Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
ΥΠΑΝ : Εντάσσονται 674 projects σε δράση του ΕΣΠΑ
>>> ΤΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990mail.com
ή Email : pan1983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email : oikonomiki1999 @gmail.com
ή Email : dhm1 996@ote net.gr
ΕΤΟΣ 240-Τιμή Περ.: 0,50 Ε
ΑΦ. 5829 Σάββατο 10.10.2020
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310 -240652 Fax: 2310 242778ΑΘΗΝΑ-ΠΛΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ:210-3304587 FAX :2103304605
Σταϊκούρας:
Εφτασαν τις
138.590 οι αιτήσεις
στο πρόγραμμα
Τράπεζα Ελλάδος
>>> Τελ.
>>> Τελ.
Δημόσιος διάλογος για τη νομισματική
πολιτική της ΕΚΤ
Μελέτη: Τα μυστικά
ΚΤο πρόγραμμα Γέφυρα πέτυχεν
ανέφερε ο υπουργός Οικονομιχν Χρστος Σταϊκούρας ,
παρουσιάζοντας στοιχεία στη
Βουλή , Όπως σημείωσε μέσα σε
65 ημέρες έχουν υποβληθεί
138.590 ατήσεις , όταν στο πρό
γραμμα που κέτρεχε από την
προηγούμενη υβέρνηση σε 13
μήνες είχαν υποβληθεί 7000
αιτή σεις Σημείωσε δε πως
κουγκρίνοντας τα δύο προγράμ
ματα , διαπιστνεται ότι στο πρόγραμμα Γέφυρα υποβλήθηκαν
19 φορές περισσότερες αιτή σεις
στο 1/6 του χρόνου .
<Η χυβέρνη ση στηρίζει τους
πολίτες μέσα σε δύσχολες συνθήμερν είπε ο Χρ Σταϊκούρας και
τόνισε πως θα θεσπιστεί νέος
κδικας διευθέτησης οφειλν
και παροχής δεύτερης ευκαι ρίας Μεταξύ άλων ανέφερε
πως με τον νέο εξωδικαστικό
μηχανισμό , οι πολίτες μπορούν
πλέον να ρυθμίζουν τα χρέη
τους , προς τράπεζες και Δημόσιο , σε έως 240 δόσεις- αριθμό
δυπλάσιο από τις 120 δόσεις που
είχε νομοθετήσει η προηγούμεη
mυβέρνηση . Με τον τρόπο αυτό,
σε πολλές περιπτσεις , η
μηνιαία δόση που θα καλούνται
να καταβάλουν οι οφεέτες θα
περιορίζεται στο μισόν .
Έργα υποδομν ύψους
σε Κεφαλονιά και Ιθάκη
Τη χρηματοδότηση έογων Σάμης, όπως δήλωσε από
το Αργοστόλι ο υπουργς
το Υπουργείο Ναυτιλίας Ναυτιλίας και Νησιωτικής
και Νησιωτικής Πολιτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλαύψους 1,7 εκατ. ευρ από
Η παρουσίαση της 1ης μελέτης για τον Κλάδο της Ασφαλιστικής
Διαμεσολάβησης που ευπονήθημε με πρωτοβουλία του Επαγγελματηκού Επιμελητηρίου Αθηνν σε συνεργασία με την ΙCAP, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επηυχία την Τετάρτη 7102020 , στην διαδ
τυαή ειδήλωση που είχε διοργανωθεί από το EEA αι την οποία
παρακολούθησαν ασφολιστοί διαμεσολαβητές από όλη την χρα .
και επιπλέον 3,7εκατ.
Από το Κίνημα Αλαγής ο
Μιχάλης Κατρίνης έθεσε το
ερτημα <θα νομοθετήσετε αναστολή των πίειστηριασμν της
πρτης κατοικίας για τους ευάλωπους ή αυτό θα επαφεται στην
καλή θέληση των τραπεζν;>,
επισημαίνοντας πως πρέπει να
υπάρξει ρύθμιση
ευρ από πόρους του
ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020, Στην διάρκεια των συζητήσεων εξετάσθηκε διεξοδι σημαντικν
Ναυτιλίας και Νησιωτικής ζητη μάτων εν ο x. Πλακιωτάκης είπε ότι όλα
αυτά έρχονται να προστεανακοίνωσε σήμερα από
το Αργοστόλι, ο υπουργός χά σειρά
Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης.
Την παρουσίοση της μελέτης , η
οποία μπορεί να αποτελέσει ένα
θούν στις πρωτοβουλίες χρησιμο κεργαλείο για τους
επαγγελματίες , χαιρέτισαν ο
υπουργός Ανάπτυξης κ. Αδ.
ο υφυπου ργός
Οικονομίας κ. Γ. Ζαββός και ο
ΓΓ Εμπορίου και Καταναλωτή
κ. Π. Σταμπουλίδης , οι οποίοι
αναγνρισαν την σημασία της
ιδιωτικής ασφάλισης για την
ελληνική οικονομία , ανακοίνωσαν πρωτοβουλίες και εξήραν
τις προσπάθειες του ΕΕΑ και
του Προέδρου κ. Γ. Χατζηθεοδοσίου για την Ασφαλιστική
Διαμεσολάβηση αλλά και για τις
ουσιαστικές παρεμβάσεις του
όλο αυτό το διάστημα της πανδημίας.
Ο υπουργός είχε
Όσον αφορά στα χρήματα που
προβέπονται στον προύπολογισμό ο βουλευτής του Κινή ματος
Αλλαγής έθεσε το ερτημα αν
έχουν μειωθεί τα ποσά . <Δεν
κάναμε καμία περικοπή στα χρήματα . Εξαρτάται από το πόσοι
πολίτες θα υποβάλλουν αmήσεις
Αν έρθουν περισσότεροι θ
αυξήσουμε το ποσό απάντη σε ο
υπουργός
του Υπουργείου και τα
ειδικά μέτρα για τη στήρ
ακτοπλοϊκής
δυνατότητα μιας εποικοδομητικής συζήτησης με
Γεωργιάδης,
την περιφερειάρχη Ιονίων
Νήσων , Ρόδη Κράτσα , τον
βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Παναγή Καπάτο
σύνδεσης με 1,4
εκατ.
ευρ εν μέσω πανδη μίας
για να διασφαλιστεί η
αποόσκοπτη συγκοινωνιακαι τους δημάρχους Αργο- κή σύνδεση με την ηπειρω
στολίου , Ληξουρίου και
τική χρα.
Created by Universal Document Converter