Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 27642
www.dimoprasion.gr
email :dim on ews @dimoprasion .gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμή 0 ,60 ΕΥΡΩ
Φωτοβολταϊκό πάρκο
στην Κoζάνη από τα
μεγαλύτερα της
Ευρπης
Η γερμανική εταιρεία
αJUWI θα κατασκευάσει
Ανοιγμα Βαρωσίωνω: Περιττό
και προκλητικό βήμα
Τέσσερις στόχοι του Ερντογάν με το άνοιγμα του Παραλιακού μετπου
το έργο
Ολοκληρθηκε την 1η Οκτωβρίου από
την ΕΛΠΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ, η εξαγο ρά του χαρτοφυλακίουν φωτοβολταϊχν
έργων που θα κατασκευάσει η γερμανική
εταιρεία κJUWI% στην περιοχή της Κοζάνης , το οποίο βρίσκεται σε τελικό στ
διο αδειοδότησης . Παράλληλα , ολοκλη.
ρθηκε με επιτυχία η έκδοση νέων ομο.
λογιν , ονομαστικής αξίας 99,9 εκατ . ευ ρ με απόδοση 2,42% για την χρηματοδότηση του έργου που θα υλοποιηθεί σε
μεγάλο βαθμό με ελληνική προστιθέμενη
ΧΠεριττό και προκλητικό βήμα χαρακτήρισε την τρκική ανακοίνωση
1ισηματοδοτεί για τα Κατεχόμενα και το γεωποσχετικά με το άνοιγμα των Βαρωσίων. ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Γερ
λιτικό απαιχνίδιν της Τουρκίας στην Ανατολική Με μανίας , Στέφεν Ζάιμπρς εχφράζοντας την κλύτην της ομοσπονδιακής κυσόγειο, η απόφαση Ερντογάν για το άνοιγμα της πε - βέρνησης και τονίζοντας τι έρχεται σε αντίθεση με τις προσπάθειες αποκλιρίλειστης πόλης.
Κάθε πιθανότητα επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό φέρεται να ατορπιλίζει> η ξαφνική ανακοίνωση, προ δύο 24ρων , από τον Τούρκο πρόεδρο, Ταγίπ Ερντογάν και τον
πρωθυπουργόν του ψευδοκράτους , Ερσίν Τατάρ , ότι σήμερα Πέμπτη ανοίγει Τμήμα , μή
μάχωσης της έντασης στην Ανατολική Μεσύγειο. Κάλεσε δε όλες τις πλευρές
σε διάλογο .
ρίλλειστης και εγκαταλελειμμένης , από
την ίδια χρονιά, πόλης της Αμμοχσπου .
Σε άλλο ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟHΕ με σχ από το 1984 , αναγράφεται
ρητά ότι η κατεχόμενη πόλη έχει τη δυνατότητα να εποικιστεί
μόνο από τους απραγματικούς
κατοίκους της , δηλαδή τους ΕλΟπως επισημαίνουν τα ΥM
Θα διασκεδάζουμε
ληνοκύπριους.
Εν τω μεταξύ , τον Μάρτιο του
2012, σε ειδικό ψήφισμα για την
Τουρκία , η καταχική δύναμη καλείται να μεταφέρει τον έλεγχο
της Αμμοχστου στα Ηνωμένα
Εθνη χάτι που επίσης εκκρεμεί
Ψηφιακά;
Μεγάλες ανατροπές σε
Ψυχαγωγία και ενημέρωση
λόγω κορονοϊού
έως σήμερα .
Επιστέγασμα της τουρκι
κής προκλητικότητας το ά .
νοιγμα της παραλίας στα Βα .
Η πανδημία του COVID-19 έχει οδη
ήσει στην ταχεία μετα βολή της συμπε
ριφοράς των καταναλωτν , ωθντας
την ψηφιακή μετάβαση και οδη γντας
τον κλάδο της ψυχαγωγίας και των μέ .
σων ενημέρωσης (MΜΕ) σε σημαντικές
αλλαγές , σύμφωνα με τα αποτελέσματα
ετήσια έρευνας της PwC 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα