Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ε ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑ ΛπΟ ΤΕΝ ΒΕΡΟΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣ ΓΙΑΥΝΕΝΑ
Να του γίνει μάθημα
ΝΕΟΙΑΙΩΝΕΣ
Τρίτη 13
Οκτωβρίου 2020
Αρ. Φύλλου 6672
Τμή 0,60ε
ΗΜΕ PΗΣΙΑ ΠΟΛΙTΙ ΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΗΣΗΗΠΕΙΡΟΥ
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα | τηλ: 265 10 77466 | fax: 26510 37880 | e-mail: [email protected]@ne oia gones .gr | www.neoiagones.gr
Βοντis ΑΡΕΤΗ ΜΑΛΑΜΗ
ΕΚΚΛΗΣΕΙΣ ΠΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΔΙΚΗ ΧΡΥΣΗ ΑΥΤΗΣ
Δικονομικά τερτίπια
καθυστερούν την
ανακοίνωση των Ποινν
Κρίσιμο 20ήμερο
Σαβαρη εμπλοκη στη δικη για την
υπo8εση της Χρυσης Αυγής δημιοpνα καθυστερή σει τη &αδκασία ανακοινωσης των noivν, καταθέτοντας
ατημα εξαίρεσης του συνόλου της
σύνθεσης της εδρας
ΣΕΛ. 3
για την πορεία του κορωνοϊού
ΤΟ ΕΜΕΛΗΤΗΜΟ ΣΤΟ
ΠΡΟΙΡΑΜΜΑ ΜΗ ΕΠΙΤΡΕ ΠΙΕ ΑΣ
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
Καλεί τις επιχειρήσεις
να καταθέσουν προτάσεις
Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων καλί
το σύνολο των επιχειρήσεωνμελν του να διεκδικήσει την ένταSη του στο πρόγραμμα Πoυ απoφa την Ευρωnαϊκη επιτρο mn , Eviσχυση Μικρν και Πολυ
Μικρν Eπιxειρησεων nou επληγη
σαν αnό την navδημία Covid-19
κα το οnolo θa υλοποιnθεί μέσω
της Περιφέρειας Ηπειρου.
ΣΕΛ. 2
Βανδαλισμοί στο μνημείο
του Λορέντζου Μαβλη
Το μνημείο του Λορέντζου Μαβλλη
στη Βασιλικη, Βεβηλωσαν αγνω στοι . Οι μαρμάρινες πλάκες nou
ήταν τοπoθετη μένες έχουν
στραφεί ενω εμφανείς είνα α Βανδαλισμο! και σε άλλα σημεία
Ο Δήμος lωαννιτν με ανακοίνωση
του εκφρά ζει την Βα 8ιά του θλιψη
για το ουμΒάν και onως κάνει γνωστό έχει ενημερσει noη την αστυνομία εν θα προχωρήσει καα στην
καταΤις δυσκολιες αναχαί σης της Πανδημίας στα raννενα επισημανε με δηλσεις της το πρωι της Δευτέρας , η &ευθυντρια
του Τμηματος Ιατρικης wυ Εργαστηρίου Υγεινης και Επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου ΙωαννΜνων . Βιαγγελία Ντzάνη.
περγράφοντας ην επικινδυνοτητα wυ φανομένου σε μια περοχη δεωρούμενη καθαρh, πρν από λίγο καιρο.
ΣΕΛ. 7
ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕAKI
μεση αΠοκατά στα ση.
ΣΕΛ. 9
Ανοίγουν ξανά
οι αθλητικοί χροι
ΚΩΝΣΤΑΝΙΝΟΣ ΓΑΤΙΟΣ
Η στάση της κυβέρνησης
Την ετανέναρξη λατουργίας των αθληικν
εγκαταστάσεων του ΠΕΑΚΙ , σε Λυναπούλα,
Πανηnειρωτικό και Ζωσιμά δες αno σημερα
και ρα 0800 nμ . ανακοίνωσε ο προεδρος
της Επτpoπhς Διοκησης Παντελης Κολοκας , το nρω της Δευτερας .
Η Εnponη Δοίκησης ου ΠΕΑΜ , μπα anό
aιρeία σύσκεμη nou Εγινε τη Δευτερα με τ
συμμετοχη της δευθυντρας του Τμηματος
ατρικης του Εργαστηρίου Υγιενης και Εnδυμιολογίας του Πανεπιστμίου Lωαννίνων .
κιρίας Ευαγγελίας Ντzάνη, ης αντιπεριφερεαρxη για 8εματα δημόσιας υγείας κυρίας
Αγνη Νακου και σε συνεννoηση με την
Γενικη Γραμματεία ΑΒλητισμού αnoφάσισε
η aιανεκκίνηση των αθλητικν εγκαταστασεων μετά αno ην βδαμα διαία αναστολη
λειτουργας nou προκάλεσε αρκετές αντuγια το ωάννινα-Κακαβιά αποτελεί ύβρις
&Η στάση και οι Πρακτικές noυ
ακολουθεί η κυβέρνηση αναφορι κα με την επtκταση της Ιόνιας
Οδού από τα Παννινα προς την
Κακαβια , Προσβαλλουν τους Ηπειρωτες . Στην κυβερνηση εχουν
Παρει τις αnoφάσεις τους . Αλλα δε
μιλούν. Κρυβονται . Ο πρωθυπουρ
Υος nίσω αnό τον υnouργό του , ο
υπουργός nιoω anό τους καρμοδιους, του υπoupγείου του , και όλοι
μαζί ano τους Ηπειρωτες και αno
την αληθειο .
Κινητοποίηση για θέματα
υγείας και όχι μόνο
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΣΤΑ ΠΑΝΝΕΝΑ
ΣΕΛ. 16
ΣΕΛ. 2