Πρωτοσέλιδο Μεσολογγίτικα Χρονικά:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΙΚΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
ΧΡΟΝΟΣ:48ος
ΧΡΟΝ ΚΑ
Εβδομαδιαία Εφημερίδα Νομού Αιτωλο ακαρνανίας
ΙΔΡΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟΤΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Οι πλημμύρες
Αλλοπρόσαλλα και
αλλόκοτα πράγματα
Ο ένας ρίχνει την ευθύνη στον άλλο. .
- Δεν λειτούργησαν τα αντλιο στάσια στο γήπεδο
και την ΜΟΤΙΒΟ και πλημμύρισε η πόλη
Το νέο έργο δεν θα δσει οριστική λύση στο πρόβλημα
και θα χρειάζεται συνεχή ανθρπινη παρουσία
Του Αθ. Σπυρόπουλου
τόσο σοβαρό θέμα, λείπει η Αξιωματική οδό, το Λεσίνι, κλπ. Η σύμβαση για τον
Αντιπολίτευση. Από την Δευτέρα 28 εκσυγχρονισμό των αντλιοστασίων
00000Φ00000000000000000000000000000000
Τιν Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020, Σεπτεμβρίου μέχρι σήμερα υπάρχει για να αποφεύγουμε τις πλημμύρες
συνεδρίασε εκτάκτως το Δημοτικό σιγή ασυρμάτου από αυτή, 0 Δήμος υπεγράφη το 2016 και το έργο άρχισε θέματα υγείας
Συμβούλιο Ιεράς Πόλεως Μεσολογ έχει πολλά και σοβαρά προβλήματα το 2018 Έπρεπε να είχε τελεισει το
γίου για να γίνει ενημέρωση για τα
προβλήματα που προκλήθηκαν στην πόλη, από τα
πρόσφατα έντονα καιρικά
φαινόμενα. Απουσίαζε η
πλειοψηφία της Μείζονος
Αντιπολίτευσης. Με την
έναρξη της συνεδρίασης ο Αντιπρόεδρος το
Δημοτικού Συμβουλίου
Κστας Δαουτίδης. ζήτησε
αναβολή της συνεδρίασης και το θέμα προχρησε και παραλάβαμε άθλια από το Συμβούλιο να γίνει μηνυτήρια
να έρθει σε κανονική συνεδρία που κατάσταση, Οι υποδομές είναι το Α αναφορά. Θα μπει από τον Δήμο ανε
απορρίφθηκε .
Δημοτική Αρχή, Εργολάβος και ΔΕΥΑΜ
έριχναν ο ένας την ευθύνη στον άλλο . τις φυσικές καταστροφές Αυτές τις θα παραληφθεί μετά το πόρισμα του
Τονίσθηκε ότι με το νέο έργο δεν θα ημέρες θα έρθει στο Δήμο αρμόδιος εμπειρογνμονα .
λυθεί οριστικά το πρόβλημα και ότι θα ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1Επί θηχρειάζεται πάντοτε συνεχής ανθρπι-προβλήματα. Τα αντιπλημμυρικά έργα τείας της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης
νηπαρουσία για να λειτουργούν σωστά στην λιμνοθάλασσα τα παρακολουθού-που απουσιάζει, δεν έγινε αντιπλημμυ τα αντλιοστάσια.
.......είδα8
000000000000ο000000000.
Να μάθουν όλοι
να δουλεύουν
Μια ιστορία
που χρειάζονται μελέτη και διάθεση καλοκαίρι πριν αναλάβαμε Κληθήκαμε
να δσουμε παράταση δύο
φορές λόγω κλοπν και
λόγω καιρικν συνθηκν
Εμείς δεν παραλάβαμε το
έργο. Συγκάλεσα Συμβούλιο
και έστειλα επιστολή στον
εργολάβο να βρίσκεται
stand By στο έργο . Η πόλη
είχε πλημμυρίσει και ο
επίλυσης. Κανένα θέμα από αυτά δεν εργολάβος δεν ήταν εδ. Ζήτησα
για την μιζέρια
Γράφει η: Αθηνά Στεφανάτου
'ν...Σελίδα 7
.000000*0000** 0**000000000000000*0*00000000
Υπάρχουν και κακά
στο Αιτωλικό
000000000000000 0 000
Καλό μεν Όμως όχι
σωστ !!
και το Ω. Πρέπει να λάβουμε υπόψη ξάρτητος εμπειρογνμονας για να
μας τις εελίξεις στον πλανήτη για εξετάσει όλα τα προβλήματα. Το έργο
0000000000000000000000000000000000Φ00000000 04
σταθέματα αυτά για να συζητήσουμε τα
Συνάντηση
του Δημάρχου
Ln. Μεσολογγίου
με τον πρύτανη
του Πανεπιστημίου
Πατρν
00000000000000000000000000000000000000090080ολΕλιοα &
με. Μαζί με την Περιφέρεια Δυτικής ρική θωράκιση της πόλης, παρά του όι
Ηλίμνη με τα
νούφαρα;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Παράτου ότι συζητάμε ένα Ελλάδας καθαρίσαμε την παλαιά Εθνική ήταν γνωστό το πρόβλημα.
: Συνέχεια σελίδα 4
Απολογισμός Πεπραγμένων για την Δημοτική Αρχή
L.Π. Μεσολογγίου
Για τον τομέα της Οικονομίας ο Δή- διαδικασίες . Όπως εξήγησε , στο
μαρχος σημείωσε πως <Καταφέραμε οκτάμηνο του πρτου έτους θητείας
σε συνεργασία με το προσωπικό του
<Μαζί μπορούμε να καταφέρουμε να
υλοποιήσουμε όλα όσα έχουμε ονει ρευτείγια τούτο τον ευλογημένο τόπο.
Παραμένουμε αταλάντευτα προση- Δήμου, με σωστή οικονομική διαχεί- νν ανέρχεται σε 700.000 E, εν από
λωμένοι στους στόχους
που έχουμε θέσει και
στις δεσμεύσεις έναντι
των δημοτν > τόνισε
το βράδυ της Κυριακής
0 Δήμαρχος ΙΠ. Μεσολογγίου Κστας Λύρος
κατά την διάρκεια της
παρουσίασης του απολογισμού πεπραγμένων της
Δημοτικής Αρχής , με αφορμή την συμπλήρωση ενός έτους θητείας της
ο Κστας Λύρος αναφέρθηκε λεπτομε- νοικοκύρεμα του Δήμου . Θέσαμε ως έχουν κινηθεί οι νόμμες διαδικασίες
ρς στους άξονες της οικονομίας, των προτεραιότητα και πετύχαμε σημαντι- Αναφορικά με τα Νομικά πρόσωπα του
τεχνικν έργων, της καθημερινότητας, κότατη μείωση κόστους λειτουργίας . Δήμου (ΔΕΥΑΜΠνευματικό Κέντρο
των κοινωνικν δομν και του πολιτι- Με τις απαραίτητες ενέργειές μας -Κοινωφελή - ΧΥΤΑ-Αναπτυξιακή), ο
σμού-αθλητισμού.
της δημοτικής αρχής η μείωση δαπα..οΣελίδα 6
0000000 000000000
τα χρέη παρελθόντων
ετν τα οποία ανέρΣελίδα 4
Ξεκινούν έργα
οδοποιίας σε όλο τον
Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου
χονταν σε 954.000 Ε.
έχουν πληρωθεί ήδη |Εγκαινιάστηκαν τα νέα
ιδιόκτητα γραφεία
της ΑΕΛΜΕ Αιτ/νίας
560.000 E.
Στο πλαίσιο της εξοικονόμησης πόρων,
αποτράπηκαν απλειες μέσω δικαστικν
υποθέσεων ύψους
ριση, με προγραμματισμό και σύνεση 120.000, εν όπου έχει διαπιστωθεί
να πετύχουμε τους στόχους μας στο κατασπατάληση δημοτικού χρήματος
ΑΚΑΡΝΑΝ
Wrang
......είδα 4
JΣελίδα 7
00600060000000000000000000000000006000000
0000000000000000000000000000000000000000000 04
Διαβούλευση
με την εκπαιδευτική
κοινότητα εν όψει
των εορτασμν για τα
200 χρόνια από την
Ελληνική Επανάσταση
Έτσι λύνονται
τα προβλήματα
διασφαλίσαμε την διαφάνεια στις Δήμαρχος 1Π. Μεσολογγίου τόνισε
Συνέχεια σελίδα 5
Αγαπητοίαναγνστες, σας γνωρίζουμε ότι η εφημερίδα μας απέκτησε αστέγην
στο διαδίκτυο την οποία μπορείτε να επισκέπτεστε στη διεύθυνση:
www.mxronika.gr
Σελίδα 3
.Σελίδα 6
000000000000ο00000000000000000000000000ος
0000000000000 0 00 00000ι
000000000000000
Hellenic Post