Πρωτοσέλιδο Ηχώ των Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗ ΜΕΡΙΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 1781
ΠΛΗΡΟΜΕΝΟ
Κ.Τ.Α
ΣΑΒΒΑΤΟ
Hellenk Post
ΧΡΟΝΙΑ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
9 772529
029169
ΕΤΟΣ: 500
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 14229
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
T210 38 17 700-210 38 17 716-210 38 17 737 F: 210 38 17 331 E: [email protected] W www.ihodimoprasion.gr
Πότε αλλάζει η ρα
Κικίλιας
Την τελευταία Κυριακή του
Οκτωβρίου, αλλάζει σε
χειμερινή η ρα όπως άλλωστε
και κάθε χρόνο, με τους δείκτες
των ρολογιν να πρέπει να
γυρίσουν μια ρα πίσω τα ξημερματα.
Συγκεκριμένα , στις 4 πμ. τα ξημερματα θα
γυρίσουμε τους δείκτες των ρολογιν μία ρα
Πατηνεπέκταιση της λειτουργίας των Κέντρων Υγείας
για περιστατικά COVID-19 μίλησε απόψε ο υπουργός Υγείας , Βασίλης Κικλιας. <Οι συμπολίτες μας
περπατιτικοί ασθενείς που παρουσιάζουν ελαφρά
συμπτματα που προσομοιάζουν με κορονοίό θα
παίρνουν ιατρικές οδηγίες, συμβουλές και, αν χρειάζεται, έλεγχο δια του testing
Θέματα που αφορούν κενεργειακές> ιδιωτικοποιήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη (ΛΑΡΚΟ,
ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΠΑ Υποδομν ) και την αγορά των
ΑΠΕρυθμίζονται , μεταξύ άλλων με τροπολογίες
που κατατίθενται στο νομοσχέδιο του υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠEN) για την
απόσυρση των πλαστικν μιας χρήσης , σελ. 3
Tη σταδιακή ανάθεση εκτέλεσης συγκοινωνι
ακού έργου 6ο λεωφορειακν γραμμν εντός
της Περιφέρειας Αττικής, έως τα τέλη Νοεμ βρίου προβλέπει η συνεργασία του Οργανισμού
Αστικν Συγκοινωνιν Αθηνν με την ΚΤΕΛ
Ν. Αττικής ΑΕ.
σελ. 2
+ σελ, 8
πίσω.
Η αλλαγή ρας για το 2020 υα πραγματοποι
ηθεί τα ξημερματα της τελευταίας Κυριακής
του Οκτωβρίου και συγκεκριμένα στις 25
Οκτωβρίου. Το ζήτημα που απασχολεί αρκετά
το τελευταίο καιρό είναι σχετικά με την απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου , το οποίο ψήφισε
για τον τερματισμό από το 2021 της πρακτικής
της προσαρμογής των ρολογιν κατά μία ρα
την άνοιξη και το φθινόπωρο. Σύμφωνα με την
απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν
έχει ακλειδσειν ακόμα η αλλαγή της ρας
διότι για τις χρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης , θα
πρέπει να σταματήσει την τελευταία Κυριακή
του Μαρτίου 2021, οι οποίες επιθυμούν να
διατηρήσουν μόνιμα τη θερινή ρα, εν για τα
κράτη-μέλη που επιθυμούν τη χειμερινή ρα
η αλλαγή θα γίνει την τελευταία Κυριακή του
Οκτωβρίου 2021.
ΣΥΖΗΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 80 ΕΚΑΤ.
Συνάντηση Μητσοτάκη
με τον CEΟ της
φαρμακευτικής Boehringer Ingelheim
Πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης είχε συνάντηση
με τον CEΟ της πολυεθνικής
φαρμακευτικής εταιρίας Boehringer
Ingelheim, Hubertus von Baumbach,
την Global head of HP και μέλος του
ΔΣ Carinne Brouillon, το Διευθυντη
του regioη MIDI που περιλαμβανει
την Ελλαδα, καθς και με τον Γενικό
Διευθυντή της εταιρείας στην Ελλάδα,
Δημήτρη Αναγνωστάκn.
Ηεταιρία δραστηριοποιείται στη χρα
μας από το 1966, αναπτύσσει και παράγεικαινοτόμα φαρμακευτικά προϊόντα
για καρδιαγγειακές και ογκολογικές
παθήσεις, διαβήτη, ασθένειες του
αναπνευστικού καθς και σπάνιες
ασθένειες . Το εργοστάσιο της εταιρίας
στο Κορωπί αποτελεί ένα από τα 4
στρατηγικής σημασίας εργοστάσια
του ομίλου Boehringer Ingelheim
παγκοσμίως και απασχολεί 545 εργαζόμενους υψηλν προσόντων.
Ο Πρωθυπουργός ευχαρίστησε τον
κ. Von Baumbach για τις επενδύσεις
ύψους 8ο εκατ. ευρ που έχει πραγματοποιήσει η εταιρεία κατά τα χρόνια
της κρίσης στην Ελλάδα, από το 2008
ως σήμερα, και συζήτησε μαζί του την
προοπτική ενός νέου κύκλου επενδύσεων περίπου επιπλέον 80 εκατ.
ευρ για την επόμενη πενταετία . Η
μονάδα παραγωγής της εταιρείας στην
Ελλάδα εφοδιάζει με εξαγωγές, τις
αγορές 70 χωρν παγκοσμίως και καταλαμβάνει ως μερίδιο το 2,2% των
συνολικν ελληνικν εξαγωγν εν
το ύψος το εξαγωγν αναμένεται να
Θετικός ο απολογισμός
της αντιπυρικής περιόδου
Θετικός κρίνεται ο μέχρι
σήμερα απολογισμός της
φετινής αντιπυρικής περιόδου,
όπως προκύπτει από τα στοιχεία
που συλλέγει και επεξεργάζεται
το ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριν δασικν
πυρκαγιν European Forest Fire Information
System (ΕEFFIS), σύμφωνα με το meteo του
Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνν. Με βάση τα
στοιχεία αυτά , η συνολική έκταση των καμένων
εκτάσεων στη χρα μας από ι/1 έως και
6/10/2020 ανέρχεται σε 132.840 στρέμματα και
αντιστοιχεί στο 60% του μέσου όρου της
περιόδου 2008-2019 (212.480 στρέμματα).
Από την άλλη, εν η συνολική έκταση των
καμένων εκτάσεων είναι σημαντικά μικρότερη
του μακροχρόνιου μέσου όρου, ο αριθμός των
πυρκαγιν από 11 έως 6/10/2020 εμφανίζεται
σημαντικά αυξημένος . Ειδικότερα, ο αριθμός
των χαρτογραφημένων από το ΕFFIS πυρκα .
γιν για την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο
παρουσιάζει αύξηση 56% σε σχέση με το μέσο
όρο της περιόδου 2008-2019 (61 συμβάντα το
2020 έναντι μέσου όρου 39) . Η αύξηση του
αριθμού των πυρκαγιν , σε συνδυασμό με την
μείωση των καμένων εκτάσεων , σύμφωνα με το
meteo , θa μπορούσε εν μέρει να αποδοθεί
στην ταχύτερη απόκριση και αποτελεσματικότητα των μηχανισμν πυρόσβεσης.
Συνάντηση Μητσοτάκη με τον CEΟ της φαρμα κευτικής Βoehringer Ingel heim.
σημασία που αποδίδει η κυβέρνηση ποριακού κλάδου που συγκεντρνει
στην προσέλκυση και μόνιμη εγκ προσεγγίσει το 1 δισ. ευρ το 2021.
Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε τα
νέα επενδυτικά κίνητρα που έχει τάσταση ταλαντούχων επαγγελματιν καινοτομία και συζήτησαν για τα κίθεσπίσει για τη φαρμακοβιομηχανία η κυβέρνηση, τόσο σε ότι αφορά
τις επενδύσεις σε κλινικές έρευνες
και καινοτόμα προϊόντα όσο και σε
ότι αφορά τις επενδύσεις σε κεφα
λαιουχικό εξοπλισμό και τόνισε τη
ανθρπινο ταλέντο και τεχνολογική
στη χραμας μέσω της μείωσης του
μη μισθολογικού κόστους.
Οικ. Μητσοτάκης και Von Baumbach
συμφνησαν στον κομβικό ρόλο της
φαρμακοβιομηχανίας στην ευρωπαϊκή οικονομία συνολικά ως πρωτο
νητρα που πρέπει να δσει η Ευρπη
συνολικά για την ανάπτυξη νέων καινοτόμων θεραπειν για σπάνιες ασθέ
νειες, όπως οι νευρολογικές παθήσεις
που έως σήμερα δεν αντιμετωπίζονται
θεραπευτικά στο βαθμό που πρέπει.