Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Οι τρεις νέες ρυθμίσεις χρεών προς την εφορία
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΗ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ μι
771234
567157
Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020 | τιμή: 1,30 ε
ΟΙΚΟ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙΔΑ
Έτος: 96ο . Αριθμός φύλλου: 27.344
Οι τρεις νέες ρυθμίσεις
χρεν Προς την εφορία
Αδαμαντία Οικονόμου
Εισαγγελέας έδρας στο Τριμελές Εφετείο
Κακουργημάτων
Δεύτερη ευκαιρία για όσους έχασαν τις διευκολύνσεις μετά τον Νοέμβριο του 2019
Σήμερα κρίνονται τα ελαφρυντικά
στην υπόθεση της Χρυσής Αυγής
Δύο βασικούς στόχους θέτει η κυβέρνηση με την λόγω των μέτρων διευκόλυνοης (αναστολή πληρωμν
ανακοίνωση του νέου παικέτου των τριν ρυθμίσεων για φόρους και εισφορές τουλάχιστον 3-4 μηνν)
για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές Προς το Δημόσιο ναγίνει δημοσιονομικό όφελος τόσο στον Προϋπο
από τον υπουργό Οικονομικν Χρήστο Σταϊκούρα . λογισμό του 2021 όσο και σε αυτόν του 2022. Όπως
Πρτον , να διευκολύνει εκατοντάδες χιλιάδες φο Προκύπει και από το Προσχέδιο του Προϋπολογι ρολογούμενους στο να αποφύγουν τη συσσόρευση σμού, ταφορολογικά έσοδα-αλλά και τα αντίστοιχα
των ασφαλιστικν ταμείων- Που (πάγωσανν λόγω
των ρυθμίσεων Πουχάθηκαν από τον Μάρτιο έως
τυν Σεπτέμβριο λόγω της μη εμπρόθεσμης καταβολής
δύο ή περισσότερων δόσεων, Δεύτερη ευκαιρία θα
έχουν και όσοι έχασαν ρυθμίσεις από τον Νοέμβριο
του 2019 και μετά Όσο για τους οφειλέτες Που
έχουν συσσωρεύσει χρέη από δάνεια Που δόθηκαν
με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, θα μΠο
τους έφερνε ανυμέτωπους με τα αναγκαστικά μέτρα της Πανδημίας, έχουν φτάσει στο 1,2 δισ. ευρ . ρούν να τα αποπληρσουν σε έως και 120 δόσεις .
Αυτές οι οφειλές θα μπορούν να πληρωθούν μέχρι Οινέες ρυθμίσεις Που ανακοινθηκαν χθες θα κατατεθούντο αμέσως επόμενο διάστημα στη Βουλή
Έντονη Πολιτική αντιπαράθεση
για τους Ποινικούς κδικες
Περισσότερων ληξιπρόθεσμων χρεν , κάτι Που θα
Αναδιοργάνωση
με Πρόγραμμα εθελουσίας
της εφορίας . Και , δεύτερον, να δημιουργήσει τις
κατάλληλες προϋποθέσεις στε το δημοσιονομικό
και τον Απρίλιο του 2023. Επίσης, ο υπουργός Οικόστος πουθα φορτωθεί στον φεινόπροϋπολογισμό κονομικν ανακοίνωσε τη δυνατότητα αναβίωσης
Στην τελική ευθεία εισέρχεται ο σχεδιασμός
της διοίκησης του ΟΤΕ για τον μετασχηματισμό
του , με την απόσχιση των κλάδων Εξυπηρέτησης Πελατν , Καταστημάτων και Τεχνικν
Υπηρεσιν Πεδίου και την ένταξή τους σε
τρεις θυγατρικές, στις οπίες διατηρεί τον
έλεγχο 100%. 0 σχεδιασμός περιλαμβάνει νέο
Πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου Περίπου 500
εργαζομένων . σελ . 10
και θα εφαρμοστούν άμεσα . σελ5
Έλεγχοι καταθέσεων
σε βάθος 10ετίας
Για εντοΠιοσμό οικονομ1κού εγκλήματος
Αυτόματn ηλεκτρονική Προ - ματα και άλλα αδικήματα συνσβαση σε όλες τις κινήσεις και δεόμενα άμεσα ή έμμεσα με τη
τις συναλλαγές Που πραγματο- νομιμοποίηση εσόδων από εγ
Ποίησαν οι φορολογούμενοι την
τελευταία δεκαετία , μέσω τρα Πεζικν λογαριασμν καταθέ
σεων, λογαριασμν πληρωμής
δανείων και Πιστωτικν καρτν , νέα νομοθετική ρύθμιση Που
θα έχουν πλέον-ανά πάσα στιγ συμπεριέλαβε το υπουργείο Οι
μή- οι φορολογικές και τελωνει- κονομικν στο Πρόσφατα ψηακές υπηρεσίες , οι δικαστικές φισθέν νομοσχέδιο με τις τρο και λοιπές διωκτικές αρχές της
χρας, καθς επίσης και ο ΕφΚΑ. Έτσι θα μπορούν να ελέγ- μιμοποίησης εσόδων από εγχουν και να εντοΠίζουν ευκο
λότερα φυσικά Πρόσωπα Που
διαπράττουν οικονομικά εγκλή- μοκρατίας. σελ .3
Τράπεζες
Πρόκληση η διακοπή
των μορατόριουμ
κληματικές δραστηριότητες ή
τη χρηματοδότηση τρομοκρα
τικν οργανσεων . Η δυνατότητα αυτή Προβλέπεται με μια
Η διακοπή των μορατόριουμ από τα χρηματοπστωτικά ιδρύματα δεν αποτελεί μια εύκολη
υπόθεση, όπως συνομολογούν έγκυρες τραπεζικές Πηγές, και αυτό γιατί οι τράπεζες θα πρέπει
να φροντίσουν πέρα από τα κεφάλαιά τους να
μην οδηγήσουν σε default ένα πλήθος επιχειρήσεων , δημιουργντας πραγματικό αδέξοδ
στην οικονομία αλλά και στις ίδιες. σελ. 3
Η Αθήνα ζητά κυρσεις για τα Βαρσια
ΠΟΠοιήσεις του ν. 4557/2018
για την καταπολέμηση της νοΓραφείο Προϋπολογισμού Βουλής
Δημοσιονομικό ρίσκο
με το Προσχέδιο
Να τεθεί εκνέου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το ζήτημα των κυρσεων στην Τουρκία μετά την
Πρόκληση στα Βαρσια ζήτησε χθες από την επικεφαλής της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ
Λάεν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εν οι Βρυξέλλες μεταθέτουν διαρκς στο
μέλλον το ζήτημα της επιδειξης μαστιγίουν Προς την Αγκυρα . Μήνυμα στην Ε.Ε. ότι ο Ερντογάν δεν συνετίζεται μόνο με Παρακλήσεις έστειλε η Κύπρος. σελ . 14
κληματικές δραστηριότητες και
της χρηματοδότησης της τρο Δημοσιονομικό ρίσκο, το οΠοίo θα Πρέπει να
Παρακολουθείται στενά, χαρακτηρίζει το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής την
εκτίμηση του προσχεδίου του Προϋπολογισμού
για την Πορεία των δημοσίων εσόδων-και δη
των φορολογικν- μέσα στο 2021. σελ . 6
Εκδόσεις χρέους
Αύξηση των
(οικονομικά
μη ενεργν
Πολιτν
Εταιρεία
ειδικού
σκοΠού
στην Ευρπη
για τον στόλο
Τουρισμός
Η AΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
Στοιχεία για τον Ιούλιο
Το καλύτερο τρίμηνο στην ιστορία
ΑκτοΠλοία
σελ. 11
Μείωση ης ανεργίας τον Πε
ρασμένο Ιούλιο ανακοίνωσε η
ΕΛΣΤΑΤ, εκιμντας Πως το επο
χικά διορθωμένο Ποσοστό ανερ
γίας τον Ιούλιο του 2020 ανήλθε
σε 16,8% ένανα 17,1% τον Ιούλιο
Το καλύτερο τρίμηνο έως σήμερα από Πλευράς
όγκου εκδόσεων σηματοδοτεί η περίοδος ΑπριλίουΙουνίου, μετις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να εκδίδουν
ομόλογα και έντοκα γραμμάτια ύψους 1,351 τρισ.
ευρ, σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Χρηματο
οικονομικνΑγορντης Ευρπης, σε μία Προσπάθεια
να χρηματοδοτήσουν τα τεράστια πακέτα μέτρων
για την αντιμετπιση του κορονοίού. Οι νέες εκδόσεις
χρέους και εντόκων ήταν αυξημένες κατά 85,1% συγ
κριτικά με το Πρτο τρίμηνο του έτους . σελ 16
Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο χρη
ματοδότησης των ακτοπλοϊκν
εταιρειν, Προκειμένου να προχωρήσουν στην ανανέωση του
ελληνικού ακτοπλοϊκού στόλου,
Παραλαβή
Ευρωβουλή
ΠΙΟ ΤΟΛΜΗΡΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΡΥΠΩΝ
Το Πρτο
αεροσκάφος
A321neo
στην Aegean
ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΔΑ ΠΟΙΗΤΡΙΑ
ΛΟΥΙΖ ΓΚΛΟΥΚ
ΤΟ ΝΟΜΠΕΛ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ >38
εξετάζει μελέτη Που έχει αναθέσει
το Ναυτικό Ειμελητήριο της Ελ
λάδας στnv PwC. Η μελέτη Προ
τείνει τη δημιουργία μιας εταιρείας ειδικού σκοΠού. σελ 9
του 2019 και 18% τον Ιούνιο
του 2020, εν αυξήθηκε ο Πληθυσμός των οικονομικά μη
ενεργν) Πολιτν . σελ 4

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Ουαλία: Ανέστειλαν τις απεργίες οι νοσηλευτές μετά τη νέα πρόταση για αυξήσεις
  Ανέστειλαν τις απεργίες της επόμενης εβδομάδας, οι νοσηλευτές και ορισμένοι εργαζόμενοι στα ασθενοφόρα στην Ουαλία, προκειμένου να αξιολογήσουν την πρόταση της τοπικής κυβέρνησης για αυξήσεις στους μισθούς τους. Ωστόσο, οι…Ουαλία: Ανέστειλαν τις απεργίες οι νοσηλευτές μετά τη νέα πρόταση για αυξήσεις - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Συμπλοκή ανηλίκων στον ΗΣΑΠ Ηρακλείου – Συνελήφθη 18χρονος
  Ένας 18χρονος  αλλοδαπός συνελήφθη χθες το απόγευμα για επικίνδυνες σωματικές βλάβες και παράβαση του νόμου περί όπλων, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Τη σύλληψη πραγματοποίησαν αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Βορειοανατολικής…Συμπλοκή ανηλίκων στον ΗΣΑΠ Ηρακλείου – Συνελήφθη 18χρονος - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • ΕΕ: Ζητείται τρόπος… η Ρωσία να ανοικοδομήσει την Ουκρανία
  Τρόπο να χρησιμοποιήσει τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν δεσμευθεί προκειμένου να χρηματοδοτήσει την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας αναζητεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ανακοίνωσαν ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ…ΕΕ: Ζητείται τρόπος… η Ρωσία να ανοικοδομήσει την Ουκρανία - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Ένας χρόνος πολέμου στην Ουκρανία: Οι ενεργειακές επιπτώσεις
  Ο πρώτος χρόνος του πολέμου στην Ουκρανία, πλησιάζει να κλείσει έναν χρόνο. Ποιες είναι οι επιπτώσεις στις αγορές φυσικού αερίου και πετρελαίου, αλλά και στην ίδια τη Ρωσία; Ευρώπη χωρίς…Ένας χρόνος πολέμου στην Ουκρανία: Οι ενεργειακές επιπτώσεις - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Χρηματιστήριο: Με αξιόλογο τζίρο μια «αιρετική» άνοδος έφερε τον ΓΔ σε νέο υψηλό τελευταίων 8 ετών
  Η δυναμική στην Αθήνα ήταν σαφώς ανεξάρτητη  έναντι  της τάσης που εμφάνισαν τα  υπόλοιπα χρηματιστήρια του ευρώ, που  λειτούργησαν με πτωτική δυναμική  στην έναρξη και στο πρώτο μέρος και ανοδική…Χρηματιστήριο: Με αξιόλογο τζίρο μια «αιρετική» άνοδος έφερε τον ΓΔ σε νέο υψηλό τελευταίων 8 ετών - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ