Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Τα "φίλτρα" για τις ξένες επενδύσεις στην Ε.Ε.
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜl11ΡΙΚΗ υ!α
771234
5671 64
Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2020 | τιμή: 1,30 ε
Οικο ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡ ΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Έτος: 96ο . Αριθμός φύλλου: 27.345
Τα<φίλτραν για τις ξένες
Χρηματιστήριο Αθηνν
Ποδαρικό στον Οκτβριο
με εβδομαδιαία κέρδη 4,12%
Θετική εικόνα παρουσίασε η Πρτm χρηματ
στηριακή εβδομάδα του Οκτωβρίου. Σε
εβδομαδιαία βάση ο γενικός δείκτης έκλεισε μ
κέρδη 4,12%, εν ο τραπεζικός κλάδος με
άνοδο 6,66%. Το σημαντικότερο στοχείο ήταν
ηαφύπνιση αρκετν εγχριων και ξένων χαρτοφυλακίων , με αποτέλεσμα να καταγραφούν
εισροές ύψους 1,272 δισ. στην κεφαλαιοπο ηση της αγοράς και η χρηματιστηριακή αξία να
διαμορφωθεί στα 45,233 δισ. ευρ. σελ. 17
επενδύσεις στηV Ε.Ε.
Σε λειτουργία το νέο πλαίσιο για τον Περιορισμό της διείσδυσης κινεζικν εταιρειν
Από τις 11Οκτωβρίου υθεται σε Πλήρη λειτουργία διασφάλιση των στρατηγικν συμφερόντων της Ευ- τικής σημασίας , είτε φυσικές είτε εικονικές,
συμ .
τονέο κοινοτικό Πλαίσιο για τον έλεγχο των άμεσων ρΠης. Ειδικότερα, δημιουργήθηκε ένας νέος μη - εριλαμβανομένων των υποδομν στους τομείς της
ξένων επενδύσεων (ΑΕ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση . χανισμός συνεργασίας σε κοινοικό επίπεδο, δίνοντας ενέργειας, των μεταφορν, της ύδρευσης, της υγείας
των επικοινωνιν , των μέσων ενημέρωσης, της επε
ξεργασίας ή της αποθήκευσης δεδομένων, του Δια
των κινεζικν επιχειρήσεων , σε στρατιγικούς τομείς συχίες σχετικά με συγκεκριμένες ξένες επενδύσεις . στήματος, της άμυνας, των εκλογικν ή των χρηματοιστωτικν υηρεσιν, εγκαταστάσεις ευαίσθητου
χαρακτήρα , καθς και σε γη και ακίνητα καίριας
την έγκριση του σχετικού κανονισμού, τον Απρίλιο ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη, n Επιτροπή σε συνερ- σημασίας για τmχρήση αυτν των υποδομν. Επίσης,
γασία με τα κράτημέλn θα εξετάζουν τις Πιθανές καθιερνει έναν μnχανισμό συγεργασίας μεταξύ
συνέπειες στους τομείς όπως είναι οι υποδομές ζω- κρατν μελν και Ευρωπαϊκής ΕπιτροΠής. σελ. 3
Covid-19
Ο στόχος , αν και δεν αναφέρεται , είναι προφανής
και αφορά τον Περιορισμό της διείσδυσης, κυρίως να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να εγείρουν ανητη δυνατότητα στα κράτη-μέλη και στην ΕπιτροΠή
ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ο ΧΑΡΤΗΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
της ευρωπαϊκής οικονομίας . Όπως επισημαίνει η
Κομισιόν, τους τελευταίους δεκαοκτ μήνες μετά μία ΑΞΕ μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στην
Πλέον , Προκειμένου να διαπιστωθεί κατά Πόσον
ΕΛΣΤΑΤ
Μείωση 3,8% της
βιομηχανικής παραγωγής
του 2019, n Επιτροπή και τα κράτη-μέλη έθεσαν σε
εφαρμογή μια αποτελεσματική δομή με στόχο τη
Με μείωση 3,8% στον δείκτη βιομηχανικής
Παραγωγής έκλεισε ο Αύγουστος, όταν τον
Αύγουστο του 2019 είχε καταγραφεί οριακή
μείωση 0,03% συγκριτικά με τον Αύγουστο
του 2018. Έτσι , στο οκτάμηνο ο μέσος γενικός δείκτης βιομηχανικής Παραγωγής έκλεισε
με μείωση 3,9% συγκριτικά με το αντίστοιχο
διάστημα του 2019. σελ . 6
Χρηματοδότηση 16,5 δισ.
μέχρι τα τέλη του 2021
Ναυπηγεία Σκαραμαγκά
Μέσω Πέντε διαφορετικν διαύλων
Περισσότερα από 16,5 δισ. ευ - βισιμης ανάπτυξης. Σύμφωνα
ρ αναμένεται να έχουν διατεθεί
στην ελληνική οικονομία από τις Οικονομικν Χρήστος Σταϊκούαρχές του 2020 έως το τέλος του
2021 μέσα από 5 διαφορετικούς Athens Investment Forum, μόνο
διαύλους οικονομικν ενισχύ
σεων, επιχορηγήσεων και δανει- γυοδοσίας και την Επιστρεπτέα
ακν χρηματοδοτήσεων από το Προκαταβολή η συνολική στή
Δημόσιο, τις τράπεζες, τους λο- ριξη ξεπερνά, μέχρι σήμερα, τα
Πούς εγχριους χρηματοδοτικούς 6 δισ. ευρ , εν αναμένονται επιφορείς και τmν Ευρωπαϊκή Ένο
ση. Στόχος όλων αυτν τωνενσχύσεων είναι η ελληνική οικοΠωλήσεις Ι.Χ.
Γκάζωσε η αγορά αυτοκινήτου
με τα όσα ανέφερε ο υπουργός
Ανοδο 20,5% σημείωσαν τον Σεπτέμβριο,
συγκριτικά με τον ίδιο μήνα Πέρυσ, ύστερα
από έξ μήνες βαθιάς ύφεσης, οι ταξινομήσεις
καινούργιων αυτοκινήτων , σύμφωνα με στοχεία των αντιπροσωπειν αυτοκινήτων . Έτσι,
έπειτα από ένα εξάμηνο με συνεχή αρνητικά
ρεκόρ ταξινομήσεων , n αγορά αυτοκινήτου
φαίνεται ότι ανακτά τη δυναμική της , σελ. 6
ρας σε χθεσινή του ομιλία στο 30
από το ΕΠΙ 1, το Ταμείο Εγ
Πλέον Πόροι ύψους περίπου 5
δισ. ευρ τους επόμενους μήνες
του έτους Επιπλέον , σύμφωνα
Έναρξη των διαδικασιν για την πληση
Βιομηχανία Πλαστικν
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΣΧ
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
Εεκίνησαν χθες οι διαδικασίες για την Πληση μιας από τις Πλέον εμβληματικές
επιχειρηματικές μονάδες της χρας , των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει
ήδη εκφραστεί σημαντικό ενδιαφέρον από ελληνικούς και ξένους ομίλους για την απόκτησή
τους . Μάλιστα, η Πληση των ναυπηγείων συνδέεται και με την υλοποίηση μέρους του νέου
εξοπλιστικού προγράμματος της χρας σελ . 11
νομία να ξεπεράσει τηv κρίση με τον υπουργό Οικονομικν , το
Που έχει προκαλέσει η πανδημία 2021 θα διατεθούν στη χρα μας
του κορονοϊού και να επιστρέψει 5,5 δισ. ευρ από το Ευρωπαϊκό
σύντομα σε τροχιά ισχυρής και
Ταμείο Ανάκαμψης . σελ.5
ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΡIΧΝΕΙΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΑΠΕ >10
Τρία μέτρα
στήριξης
ζητούν
οι ξενοδόχοι
Νέο ρεκόρ
αποπληθωρισμού
τον Σεπτέμβριο
Το Euronext
απέκτησε το
BΟIS Italiana
αντί 4,3 δισ.
Online εμπόριο
ΕΛΕΓΧΟΣ-ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ
ΠΑ ΕΛΛΙΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
Καμπανάκι από ΠΟΞ
Με ανατιμήσεις βασικν αγαθν
Ελιγμός του LSE
ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟHΕ
ΤΟΝΟΜΠΕΛ ΕΙΡΗΝΗΣ
σελ.16
Τρίασυγκεκριμένα μέτρα ζητεί
για τα ξενοδοχεία απότον υπουρ
γό Εργασίας, Γιάννη Βρούτση, ο
πρόεδρος της Πανελλήνιας ΟμοσΠονδίας Εενοδόχων , Γρηγόρης
Τάσιος, τονίζοντας ότι στο τελείωμα της σεζόν Covid-19 οι ξενο
δοχειακές επιχειρήσεις συνεχίζουννα στενάζουν υπότο βάρος
μεγάλων απωλειν . σελ. 7
Αρνητικό ρεκόραποπληθωρισμού κατέγραψε η Ε.
ΣΤΑΤγια τον Σεπτέμβριο. Ο δείκτης τιμν καταναλωτή
έκλεισε με αρνητικό ποσοστό 2%, Που είναι όχι μόνο
τοχειρότερο της τελευταίας 4ετίας, αλλά και ένα από Κανόνες
τα χειρότερα των τελευταίων δεκαετιν . Μόνο το 2013
και στο πρτο εξάμηνο του 2015 έχει καταγραφεί λειτουργίας
από την ΕΛΣΤΑΤ αρνητικός πληθωρισμός κάτω του
2%. Σε έναν βαθμό το αρνητικό ρεκόρείναι αναμενό-γιαψηφιακα
μενο από τη συγμή Που βινουμε ένααπό τα χειρότερα
τρίμηνα των τελευταίων δεκαετιν, σελ .4
Γαλλικό άρωμα) αποκτά πλέον
το χρηματιστήριο του Μιλάνου
(Βorsa Italiana), το οποίο Πωλήθηκε στο Euronext από το χρη
ματιστήριο του Λονδίνου (LSE ,
ένανα 4,33 δισ. ευρ, σε μία συμ
φωνία Που θα ανοίξει τον δρόμο
στο LSE για την εξαγορά της εται
ρείας χρηματοοικονομικν δε
δομένων Refinitiv. σελ. 2
Κεντρικές τράπεζες
ΕΡΓΑΝΗ
ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
νομίσματα

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Ρ. Πισπιρίγκου: Πρώτος μάρτυρας στη δική για τον θάνατο της Τζωρτζίνας
  Στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου θα βρεθεί σήμερα η 34χρονη Ρούλα Πισπιρίγκου για τον θάνατο της πρωτότοκης κόρης της. Η δίκη είχε διακοπεί λόγω της απολογίας της στην 35η…Ρ. Πισπιρίγκου: Πρώτος μάρτυρας στη δική για τον θάνατο της Τζωρτζίνας - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Ε9: Άνοιξε η πλατφόρμα – Βήμα, βήμα η διαδικασία
  Ηλεκτρονική δήλωση στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για το Ε9 μπορούν να υποβάλλουν για το έτος 2024, όσοι είχαν μεταβολές στην περιουσιακή τους κατάσταση ή χρειάζεται να κάνουν διορθώσεις. Μέσω αυτής…Ε9: Άνοιξε η πλατφόρμα – Βήμα, βήμα η διαδικασία - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Ελεύθερος ο Πέτρος Τατσόπουλος μετά τη χθεσινοβραδινή σύλληψη
  Ο συγγραφέας και πρώην βουλευτής Πέτρος Τατσόπουλος συνελήφθη χθες αργά το βράδυ, μετά από μήνυση τηλεοπτικού παρουσιαστή για συκοφαντική δυσφήμηση. Η σύλληψη έγινε στο βιβλιοπωλείο Free Thinking Zone ( Κολωνάκι)…Ελεύθερος ο Πέτρος Τατσόπουλος μετά τη χθεσινοβραδινή σύλληψη - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Σοφόν το ασαφές: Aπορρόφηση της προσφοράς αυθημερόν
  Από τις συναλλαγές στα ασιατικά χρηματιστήρια, τα μηνύματα χθες ήταν υπέρ της καθόδου των μετοχικών αξιών και τελικά σε αυτή τη δυναμική συνέβαλαν και τα ΣΜΕ του αντιπροσωπευτικότερου μετοχικού δείκτη,…Σοφόν το ασαφές: Aπορρόφηση της προσφοράς αυθημερόν - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Μπάιντεν: «Όχι» στην αποστολή F-16 στην Ουκρανία
  Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ξεκαθάρισε σήμερα ότι οι ΗΠΑ δεν θα προχωρήσουν στην παράδοση F-16 στην Ουκρανία. Μάλιστα, γνωστοποίησε ότι πρόκειται να επισκεφτεί σύντομα την Πολωνία, χωρίς όμως να…Μπάιντεν: «Όχι» στην αποστολή F-16 στην Ουκρανία - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ