάν υποκρτικά δηλνουν δημόσα το δύναμη των Πανελληνίων Πρωταθλημά
αντίθετο . Aυτό το λέμε με πλήρη επί - των Κατηγοριν , ο σύλλογος με αeλητές
γνωση όσοmαν δεν αρέσει σε κάποιους.
γιαί έται το βυνουντόσα χρόνια , αθλη- των Επίλεκτων της Κολυμβητικής Ομοτές, προπονητές , εργαζόμενο, πολίτες σπονδίας , δυστυχς δεν έχει χρο να
αυτής της πόλης
Η διαινιση και κυρίως η η λύση των είναι ότι γι αυτή την κατάσταση οι μόνοι
προβλημάτων τόσα χρόνια δεν τιμά κα- που δεν φταίμε είμαστε εμείς , απεναννέναν σας , η δικαιολογία δε ορισμένων τίας όμως εσπράττουμε το μεγαλύτερο
συμβούλων , που την εκφράζουν ανεπί - κόστος που ειλικρινά δεν μας αξίζευ
σημα , ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε τ ποτε αφού κάποιοι ιδιτες θα μας ριο είχε κλείσει για 3 εβδομάδες λόγω
βγάλουν από τη δύσκολη θέση κατα σκευάζοντας αυτοί το νέο κολυμβητήρο , Κολυμβητικός Όμλος Δράμας αθέτονμόνο ως αστεία μπορεί να θεωρηθεί. Ναι τας από το ταμείο του 15χλιάδες ευρ .
δυστυχς υπάρχουν και τέτοιοι!
Ο Κολυμβητικός Όμλος Δράμας , ο πο - λαδή κάλυψε τα έξοδα των επισκευν
λυπληθέστερος σύλλογος στον νομό, σή- για να δοθεί ξανά το κολυμβητήριο σε
μερα στα 40 χρόνα από την ίδρυσή του λειτουργία προς όφελος των αθλητν
αντί να γιορτάζει , απεναντίας καλείται να
αντιμετωπίσει την αδυναμία 700 και
Τα όμβρια ύδατα θα χύνονται στον ξεροχείμαρρο της Τσοπάνκα
Του θανάση Πολυμένη
,ΠΩΣ έχουμε δημοσεύσει κατ' επανάληψη, ήδη έχει διαμορφωθεί ο χρος
γύρω ατότην υφιστάμενη διασταύρωση Ξηροπστάμου για την εκτροπή της κυκλοφορίας και aπό σήμερα aρχίζουν α
πρτες εργασίος , προκει μένου να ξεκνήσε
το τελικό έργο της διαμόρφωσης του κυκλκού κόμβου Ξηροπστάμου.
Πρόκετα για ένα σημαντικό έργο, μέσω
του οπoίoυ αρχκά εξαλείφονται α φωτενα
σηματοδότες και nλέον θα μπορεί να δεξάγετα ομαλότερα η κκλοφορία Κ αυτοκνήτων και ορτηγν καθς και μεγαλύτερων
φορτηγν στο συγεκρμένο σημείο.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχετα
στις 850.000 ευρ και χρηματο δοτεται από
το Επεφησιακό Πρόγραμμα της Περφ
ρεας Αν . Μακεδοίας-θράκης.
Παράλληλα όμως με την κατοσκευή ενός ακόμα κυκλικού του Αμου , τα onοίa θα καταργηθούν και στη θέση τους θα
κόμβου στην είσοδο της Πόλης της Δράμας , με το ίδιο έργο oημουργηeεί ένας κυκλικός κόμοςνο διομορφωθεί
διευθετείτα και το επίσης σημαντικό πρόβλημα της διαχείρ+
σης των ομβρίων υδάτων . Όπως είναι γνωστό, το πρόβλημα και θα καταακευοστεί μία γέφυρα -aνσόπεδη διάβαση μή .
με την έλλειψη αγωγού nou νa ατορροφά τα νερά της βρο - κους 250,62 μέτρων . Το ύψος της γέφυρας θα είνα 7,5 μέτρα
χής , έφτανε στο σημείο , όπστε έβρεχε , να δημιουργείτα μα και το πλάτος της 14,5 μέτρα Κάτω από τη γέφυρα θα δέρ λίμνη στις παρυφές του οδοστρματος , με ατοτέλεσμα να
δυσχεραίνε η υκλοφορία των οχημάτων και η δέλευση των τα οχήματα θα δέρχοντα προς Καβάλα.
πεζν .
Ηδη, από χθες ξεκνησε και η κατασκευή του αγωγού ομ
βρίων υδάτων , τα οποία θα καταλήγουν στον ξεροχείμαρρο γείτα ένας δεύτερος κυκλυός κόμβος (ound tou ). Στο διο
της Τσοπάννα, στοτέρματης οδού Ευξείνου Πόντου.
Νέοι κυκλικοί κόμβοι
Στο μεταξύ , σε εξέλίξη βρίσκετα κα το έργο της κατα- προσπέλαση προς τη ετουργία της ιδιάκτητης ετιχείρησης
σκευής ανσόπεδης διάβασης στην ανατολική είσο δο της
πόλης της Δράμας, με τη δημουργία ενός κυκλικού κόμβου
στην περισχή του Αμουν με κατάργηση των φωτενν σημα τον υφιστάμενο κυκλικό κόμβο του ξενοδοχείου Κου
τοδοτν , καθς και ενός ακόμα κυκλκού κόμβου στα φανά - όπου γίνεται η σύνδεση μετονότο περφεpeaκό της πόλης,
ρια στο ύψος του .Σκλαβείίτην.
Η ανσόε δη διάβοση πρόκεπαι να κατασκευ αστεί στη σ. και μία γέφυρα στη σιδηροδρομκή γραμμή, εν έχει προβλεδηροδρομυή γραμμή στο τέρμα της οδού 1ης lοuioυ προς φεί κα napάλληλος δρόμος για την εξυτηρέτηση των εn.
Καλλίφυτο . Ήδη όπως είχε ανακονυθεί στις αρχές Ιουλίου.
το έργο εντάχθηκε στον Κδικα Αναγκαστικν Απαλλοτρσεων Ανήτων για έργα γεκότερης σημασίας για την οκονομία της χρος , κατόπιν εισήγησης του Υπουργού
Υποδομν και Μεταφορν κ. Κστα Καραμαλή.
Σύμφωνα με όοα είνα γνωστά μέχρ σήμερα, το έργο θα ξε σηματοδστν καθς και την εξάλεψη τροχαίων ατυχημάτων.
κινήσει στό την περιοχή
των φαναριν οδκής κυ κλοφορίας στην περιογή
χρόνια
1980-2020
ΦΩΤΟ Π.Τ.
: (roundab οu .
Στη συνέχεαα στις γραμμές των τρένων , e
για αυτούς και τις ουκογένεές τους, αλλά
Αυτή τη στημή που μιλάμε ο Κολυμβηχοντα τα σχήματα προς την Καλλίφυτο. Πάνω ατό τη γέφυρα,
Στο επόμενο σημείο στον κόμβο του -Σκλαβενίτην, καταργούνται και οεί τα φανάρια οδκής κυκλοφορίας και δημιουρστην Προεθνική Ελλάδος και στην λίστα
σημείο και λίίγα μέτρα νστι ότερα, θα δημιουργη θεί ένος δεύ τερος μκφότερος κυκλικός κόμβος, που θα δευκολύει την
πρατονηθείστη Δράμα. Το μόνο σtγουρο
του ΚΤΕΟ αλλά και του ξενοδοχείου που βρίσκεται εκεί.
Η συνολιή διαδρομή από την περοχή του Αμου μέχρι και
ύρος.
Τον Νοέμβριο του 2017, το Κολυμβητήείνα 1.280 μέτρα , θα περ λαμβάνει τρεις κυκλιούς κόμβους
μιας πτσης μικρού δομικού υλικού . Ο
χερήσεων και κατοκν της περιοχής.
Τέλος , ένας ακόμα κυκλοκός κόμβος μελετάται από την Τε
χνκή Υπηροσία της Π.Ε. Δράμας στο ύψος της διασταύρωσης του Κουδουίων , έργο επίσης σημαντικό γα τη
δευκόλυνση της ωνλοφορίας , με κατάργηση των φωπενν
έκανε αυτό που δεν έκανε ο Δήμος, δηκαι των πολιτν της Δράμας
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
ΣΤΗΡΙ2ΟΥΜΕ
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη
παιδίατρος
Απόφοτη Ιατρικής σχολής Α.Π.Θ
Πάτκας-Μασμανίδης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
Ειδικευθείσα:
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όηισθεν Ι.Κ.Α)
στο Μποδοσάκειο Νοσ. Πτολεμαίδος
στη Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
στη Β' ΜΕNN Νοσ. Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Τηλ: 25210 35194-Κιν: 697 74 22184
Ηπείρου &. Δραγούμη γωνία, Δράμα
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων,
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως :
Αναίμακτη -Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
ΠΡΩΝΟΣ
Κοθημερινές: 10:00-13:00 και 18:00-200 (ετός Τετόρτης)
Eαββατοκόρακο κλοστά
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20.30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Δωρεάν εγγυη μένη φύλαξη
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Παραλαβή παράδοση κατ' οίκον
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΞΥΓΟΝΟ - OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Κύκνος
Ο Παγγαίου 47 Αρκαδικός Δράμα
E 6985 643 791 / 2521 104962
sά Πλυντήριο Χαλιν Κύκνος Δράμα
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
Έ 25210 55122)6977 472890
ΠΛΥΝΤΗΡΙ0 ΧΑΛΙΩΝ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα