Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

16oC, 15:00

20oC, 21:00

18oC - Υγρασία 56%-80% - Άνεμοι: ΝΑ 2-3μπ. Ανατολή ηλίου: 07:49 - Δύση ηλίου: 19:01

€0.80

Êïõßæ

- Τι είναι εκείνο που πλεονάζει στην Κέρκυρα ενώ ταυτοχρόνως υπολείπεται; - Μπορώ (ρωτάει) να πάρω τη βοήθεια του κοινού; (Βοήθεια) - Είναι πρόβλημα μεγαλύτερο των σκουπιδιών και αργά ή γρηγορότερα θα πλήξει το νησί, απειλώντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων και την οικονομία τους. - Μωρέ τι μου λες; Μήπως είναι η λειψυδρία; Αλλά με τόση βροχή; Μπα, δε μπορεί. Οι διαχρονικά κρατούντες και οι τοπικοί τους αντιπρόσωποι δυσκολεύονται εδώ και δεκαετίες να λύσουν τον γρίφο. Πως γίνεται η Κέρκυρα να είναι το εμβληματικό νησί της βροχής και να μαστίζεται από τη λειψυδρία; Οι εικόνες των πλημμυρών στην παλιά πόλη φιλοξενούνται στην ίδια σελίδα με τη διαμαρτυρία των κατοίκων των Σινιών, που έχουν πει το νερό, νεράκι! Την ίδια ακριβώς χρονική στιγμή! 3»

Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5218

ΑΦΗΝΕΙ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΜΕΝΕΙ ΞΑΝΑ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ!

Äßíåé ôá êëåéäéÜ ôçò ÂÅËÊÁ ï ÊÃÓ

ÐÜìå ðïëëÜ ÷ñüíéá
ðßóù, ëÝåé ï Ðáýëïò
Óêïñäßëçò

Ãéáôß ðíßãåôáé ç ÓðçëéÜ ìå ôçí ðñþôç âñï÷Þ;

ΣΠΥΡΟΣ ΠΙΚΟΥΛΑΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Τέλος εποχής για το
κλειστό προπονητήριο του Κερκυραϊκού στου Βρυώνη, στο παλιό εργοστάσιο της ΒΕΛΚΑ, αφού υποχρεωτικά την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου θα παραδοθούν τα κλειδιά
του κτιρίου. Μια εξέλιξη κάθε άλλο
παρά θετική για τον κερκυραϊκό αθλητισμό, αφού ένας κλειστός χώρος άθλησης που εξυπηρετούσε εκατοντάδες αθλητές και αθλήτριες
κλείνει.
Σελίδα 17»

Ïé ôáîéäéùôéêïß
ðñÜêôïñåò æçôïýí
«öñüíçóç» óôï
ÅðéìåëçôÞñéï 9»
Ôï ÔìÞìá
Ôå÷íþí ¹÷ïõ
êáé Åéêüíáò óôá
Öïéôçôéâßóìáôá

ΚΕΡΚΥΡΑ. Η περιοχή της Σπηλιάς που βλέπει τα φρεάτια να ξεχειλίζουν κάθε είδους καλούδια και σε ηπιότερες συνθήκες. Πόσο μάλλον στη νεροποντή της Δευτέρας, που περιγράφηκε αρμοδίως ως από τις σημαντικότερες αναφορικά με τον όγκο του νερού που έπεσε. 4»

Êáé óôéò ÓéíéÝò äåí Ý÷ïõí íåñü íá ðéïõí!
ÐñùôïöáíÞ ãåãïíüôá, ëÝíå óôï íïóïêïìåßï

Íßêïò ÓôïãéÜííïò:
¸íáò Êåñêõñáßïò
åðéóôÞìïíáò óôï City
University of London



Τελευταία νέα από την εφημερίδα