Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
Lanatolh
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
Erος ιδρύσεως 1932
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου 1 www.anatolh.com
Αριθμός φύλλου
18.918
ίδρυτής: ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής: ΠΟΠΗ ΗΛ . ΚΟΖΥΡΗ
Σελίδα 28
Πολλά γκολστα παιχνίδια κυπέλλου της ΕΠΣΑ
Σεππρόδούφεσης δείχνει
,να βρίσκεταυ η πανδημία στην Κρήτη
Οιλική νίκη στα Χανια ο ΟΦΙ,ήπα στο Ρέθυμνο η ΑΕΝ
. Σύσταση προς
τους παραγωγούς
για πρόωρη συγκομιδή
του ελαιοκάρπου
θα εργάζονται στα αγροτικά
χορίς να χάνουν ταμείο ανεργίας
Σελίδα 5
Σημαντική πρόβλεψη για τους εργαζόμενους στον Τουρισμό
. Αισιοδοξία για τη φετινή
ελαιοκομική περίοδο
στη Σητεία
που αυτή την περίοδο
πλήττει την Κρήτη , μια
τέτοια πρόβλεψη είναι
απολύτως θετική και σηΡετορτάζ:
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ
Σελίδα 11
Απίστευτες ανατροπές φέρνει στα εργασι.
ακά των εποχικά εργα.
ζόμενων στον τουρισμό ,
αλλά και ευρύτερα , η
πρόβλεψη που έχει νομοθετήσει ο Υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης
Μάκης Βορίδης. Σύμ
φωνα με αυτήν , μπορούν
να εργαστούν σε αγρο- από τον περασμένο 1τικές δουλειές άνεργοι ούνιο, το Υπουργείο Αχωρίς να αποκλειστούν γροτικής Ανάπτυξης
από το ταμείο ανεργίας είχε δσει στη δημοσικαι να πάρουν κανονικά ότητα απόφαση για ο
την αποζημίωση του τα - όριο των ενσήμων που
μείου , αρκεί να έέχουν μπορούν να έχουν ερέως 75 ένσημα από τις γαζόμενοι στον αγρο - aτ η εξέλιξη, δεδομέ - δρος του Εργατικού Κ αγροτικές δουλειές .
Το τελευταίο χρονικό διάστημα
πτύχθηκε μια ενδιαφέ επίπεδο υπηρεσιν κι
ρουσα συζήτηση γύρω αυτό είχε ως αποτέλεαπό τους μετακλητούς σμα να μην έχει εφαρ εργάτες . Τα εργατικά μοστεί η πρόβλεψη για
κέντρα της Κρήτης , ό
πως γνωρίζετε , ασχολήθηκαν με το θέμα με
ιδιαίτερη Προσοχή και
στο πλαίσιο αυτό υΠήρξε και μια πρωτο - Yου που περίμενε να
μαντική
. Παρά τις απαισιόδοξες
προβλέψεις , καλά πήγε
η τουριστική χρονιά
στην περιοχή Ιτάνου
-na πρτη φορά στην
ιστορία , έχει περάσει η
Κρήτη πρτη περιφέρεια
σε ανεργία στην Ελλάδα
Είναι μια πρόβλεψη nου
λύνει τα χέρια σε παρά
πολλούς ανθρπους για
να απασχοληθούν σε a
γροτικές εργασίες χωρίς
να χάσουν το επίδομα ανεργίας . Αυτό είναι που
προτείναμε , χωρίς να ξέ
Μάλιστα ο Πρόεδρος ρουμε ότι υπάρχει , γιατί
του Εργατικού Κέντρου δεν είχε εμφανιστείb. δ
Σελίδα 12
Πρωτοφανής τρα
η ανεργία
στην Κρήτη
Λασιθίου τονίζει πως εί λνει .
ναι εξαιρετικής σημασίας
Παράλληλα, ο πρόετικό τομέα, Βέβαια , όπως φάνηκε υπήρξε έλανα - λειψη συντονισμού σε
νου ότι με την ανεργία
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ Στη σελίδα 29
ΤΙΜΕΣ ΣΟΚ
Κουτσσμούρα
ντοπια
τα 75 ημερομίσθια.
-Διαπιστσαμε μετά
τη συνάντηση , μετά και
την έκπληξη του υπουρ|"ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
Τα 22 κιλά
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣμ
ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
τμέχρ εξαντλήσεως των σποθεμάτων
θέμα , πως εδ και πολ
θεί και σε κορυφαίο ε πίπεδο . Σε συνάντηση λούς μήνες υπάρχει υλοιπόν , που έγινε στην πουργική απόφαση που
Αθήνα με εκπρόσωπό δίνει τη δυνατότητα σε
μας τον Πρόεδρο του όλους τους εποχικά ερ Εργατικού Κέντρου Η γαζόμενους που είναι
ρακλείου Στέλιο Βοργιά , στο ταμείο ανεργίας τη
τέθηκε το θέμα στον Υ- χειμερινή περίοδο , να
πουργό Αγροτικής Ανά - απασχοληθούν με εργό πτυξης Μάκη Βορίδη , σημο σε αγροτικές ερδηλνει ο Πρόεδρος γασίες μέχρι 75 ημεροτου Εργατικού Κέντρου μίσθια χωρίς να κοπί
Λασιθίου και μέλος του
Δ.Σ. της ΓΣΕΕ Μανόλης Αυτό λύνει τα χέρια σε
Πεπόνης,
Όπως προέκυψε από μενους , σημεινει ο κ.
την συζήτηση που έγινε , Πεπόνης.
κλά Μπακαλιαράκι 10ε
ΥΜπακαλιάρος Α'Α' 2 κιλά 155
ΔΝΟΜΗ ΚΑΤ οικΟΝ
ο, 694ς-000.103 20411:01.000
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ!
το επίδομα ανεργίας.
ΠΑ ΜΑ ΔΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΑΝΤΕ ΜΑΣ LIKE ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜAΙ ΣΤΟ ΕACEDOOΚ
www.facebook.com/Onωρonωλείο Μυλωνάκης
Φρέσκα φρούτα καιι λαχανικά
παρά Πολλούς εργαζόΤερόστια γκομα καθημερινά φρέσκων Ψορν onό Tα καίκια μος
Πληση λιανική -χονδρική
ΕΠΙΜΕΝΙΔΟΥ 51- ArιΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟοΣ. ΤΗΛ. 2841021711
θαλοοσινν :
Διανομή κατ' οίκον

Τελευταία νέα από την εφημερίδα