Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
email :dim on ews @dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ.10564
Tηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
ΣΑΒΒΑΤΟ 10-ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27643
Ναι σε ψηφιακά Σταϊκούρας: Μέσω 8 κινητήριων
μοχλν θα έρθει η ανάπτυξη
το 2021ν
8 Κινητήριων
νομίσματα με
Προδιαγραφές από
τις κεντρικές
τράπεζες
Επτά μεγάλες κεντρικές τράπεζες , με
ταξύ των οποίων και αυτή των HΠΑ
( Fed) , παρουσίασαν τα χαρακτηριστικά
που πρέπει να έχουν τα ψηφιακά νομί
σματα , τα οποία θα τις βοηθούσαν να
φτάσουν την Κίνα , που έχει την απρωτοπορίαν στο θέμα αυτό , και τα σχέδια ι .
διωτν , όπως αυτό του Facebook για το
vestment Forumr , προσθέτοντας ότι η ανάπτυξη αυτή θα
χρηματοδοτηθεί μέσω 8 %xινη .
τήριων μοχλνο .
Ειδικότερα, οι οχτ αυτοί
αμοχλοίν , άτως τους ανέπτυξε ο
υπουργός , έχουν ως εξής :
1ον. Εξοδος στις διεθνείς αγορές : Η κυβέρνηση μέσα σε 14
μήνες έχει αντλήσει , επτυχς,
πόρους από τις αγορές 6 φορέςτις 3 κατά τη διάρκεια της κρί .
ση, συνολικού ύψους 14 δισ. ευρ. Με αποκορύφωμα την πιο
πρόσφατη έκδοση 10ετούς ομολόγου, ύψους 2,5 δια ευρ, τον
περασμένο μήνα, με το χαμηλότερο ιστορικά κόστος δανεισμού
της χρας , 1,187% . Μάλιστα , η
Ιαπόδοση του 10ετούς ελληνικού
κρατικού τίτλου στις αγορές χυμαίνεται
πλέον σε ακόμη χαμηλότερα επίπεδα, σημεινοντας την Πέμπτη νέοι . 3
-GRO ΥΤΗLibra.
Οι χεντρικές τράπεΐες ΕΝΛΑ2
Αθέβαιες οι
δημοσιονομικές
Προβλέψεις του
Προϋπολογισμού
Το προσχδιο προυπολογισμού 2021
κατατίθεται σε συνθήκες πρωτόγνωρης
υγειονομικής και οικονομικής κρίσης
που καθιστούν εκ των πραγμάτων αβ .
βαιες τόσο τις μακροοικονομικές όσο και
τις δημοσιονομικές του προβλέψεις α.
ναφέρει το Γραφείο Πρού πολογισμού του
Κράτους στη Βουλή σχετικά με το προ
σχέδιο του προυπολογισμού.
Ειδικότερα στη γνμη του
για το προσχέδιο του νέου ΕE) 3
Την προσδοκία ότι το 2021 θα μπορέ
σει να αποτελέσει την αφετηρία μιας νέ
aς πορείας μετά την πανδημία , με την ε .
πίτευξη υψηλής ανάπτυξης, εξέφρασε ο
υπουργός Οικονομικν , Χρήστος Σται.
κούρας , σε ομιλία του στο 30 Athens In.
στορικό χαμηλο , της τάξεως
Ταχύτερες αποκρατικοποιήσεις για ΔΕΔΔΗE, ΔΕΠΑ
Υποδομν και ΛΑΡΚΟ
τητα αυτό να γίνεται μέσω πιστοποιη μέ
νου μηχανικού . Είμαι σίγουρος ότι η αγορά των ΑΠΕ θα αγκαλιάσει αυτή την
πρωτοβουλία.
Οι ρυθμίσεις
1. Επιταχύνεται η διαδικα σία της ιδιωτικοποίησης του ΔΕΔΔΗΕ,
καθς παρέχεται στη Ρυθ- ΕΛΑ
.Σκοτεινόςν
φαίνεται να
παραμένει ο
δρόμος της
συνεννόησης
Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση των ε.
νεργειακν ιδωτικοποιήσεων και τη
διευκόλυνση της σύνδεσης ανανεσιμων
πηγν ενέργειας στο δκτυο περι αμβά
νονται σε τροπολογίες που ανακοίνωσε ο
υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Κωστής Χατζηδάκης , και οι οποία θα κατατεθούν στο νομοσχέδιο για την από συρση των πλαστικν μιας χρήσης,
Οπως δήλωσε ο κ. Χατζη δάκης: Για το
ΔΕΔΔΗΕ, τη ΔΕΠΑ Υποδομν και την
ΛΑΡΚΟ επιταχύνεται με αυτές τις ρυθμί
σεις η ίδιωτικοποίηση. Δεν είναι ρυθμί
σεις που ήρθαν ξαφνικά όπως ισχυρίστηκε
η αντιπολίτευση . Είναι τεχνικές παρεμ
βάσεις για να ολοκληρωθεί μια ήδη γνωστή και εφαρμοζόμενη πολιτική , που είχε
παρουσιαστεί ούτως ή άλλως ήδη από τις
προγραμματικές δηλσεις της κυβέρνησης
και έχει εξειδικευθεί με προηγού μενες
νομοθετικές παρεμβάσεις . Εκείνο που θέ
λω να υπογραμμίσω περισσότερο είναι η
ρύθμιση σε σχέση με το outsourcing για τη
σύνδεση των σταθμν ΑΠΕ στο δίκτυο ηλεκτρισμού . Είναι πράγματι μια μεταρρύθμιση και ακόμα ένα άνοιγμα της χυ βέρνησης στην αγορά των ΑΠΕ. Αντί οι
παραγωγοί των ΑΠΕ να περιμένουν επί
χρόνια τον ΔΕΔΔΗΕ, δίνουμε τη δυνατό 2
Πετάξτε την COVID.19 από
το Παράθυρο
αεροζόλ , τον καπνό του τσιγάρου.Οταν έχετε έναν καπνιστή σε ένα δωμάτιο τι κά νετε, Ανοίγετε το παράθυρο για να φύγει
το σύννεφο του καπνού! Με το αόρατο νέ
φος των αεροζόλτου κορονοΐού πρέπει να
κάνε το ίδιο πράγμα , εξηγεί στο Γαλλικό
Πρακτορείο ο επιδημιολόγος Αντουάν
Φλαό .
ΚΑποφύγετε τους εσωτερικούς χρος
με πολύ κόσμο και βεβαιωθείτε πως οι εσωτερικοί χροι αερίζονται σωστά και
φέρνουν όσο γίνεται περισσότερο εξωτερικό αέρα , συνιστούν από την πλευρά
τους τα Αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου και
Πρόληψης των Ασθενειν (CDC) που ε.
πιχαιροποίησαν τις συ στάσεις τους τη
Δευτέρα 5Οκτωβρίο .
Τα CDC προσέθεσαν επίσημα τα αεροζόλ στον κατάλογο των πιθανν τρόπων
διάδοσης του κορονοϊού, αν
και ο κύρος τρόπος παραμέμεταξύ Ελλάδας
και Τουρκίας
Η Αγκυρα έχει ατζέντα λες
και νίκησε την Ελλάδα στον
Η μάχη κατά της COVID -19 σημαίνει
επενδύσεις εκατομμυρίων στην έρευνα
και πολύ περιοριστικά μέτρα για την κα
θημερινή ζωή . Ομως εξαρτάται επίσης
από μια κίνηση εντελς απλή και που
δεν κοστίζει τίποτε: το άνοιγμα των πα.
Πόλεμο
Καμία τύη δεν πρόκειται να έχουν οι
διερευνητικές συνομιλίες Ελλάδας .
Τουρκίας όποτε ξεκινήσουν καθς σύμ
φωνα με τον διδάκτορα Γεωπολιτικής
του Πανεπιστημίου Αθηνν , Γιργο Φί
λη, <η Τουρκία έχει ατζέντα λες καινίκη.
σε την Ελλάδα στον πόλεμο και καμία
ελληνική κυβέρνηση δεν είναι δυν ατόν
να τη συζητήσει.
Με την ημερομηνία για τις διερευνητιχές συνομι .
λίες μεταξύ Ελάδας και Τουρχί
ας να παραμένει άγνωστη και τη
γείτονα χρα να συνεχζει τις Ο αερισμός των κλειστν δωματίων
μεινει τον κίνδυνο μετάδοσης του κορονοίού μέσω πολύ μικρν αταγονιδίων που
εκπνέει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μολυνθεί από τον ιό , υπογραμμίζει η πλειονότητα των ειδιχν .
Αυτά τα σύννεφα ικν σωματιδίων , τα
επονομαζόμενα αεροζόλ , θεωρείται ότι
μπορεί να παραμένουν στον αέραγια μα
κρά διαστήματα που μπορεί να φθάνουν
έως και αρκετές ρες Εξ ου και η σημα
σία Της ανανέωσης του εσωτερικού αέρα
και της δημιουργίας ρευμάτων αέρα
Γνωρίζου με όλοι πολύ καλά ένα άλλο

Τελευταία νέα από την εφημερίδα