Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ Ε
τ891989
Email:dhm19960tenet.gr
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Σάββατο 10.10.2020
Α' ΕΚΔΟΣΗ
HHEPHEIA ΕΦΗΕΡΙΔΑ Ο ΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΗΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΩΝ
ΑΘΗΝΑ
Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613
Τιμή Περ. 0,50 Ε-Ετος: 24ο-Αρ Φύλλου: 6638
Κικίλιας:
πρυθυπουργός θα εγκανιάσει 50 νέες κλίνες
εντατικής θεραπείας
Ασφαλιστικές:
Μταρίζ αιτημάτων προς την κυβέρνηση
Οι φορείς της ιδιωτικής ασφάλισης επανέλαβαν τα θεσμικά | Μιχαηλίδου:
τους αιτήματα προς την κυβέρνηση , με πρτο τη θέσπιση Κάθε δύο
φορολογικν κινήτρων στις καλύψεις ζωής και περιουσίας.
Καλές προθέσεις, αλλά χωρίς συγκεκριμένες δεσμεύσεις |εβδομάδες τα
από τον υπουργό Ανάπτυξης,
τεστ στις δομές
ηλικιωμένων
Με τον πρόεδρο της Ένωσης
Μονάδων Φροντίδας Ηλικιω
μένων Ελλάδος, Στέλο Προσαλίκα , συναντήθηκε σήμερα
το πρωί η υφυπουργός
Εργασίας και Κοινωνικν
Υποθέσεων , αρμόδια για
θέματα Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δόμνα
Μιχαηλίδου . Η συνάντηση είχε
ενημερωτικό , χυρίως, χαρα
τήρα .
Η υφυπουογός Εργασίας
ενημέρωσε τον κ. Προσαλίκα
για την απόφαση που έλαβε
χθες η Επιπροπή Προστασίας
Ευπαθν Ομάδων , βάσει της
οποίας σε όλες τις Μονάδες
που βρίσιονται σε επιβαρυμέ
νες από την πανδημία περιοχές
θα διενεργούνται κάθε δύο
εβδομάδες μοριακά τεστ
COVID-19, εν παράλληλα θα
ελέγχονται και για την τήρηση
όλων των μέτρων προστασίας ,
σύμφωνα με τα πρωτόμολλα .
<που έχουμε ορίσεν.
Συζητήθηκε, επίσης , η εντατι χοποίηση των μέτρων προ
στασίας για τους ηλικιωμένους
και η δέσμευση από πλευράς
των δομν της αυστηρής τήρη
σης όλων των πρωτοκόλλων
που έχουν τεθεί σε εφαρμογή .
Καλό κλίμα, κυβερνητικές υποσχέσεις , αλλά όχι κάποια
συγκενριμένη δέσμευση για μέτρα υπέο του κλάδου της
ιδιωτικής ασφάλισης. Αυτό θα μπορούσε να είναι το συμπέρασμα της διαδικτυακής συνάντη σης που έλαβε χρα την
Τετάρτη προχειμένου να παρουσιαστεί η μελέτη της ICAP
για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση και στην οποία συμμε
τείχαν από υβερνητικής πλευράς ο υπουργός Ανάπτυξης
Άδωνις Γεωργιάδης και ο υφυπουργός Οικονομικν Γιρ
γος Ζαββός.
Εγχοντα και στην Ελάδα τα
Προστατευόμενη
Ονομασία Προέλευσης
για το ρόδι Ερμιόνης
Προωθείται νομοσχέδιο μέχρι τέλος του χρόνου.
Στα πρότιπα του πλαισίου έρευνας υδρογονανθράχων , οιδιαγωνισμοί για παραχωρήσεις αι χωρ οθέτηση ζωνν. Η τεχνολογία των πλωτν ανεμογεννητριν και οι περιοχές υψηλού αιολικού δυναμικού
πλαίσιο για τα υπεράκτια αιολικά πάρκα , στα
πρότυπα του νόμου των παραχωρήσεων δικαιωμάτων έρευνας κι εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων ,
επεξεργάζεται το υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έρειας Πελοποννήσου . Το
αίτηση φρούτο χαρακτηρίζεται από
καταχρισης του ελληνικού γλυκιά γεύση και από ελαστικό φλοιό με υποκίτρινο
έως και κόκκινο χρμα . Οι
νων ονομασιν προέλευσης περιβαλλοντικές συνθήκες
της Εομιονίδας και η τοπική
τεχνογνωσία που προκύπτει
από την πολυετή καλλιέργεια έχουν προσδσει στο
<Ρόδι Εομιόνης> τα ιδιαίτε ρα χαρακτηριστικά του , που
του επιτρέπουν να ξεχωρίζει
από τα υπόλοιπα ρόδια.
ενέχρινε
<Ροδιού Ερμιόνης
μητρο των προστατευόμεστο
.Θεσμικό
(ΠΟ1 και του κυπριακού
<Χοιρομερίου Πτσιλιάς>
στο μητρο προστατευόμεγεωγραφικν
Τέλος, στο επίκεντρο της
συζήτησης βρέθηκαν οι εκκρεμείς αδειοδοτήσεις όσων
Μονάδων Φροντίδας Ηλικιω
μένων δεν πληρούν τους όρους
λειτουργίας , αλλά και οι ποινές
που προβλέπονται.
ενδείξεων (ΠΓΕ )
Το <Ρόδι Εομιόνης είναι
ρόδι που χαλλιεργείται στον
Δήμο Eρμιονίδας της Περιφ
Created by Universal Document Converter