Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
τον τοΠο του
Πρeπει να ξέρει
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Η ΒΑΡΙΑΚΟΥΒΕΝΤΑ ΤΟΥ ΣΤ ΚΟΝΤΟΝΗ
ΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ,
υνεχίζεται η τέpωθεν και moυ τελικά
Το να λες ένα κόμμα ο Σταύρος Κοντονής !
, στο ΣΥΡΙΖΑ ση της Κοpουνδοpου χαρακτηριστικά του
μετά τα όοα να πpoχωρήσει στην ΣΥΡΙΖΑ, σταλινική a - Τiθηκαν αλλαγές στ
κατήγγελε ο πρην πpτη διαγραφή στα ριστερά, είναι κάτι nd.
υπουργός Δικαιοού - χρονικά του κόμματος,
νης Σταύρος Κοντο. δρομολο Αυτό nοu φαίνεται ό- λάμε για μια εκρηκτική , ματικής οργάνωσης ε .
ναι Sα με του μέλου
λαγές στον Ποινό ηγετική ομόδα του ΣΥ . pακτηριστικά το πρuί και εnu αυτό το θωρo
Κδικα το 2010 nouυ ΡΙΖΑ ήταν ο χορακτηρ - της Ποροσκευής ο npo - "poβηματικό , nροσθέ .
. στα μαλκά σμός σταλινικο . oυ ην γρομματέος της Κ.
Την κρίση στο εοωτε poς Κοντονής μετά την
nολιτικν δικαωμάτων
ντιmολίτευσης υnοδaύ . για όοα cin avaκοιν- του κόμματος, avoς και ουτό είναι κάτι Bou
Ολα κίνησαν όταν
έχοντας οτο μυαλό μου
και την δίκη για την
Χρυσή Αυγή.
Προληματισμό προκαλούν
Τα αυξημένα κρούσματα στα Ιωάννινα
Καθς οι επισκέπτες στην Πρέβεα είναι Πολλοί
"Α εσείς; Τότε δεν έχει
καμία σημασία"
Ανησυχία και καηό διακρίνουν οπικό στελέχη της Νέας|
| 1ωαννίνων, καθς ουκ ολίγοι οι εmoκέtες
αnό τα Ιωάννινα στην Πρέβeζα , κυρίως τα
|ένουν nάρε εn μου μα άνυ προγγουμένου πρoγάνδα για να
Το προεδρείο του ΣΗΠΕ με την κυθέρνηση
κόμματα και τον ΕΔΟΕΑΠ
Μέτρα Που θα δσουν
σημαντική ανάσα . .
Αντικούφιση oε αρκετούς φορολο γούμενους προκάλεοαν οι ανακοιν σεις του Υnoυργού Οικονομικν Χρ .
Στον uρωθυπουρ- ΣΗΠΕ ζήτησε μεταξύ
γ οι θέσεις του Συν των άλλων, την ένp .
δέσμου Ημερήσιων
Περοφερεκικν Εφη . μα Την ρύθμιση κάθε
μερίδων (ΣΗΠΕ) γpa εκκpeμότητας με σκο
την εvίσχυση και το πό την υποστήριξη
Η upοοδοκία αυτή
είναι απότοκη της ναβάθμιση της μαφ.
συνάντησης του mpo κής επικoνωνίας και
έδρου του δσ, r. Κατσαrη με τον γ. στην ελληνική πεp
στον πρωθυπουργ , φiρεa
Γp . Δημητριάδ , ο
και δ αυτν την α .
του δημοσίου λόγου
Σταίκούρα nou apoρούσαν το νέοι
σο ρυθμίσεων χρeν στην Εφορία .