Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Θετική η Λίνα
Μενδώνη για
επέκταση του
Μουσείο της
Αιανής - Ποια
έργα εγκρίθηκαν

σελ ~ 5

Λάζαρος
Μαλούτας στο
«Κοινωνία Ώρα
MEGA»: Τα
κρούσματα
είναι διάσπαρτα
- Να τηρούμε
τα μέτρα

Ξεκίνησε η προθέρμανση
μέρους της Κοζάνης
- Άναψε η μονάδα 3 του
ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου

σελ ~ 3

Φούλαρε το Μαμάτσειο από ασθενείς
λόγω έλλειψης χώρου - Μεταφορά
περιστατικών σε άλλα νοσοκομεία
σελ ~ 3

7320

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 3

Πολλά αθλητικά
σωματεία τη
Π.Ε. Κοζάνης
ακυρώνουν
τις προπονήσεις
ως τη Δευτέρα

σελ ~ 5

Υπό εξέταση το
Νηπιαγωγείο Αιανής
για αναστολή της
λειτουργίας του

Τεράστιο το ενδιαφέρον
των επιχειρήσεων
στη Δυτική Μακεδονία
για δωρεάν κεφάλαιο
κίνησης - Δεν
φτάνουν τα 10 εκ.

σελ ~ 5

σελ ~ 24

Εννιά αστυνομικοί θετικοί
στην Π.Ε. Κοζάνης

σελ ~ 24

σελ ~24

Πέντε γυμνάσια
και ένα λύκειο
της Π.Ε. Κοζάνης
στον χορό των
καταλήψεων μέσα στα
περιοριστικά μέτρα