Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Εληνική Παργογήρ: Παρέμβαση για την ανάγκη ενίσχυσης του πυλνα
της μεταποίησης
>>> ΤΕΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990gmail.com
ή Email : pan1 983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 [email protected] net.gr
ΕΤΟΣ 240-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ. 5830 Τρίτη 13.10.2020
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :2103304605
Κατά της μείωσης
του ΕTΜΕΑΡ οι
παραγωγοί ρεύματος από φωτοβολταϊκά
ΕΛΣΤΑΤ
Προυποθέτει ενδελεχή μελέτη
>>> ελ .
>>> ελ
Βγήκε αντίδραση στην αγορά αυτοκινήτων τον Σεπτέμβριο
Την αντίθεσή του προς το μέτρο
της μείωσης του ΕΙΜEAP (είναι
τοτέλος που πηρνουν οι καταναλωτές στους λογαριασμούς
ρεύματος για τις Ανανε σιμες
Πηγές Ενέργειας) , που αποράσισε τον Αύγουστο του 2019 το
υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας εκφράζει ο Σύνδε
σμος Παραγωγν Ενέργειας με
Φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ)
Ο ΣΠΕΦ υποστηρίζει ότι η εν
λόγω μείωση είναι η απία για
την εμφάνιση ελλείμματος στο
λογαριασμό χρηματοδότησης
των ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ) καθς
οδήγησε σε μείωση των εσόδων
του ΕΛΑΠΕ χατά 400 εκατ.
α ονομκοί δείκες σην Ελάδα
ευρ για τη διετία 2019-2020
<Μόνη της η μείωση του
ΕΤΜEAΡ οδηγεί ακόμη και
χωρίς συνθήκες COVID-19 τον
λογαριασμό
έλλειμμα -61 εκατ. ευρ στο
σωρευτικό
Οι εταφές του Χρήστου Σταίκούρα ση
virtual Σύνοδο του ΔΝΤ
αν συνυπολογιστεί και
θεσμοθετημένο μαξιλάρι των 70
εναπ. ευρ που θα έπρεπε ειτου
Νόμου να διατηρείται .Αντίθετα
αν το ΕΤΜEAΡ δεν μειωνόταν,
ο ΕΛΑΠΕ θα μπορούσε γα
ανταπεξέλθει στην πανδημία του
COVID -19 καταλήγοντας στο
τέλος του 2020 σε σωρευτικό
πλεόνασμα 73 εκατ . ευρ ή 3
εκατ. ευρ αφαιρουμένου του
μαξίλαριού που θα έπρεπε ε%
του Νόμου να διατηρείταιν, αναφέρει ο ΣΠΕΦ
Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκε
νή ο υπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάχης δεσμεύτη κε ότι η λύση
που θα δοθεί για την στήριξη των
ανανεσιμων Τηγν δεν θα επι βαρύνει καταναλωτές χαι επιχει ρήσεις , θα προχύψει μετά από
ουσιαστικό διάλογο με όλους
τους εμπλεκόμενους φορείς
( βιομηχανία ,
αγορά ΑΠΕ) και θα λαμβάνει
υπόψη τόσο τις επιππσεις της
πανδημίας, όσο και τις χρόνες
στρεβλσεις της αγοράς ηλεκταtwής ενέργειας.
Ο Υπουογός Οικονομικν Αlfred Kammer.
κ. Χρήστος Σταϊχούρας θα
Eurobank
συμμετάσχει στην Ετή σια Παράλληλα, ο κ. Σταίχούρας θα πραγματοποιήσει διακρυτές διαδικτυακές συναντήσεις με επενδυτικούς και
πραγματοποιείται τραπεζικούς ομίλους , όπως
είναι , μεταξύ άλλων , η
η atigroup, η
Socidte
Σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της
Παγκόσμιας Τράπεζας, η
οποία
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ ο δείκτης όγκου λια νικού εμπορίου στην Ελλάδα , ένας δείκτης που αντανακλά
σε έναν βαθμό την καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριν
μειθηκε σε μηνιαία βάση κατά-0,9% (27% YoΥ) τον
Ιούλιο 2020 από αύξηση 1,9% ΜoM (-2.4% ΥΟΥ) τον Ιούνιο
2020, σημεινει η Εurobank στην εβδομαδιαία ανάλυσή της
από αύριο, Δευτέρα 12
Οκτωβρίου, μέσω τηλεδιάσ- HSBC,
Nomura ,
Generale, η BNP Paribas , η
Morgan Stanl ey, η Barclay's
και η Pimco.Τέλος, ο Υπουργός Οικονομικν
Στο πλαίσιο της Συνόδου, ο
Υπουργός Οκονομινν θα
λάβει μέρος, αύριο, σε χλειστή συζήτη ση για τη δημο- συμμετάσχει στις εογασίες
σιονομική πολιτική στις ανεπτυγμένες οικονομίες της
Ευρπης, μαζί με τη Γενική κές Δοάσεις, της οποίας η
Διευθύντρια του Διεθνούς Ελλάδα , από πέρυσι, είναι
Νομισματικού
Kristalina
Σε σύγκριση με τα προ πανδημίας επίπεδα συνεχίζει
δηλαδή τις πραγματοποιηθ
είσες πωλήσεις τον Μάρτιο
2020, υπολείπεται μόλις κατά 1,9%. Ως ένδειξη συμμετρικότ- πανδημίας επίπεδα .
ητας της διαταραχής του κορωνοϊού COVID - 19, παρόμοια
συμπερυφορά με την Ελλάδα
εμφανίζουν η ΕE-27και η Ευρ
ωζνη, με τους αντίστουχους
δείκτες τον Ιούλιο 2020 να
είναι μιχρότεροι κατά-1,3%
έκαστος σε σύγκρυση με τα προ
της Συμμαχίας Υπουργν
Ουκονομικν για Κλιματιτοχτικό μέλος . ΥπενθυμίζεΤαμείου
Georgieva.
προμηθευτές,
στόχος
Επίσης, την προσεχή Παρ - Συμμαχίας είναι η προθηασκευή , 16 Οκτωβρίου, θα
έχει τηλεδιάσκεψη με τον
νέο Διευθυντή του Ευρω- ματική αλλαγή και την αντιπαϊκού Τμήματος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου
ση ισχυρν συλλογικν
δράσεων σχετικά με την κλιΤΕΛ.
μετπιση των επιπτσεν
Created by Universal Document Converter