Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Σάββατο
Οκτωβρίου
Καθημερινή οικονομική ειδική εgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοηραστν
Έτος 23ο
Αριθ. Φύλ.: 7187
Τιμή : 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAΧ: 2310 9522333
Προειδοποίηση
τραπεζν
για e-απάτες
από δήθεν
τεχνικούs
υπολογιστν
Τρέχουνν
οι αιτήσειs στον ΟΑΕΔ
για 9.200 θέσειs εργασίαs
"Τρέχουνν οι αιτή- πρόσληψη επιδοτούμεσεις στον ΟΑΕΔ για
9.200 θέσεις εργασίας των ηλικιν , στο πλαί
με μισθό 830 ευρ.
Δείτε αναλυτικά το νου και ενισχυμένου
πρόγραμμα.
9.200 επιταγές μετα.
τροπής της επιδότησης ανεργίας του
νων ανέργων όλων
Τον κίνδυνο υποκλοΤτής των προσωπικν
στοιχείων από τους
τραπεζικούς λογαρια
σμούς των πελατν
τους επισημαίνουν οι
τράπεζες μέσω μιας
νέας μορφής απάτης ΟΑΕΔ σε επιδότηση
που έχει κάνει την εμφάνισή της με ανησυ- γηση 80% για επιχειρή.
χητικές συνέπειες .
συνέχεια στην 11
σιο του αναβαθμισμ
Προγράμματος μετα
τροπής της επιδότη.
ανεργίας
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
εηχορήγηση εργασίας
μέσω της επταγής
επανένταξης
αγορά εργασίας..
Δηλαδή , για κάθε
πρόσληψη
ΟΑΕΔ, το ελάχιστο
ποσό της ειχορήγη. ανέργους με "εππτa σης των εργοδοτν γές επανένταξης- σε
ανέρχεται σε 826 C μη. θέσεις πλήρους απa .
νιαία και σε 11.564 θ
εργασίας με επιχορήστην
καττατο
σεις και
μισθό 830 C για ανέργους
Ξεκινησαν απo την
Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου και ρα 12:00 Φι
αιτήσεις στον ΟΑΕΔ
ειχειρήσεων για 9.200 ετήσια.
νέες θέσεις εργασίας
με καττατο μισθό 830
& και επιδότηση 80%
(αντατο όριο τα 830
ε μηνιαία ) για την
Εργάνη:
Ξεκινάει
η υποβολή
δηλσεων για
τis αναστολέs
συμβάσεων
εργασίαs του
Σεπτεμβρίου
επιδοτούμενους μα
κροχρόνια ανέργους,
που αποφασίζουν να
μετατρέψουν το επίδομα άνεργίας τους σε
"επιταγή επανένταξης
στην αγορά εργασίας".
Στοχεύοντας
Το πρόγραμμα επιχορηγεί για 12 μήνες εργοδότες του ιδιωτικού
τομέα roυ προσλαμβά - 50% της επιδότησής βελτίωση της λειτουρ
νουν επδοτούμενους τους , καθς και στους
σχόλησης. Ωφελούμε.
νοι είναι οι άνεργοι
τακτικής επιδότησης
στους οποίους υπολείπεται τουλάχιστον το
συνέχεια στην 10
Πότε πληρνει
ο ΟΠΕΚΑ
τα επιδόματα
ενοικίου,
Παιδιού, ΚΕΑ
Από σήμερα Σάβ
βατο 10 Οκτωβρίου
έως και το Σάββατο
24 Οκτωβρίου οι επ .
χειρήσεις που πλήττονται θα μπορούν να
συνέχεια στην 2
ΟΠΕΚΑ
Σελίδα 9