Next

Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ
ΤΡΙΤΗ
13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 44ο
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 12614
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6 - Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Σε διάστημα 7 μηνν θα απέσουν 11 δισ. στην πραγματική οικονομία
Νεα ρευστότητα 5 διο. μέχρι τον Δεκέμβριο
Χρυσή Αυγή:
Κανένα ελαφρυντικό
στην ηγετική ομάδα
Νέα ένταση στα
ελληνοτουρκικά
! τον αέρα βρίσκεται η
Κανένα ελαφρυντικό δεν αναγνρισε το δικαστήριο για την
ηγετική ομάδα της Χρυσής Αυγής , η οποία έχει καταδικαστεί
για τη δεύθυνση της εγεληματικής 09 φpυντικό για τον
,έναρξη των διερευνηκανίνα
τιχν επαφν , μετά τη
Επίσης δεν αναγνωρίστηκε
Γιργο Ρουπακιά, ο οποίος έχει καταδικαστεί για τη δολοφονία από πρόθεση του Γιργου Φύσσα .
Μόνο σε 4 από τους πρην βουλευτές της Χρυσής Αυγής
αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά . Πρόκειται για ους Ευστάθιο
Μπούκουρα, Χρυσοβαλάντη Αλεξόπουλο, Μιχάλη Αρβανίτη και Νίκο Μίχο.
Από τους 68 που κάθισαν στο εδλιο , πλήρως απαλλάχθη καν έντεκα .
Την ίδια στιγμή ο καταδικασθείς ευρωβουλευτής Γιάννης
Λαγός κατέθεσε αίτημα εξαίρεσης όλου του δικαστηρίου .
νέα προκλητική ενέργεια που
προχρησε η Τουρκία εκδίδο ντας νέα Navtex για έρευνες
από το Ορούτς Ρές στην Ανα τολική Μεσόγειο, εντός της ελ ληνικής υφαλοκρηπίδας, νότια
πιπλέον πόροι ύψους περίπου 5 δισ. ευρ αναμένεται να
του Καστελόριζου.
Μάλιστα ,
κίνηση αυτή έ χεται τέσσερις μέρες μετά τη
"διατεθούν τους επόμενους μήνες μέχρι το τέλος του έτους ,
μέσω του ΤΕΠΙ της δεύτερης φάσης του Ταμείου Εγγυοσυνάντηση των Νχου Δέν .
δια και Μεβλούτ Τσαβούσο
Σε αδιέξοδο η τουρκική
οικονομία
δοσίας και του 3ου και 4ου κύκλο της Επιστρεπτέας Προκα
ταβολής .
Η συνολική κένεσην ρευστότητας θα ξεπεράσει σωρευτικά τα
11 δισ. σε διάστημα περίπου 7 μηνν .
Η συνολική στήριξη από το ΤΕΠΙΧ 1 , Το Ταμείο Εγγυοδοσίας
γλου και ρες πριν το Συμβού λιο των υπουργν Εξωτεριχων
στο Λουξεμβούργο, όπου Ελλάδα και Κύπρος θα θέσουν και το
θέμα των παράνομον ενεργει.
Στο μεγαλοίδιατισμό του Ρετζίπ Ταγίπ Ερντογάν που
ωθούν σε αδιέξοδο την εξωτερική πολιπκή και την οικονομία της Τουρκίας αναφέρεται το CN
Αναλυτές επισημαίνουν ότι οι συνθήκες που επέτρεψαν
στον Ερντογάν να χαράξει μια νέα γρομμή για την εξωτερ
κή πολιτική έχουν πάψε να υφίσταντα . Κι αν η τουρκική οκονομία κάλπαζε στις αρχίς της δικαετίας του 2020, σήμερα
κλυδωνίζεται και δύσκολα θα αποφύγει ένα πακέτο Τύπου
ΔΝΤ.Εκατομμύρια Τούρκοι βγήκαν απ' τη φτχεια , αλλά τα
τελευταία χρόνια η ισοτιμία της Τουρκικής λίρας έναντι του
δολαρίου σπάει το ένα μετά το άλλο τα αρνητικά ρεκόρ, το
κρατικό χρέος διογκνεται κοπληθωρισμός καλπάζει .
και την Επιστρεπτέα Προκαταβολή ξεπερνά έως σήμερα τα 6
ν της Τουρκίας στα Βαρσια,
όνοι γμα του παραλια.
δισ. ευρ , εν αναμένεται , από τους επιπλέον πόρους του ΤΕμετά το
ΠΙΧ1, τη δεύτερη φάση του Ταμείου Εγγυοδοσίας και τον 3ο και
χού μετπου . Η χίνηση αυτή
των Τούρκων τορπιλίζει τις δι .
4ο κύκλο της Επιστρεπτέας Προ καταβολής, να διατεθούν επι πλέον πόροι ύψους περίπου 5 δισ. τους επόμενους μήνες του
ερευνητικές επαφές που θα ξ .
έτους. Δηλαδή, η συνολική αένεση ρευστότητας θα ξεπεράσει
τα 11 δισ . ευρ σε διάστημα περίπου 7 μηνν.
χινούσαν τις επόμενες μέρε .
Ανάσα ζωής σε μικρές
επιχειρήσεις της Αττικής
Εθνικοποίηση της Alitalia
Ανοδικά η οικοδομική
δραστηριότητα
ΤΙταλία ενέχρινε τη δημιουργία μιας νέας εται.
ρείας , η οποία θα στεγάσει τα περουσιακά
- στοιχεία της Alitalia που αντιμετωπίζει προ βλήματα , καθς η κυβέρνηση πρχωρεί με το σχέδιο
για την εθνικοποίηση της.Η Alitalia έχει περάσει 11
χρόνια ιδιωτικής διαχείρισης χαι τρεις αποτυχημέ
νες προσπάθειες αναδιάρθωσης, εν τα προβλήματα
Τον Ιούλιο εκδόθηκαν 2.116 οικοδομικές άδειες ,
εμφανίζοντας αυξηση 12% στον αριθμό , 3,89e
στην επιφάνεια και 7.5% στον όγχο , Το επτάΑνάσα ζωής σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
λτης Αττικής , των οποίων οι δραστηριότητες επλή γησαν προσφέρει η Περιφέρειa Αττικής , διαθέτοντας
για τη στήριξη τους 200 εκατ . μέσω του ΠΕΠ Αττικής
2014-2020 ) . Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην πλατφό
μα www.ependyscis.gr /mis tωs 6 Νοεμβοίου εν πληρο-.
φορίες παρέχονται στο σάιr της Περιφέρειας και το στο
e-mail attica-covid @elanct.gr .
μηνο Ιανουαρίου . Ιουλίου 2020, η Συνολική Οικοδομι.
κή Δραστηριότητα εμφανίζει αύξηση 15,9% στον αριθμό των αδειν , 17,4% στην επιφάνεια και 18,1% στον
όγκο , σε σχέση με το αντίστοιχο επτάμηνο του 2019 .
οξύνθηκαν λόγω ου κορονοίού.