Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙ ΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΙΑΙ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τετάρτη 14.10.2020
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΟΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 231 0-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 E-Ετος: 28ο-Αρ Φύλλου: 7460
28 χρόνια
Από Τις 259.421 προσλήψεις, οι 128.6568 αφορούν σε Πλήρη απασχόληση
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Στις 38.529 οι καθαρές νέες θέσεις εργασίας το Σεπτέμβριο
Βορείου Ελάδος
Αναμένεται να υπάρξει χρηματοδότηση επενδυτικν σχεδίων
Δύο νέα προγράμματα
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΟΝ
1915 ΕΛΛΑΔΟΣ
Εκnαδευτκό
ΕΣΠΑ για τα Δωδεκάνησα
1316 τόν από ΣΒΕ
Αναμένεται να υπάρξει χρηματοδότηση επενδυτικν σχεδίων που
θα αναβαθμίσουν τα τουριστικά καταλύματα με έξυπνα συστήμα
τα ενεργειακής διαχείρισης και απόδοσης με υποδομές παραγω
γής ενέργειας από ΑΠΕ και επανιχρησιμοποίησης του νερού.
<Η τουριστική ταυτότητα Της Σύμης
Πρέπει να είναι ταυτισμένη με την
έννοια της Ποιοτητας και της αειφορίας, τόνισε ο Υφυπουργός Τουρι
σμού, Μάνος Κόνσολας , μλντας
στην ημεριδα Ποu διοργανθηκε
από το Δήμο Σύμης και τη Γραμμα
τία της Ευρωπαϊκής Επτροπής γα
Την Πρωτοβουλία Καθαρή ενέργεια
για τα νησιά της Ευρωπαϊκής Ενω
Μείωση ενοικίου σε επιχειρήσεις τον Οκτβριο
Επιχειρήσεις των Πληττό μενων -λόγω ενοικίου κατόπιν συμφωνίας του εκμισθ
κορονοϊού-κλάδων του τουρισμού της ωτή με τον μισθωτή για τον Οκτβριο , με
εστίασης, των μεταφορν, Του ΠολΤΙσμού, του αθλητισμού και συγκεκριμένες ακινήτων για τα <χαμέναν ενοίκια.
δραστηριότητες του λιανεμπορίου περ λαμβάνονται στους 83 κλάδους στους
οποίους επιτρέπεται η μείωση του
Παράλληλη αποζημίωση των ιδιοκτητν
Ο Πρόεδρος Δ.Σ &
Διευθύνων Σύμβου- επιτυχή
λος, ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε κ.
Χρήστος Βίνης αναφέρθηκε στα
χρόνια αδιάλειπτης έργων με τη διαδι Παρουσίας
ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε η οπΟία
όπως είπε έχει εκτελέσει έργο συνολκής αξίας 6,1 δισ. σε
518 συμβάσεις
Η Πορεία της εται είας όπως Τόνισε , στικού
μία Προϋ πολογισμού
Του κορμού Του σιδηροδρομικού δικστικού
συνδέουν τα μεγάλα
της χρας λιμάνι της χρας με
το σιδηροδρομικό
δ κT υ ο
καταγράφει
Διαλόγου
Πορεία 3,3 δισ.
έργων , καθς όπως Οι
εξήγησε προχωράει στόχοι Που
αναπτυξιακοί Τύου
έχει ( άξονας
αλλά και η ολοκλήρΠΑΘΕ ),
δημοπράτηση θέσει
ΕΡΓΟΣΕ
σύμφωνα με τον κ.
ωση της ανάπτυξης συντελντας
κασία των μειοδο - Βίνη , είναι μεταξύ
Προαστιακού όραμα του Υπουρ
γείου Υποδομν &
Μεταφορν για τη
δημιουργία
μεγάλου εμπορικού
ιδιαίτερηέμφαση κόμβου στη χρα
μας .
Ασφαλιστικές:
Τικν διαγωνισμν άλλων η ενίσχυση σιδηροδρομικού δικπροϋπολογισμού
630 εκ. αλλά και στη
της διατροπικότητας τύυ.
με έμφαση στην
Αξίζει δε να σημειενός
για αποζημίωση
από τον Ιανό
δημοπράτηση εμπορική μεταφορό
έργων με τη διαδικασία Του ανταγωνIωθεί,
με συνδέσεις σε
λιμάνια και αεροδρ- ανέφερε , ότι όλα τα
διαλόγου όμια , η ολοκλήρωση έργα του ΑνταγωνCreated by Universal Document Converter