Πρωτοσέλιδο Κεφάλαιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΦΚεφάλαιο
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Έρχετα κύμα
ρευστότητας
από την ΕΚΤ σε
οικονομία-τράκζες
> 0ατολωρομός αpa
ΣΥΝΕΝΤΕΥΣΗ
Το 4αξλάρο μιορεί
και rρέπεινα στρίξε
την πραγματκή
οικονομία
ΤΡΑΠΕΤΕ
100ευτο
Στα 5-7 δισ. οιεκτιμή81ς
για τα NPLS του κορόνοί)
IaΤν επόμενη εβδομάδα οι συναντήσε σε Βρυξέλ λε
Em Φρανκφούρm για τπν Bad Bank ης Τn. Rα
ΜICROS0FT, ΕΛΛΗΝΙΚΟ, ΚΑΖINΟ, ΔΕΗ ΚΑΙ ΕΠΕΤΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ..
Επενδυτικό μπαράζ
ξορκίζει την ύφεση
ΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΠΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ . ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΜΠΕΛΩΝΟΥΝ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΕΧΕΙΤΥΑ ΓΙΑ ΤΑ ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ε Ταπρτα από αnοτελέσματα από την
υλonoino των μεταρρυθμίσεων , αλλά και anό
τw aή δικείριση της υγεoνομικής κρίσης,
φχζι να εστράτει n ελλνικ οικονομία
α μεάλες επενδύοες noυ ανοκοννονται η μα με
τυνόλλ, ολά και το ειόμενα Βήματο, είε μέοο από
nou συμπληρνουν το ηλάνο του Σεδου Ανάκομμης ,
συνοτούν την πρη ένδοξη πος έτει Βρεθ .οδoto
PΕΠΟΡΤΑΖ
στενδυυκή κουξα λόγω Μημοωv. Τοράλιτων εληνκν
>αρυθμίσεις για,
σε Εφορία- Τμεία
rpος ος πρoοπκές υις Εnmόδος, εν aαίροι καιξένοι οίo
εποιούν τηχρα για τιν mpόοδο Πouσημενετα.
ευρ δεν
είναι bitcoin
Πού θα κρθούν αι
ασόδοξοστόχοι
για το 2021n
ΑΓΟΡΕΣ
νωσητns ΕΚΤ, σύμφω
να με την onoia βρίσκεται
σε ετοιμότηm για rη δημ Η χρυσήν ευκαιρία
των ελληνικν ομολόγων
αν και αναμενύμενη, νει
προκαλέσει σημαντικά
υχνω στα
Th Δευτάρα 12 Οπωβρί οun ΕKT δρομαλογεί
ων ηρτο κύκλο διαβούλευσns γιατο ψηφιακό
ευρν και εναι βεβαο τι
Πολλά από τα ερωτμα n κά αυτά θα anaντηBού .
Ρβax, η ΕΚΤ δν είνα
O Richard Branson
στο Kεφάλαιο
ΟΚΑΘΕΝΑΣ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΖΕΙ
ΕΜΠΟΔΑΑΠΟΔΕΧΤΕΠΕ ΤΑ
>Ητεράστια σήριξη από τις ευρωπαικs Αρχές αλλά και
το αποτελεσματικό management των ΥΠΟΙΚ και ΟΔΔΗΧ
τροφοδοτούν το ελληνικό ομολογιακό ράλι.
Πoυ κινείται στην κατε θυνση αυτή, Το ίδιο κάνα
n Fed , n ΒΕ και η Βo .
Η Κεντρική Τράπεζα τις
Κίνas έχει άδη δρομολο γήσει η δοκιμοστική
Σετουργία
ΓISE 25
Ψιθυροι . ..
:αδείκτες και τα κταμείo.
Βιομηχανίiα και ενέργεια
αντέχουν στην κρίση
Στήνανάκτηση του 50%
της αγοράς ο πρτος
στόχος για τυ 2021
2JPMorgan: ιθαφέρα ση
Wall Sreet μανίκη Μτάντεν.
ia Oι ισχυρά εξωστρεφείς Βομηχανίες διστήρησαν σε
κανοποικά είπεδα υς επιδόσεις τους και στο X.Α. επλ
ΙatΚρίσμη n απoκριon των tour operators κa των
αεροπορικν Σο κόκnν0- τα ξενοδοκεία. TAΣ