Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙ ΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
ΕΤΟΣ 44ο
ΔΗΜΟ ΠΡΑ ΣΙΩΝ
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 12612
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6 -Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Παράταση και δόσεις σε όλα τα χρέη στην εφορία πριν και μετά την καραντίνα
Νέο δίχτυ Προστασίας για τους οφειλέτες
Βόμβα Κοντονή: Βάλλει
Διεθνή ΜΜΕ:
κατά του ΣΥΡΙΖΑ
<Η μεγαλύτερη δίκη
Παρατήθηκε από την Κεντρική Επτροπή του ΣΥΡΖΑ ο
Σταύρος Κοντονής, διαφωνντας για ης αλλαγές του ποιν.
κού κδικα που πέρασε η προηγούμενη κυβέρνηση .
Μιλντας στον ΑΝT1 , υπε ότι Το κόμμα της αωματικής
αντπολίτευσης δεν ανταποκρίνεται πλέον στις ανάγκες
της κοινωνίας
Διαφωνούσα με αρκετά σημεία στον νέο Ποινικό Κδιφασιστν από τη
Νυρεμβέργην
α απορρυ4θούν τα ελ φουντικά που ζήτησαν
οι συνήγορο, του δ .
ευθυντηρίου της εγιληματι
είχα εκφράσει την διοφωνία μου και είχα πει δημοσίως ό
αυτό το νομοθέτημα εκθέτει την Κυβέρνηση ( σημ: Του ΣΥΡΖΑ) , καθς ορισμένες παράμετροι του έχουν να κάνουν και
με αποφάσεες όπως η χθεσινή για την Χρυσή Αυγή, επε
οκ. Κοντονής,
νεργοποιείται πλαίσιο ρυθμίσεων για τις οφειλές στην Εφο Lpία με 120 δόσεις , ανακοίνωσε ο Χρήστος Σταϊκούρας . Η ει δική μεταχείριση για τα χρέη του lockdown και δίνεται νέα ευκαιρία για οφειλέτες που έχασαν τις ρυθμίσεις.
Νέο δίχτυ προστασίας για τους οφειλέτες της εφορίας ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικν Χρήστος Σταϊκούρας. Ειδικότερα το νέο πλαίσιο παρέχει λύσεις όχι μόνο για οφειλές που δημι ουργήθηκαν την περίοδο Μαρτίου-Ιουνίου 2020, όταν επιβλή.
θηκαν τα μέτρα περιορισμού της οικονομικής δραστηριότητας
αλλά και για οφειλές πριν και μετά το lockdown.Ειδικότερα προβλέπει : 1ον. Νέα ρύθμιση για την εξόφληση τρεχουσν φορολογικν υποχρεσεων της περιόδου Μαρτίου-Ιουνίου 2020.2ον.
Αναβίωση της προϋπάρχουσας ρύθμισης για οφειλέτες που
επλήγησαν από την πανδημία , δεν μπόρεσαν να πληρσουν
τις δόσεις της ρύθμισής τους καιτην έχασαν το διάστημα ΜαρTίου- Σεπτεμβρίου 2020.3ον. Ρύθμιση 120 δόσεων για την αποπληρωμή οφειλν που προέρχονται από δάνεια με εγγύηση του
Ελληνικού Δημοσίου .
κής oργάνσης Χρυσή Αυγή
ξήτησε η εισαγγελέας Αδαμα .
ντία Οικονμου .
Την ίδια ρα τον γύρο του κό σμου κάνει η είδηση της κατα.
δίκης της Χρυσής Αυγής.
Ο Guardian του σχολιάζει
πως ήταν η μεγαλύτερη δίη
νεο- φασιστν από την ποινι .
κή δίαξη των Ναζί στη δίχη της
Νυρεμβέργης στον Παγκό
σμιο Πόλεμο .
Για την ασκληρότερη απόφα ση σε ομαδική δίκη από την
Δίκη των Συνταγματαρχνο
κάνει λόγο το δεύτερο κανάλι
της γερμανικής δημόσιας τηλε .
όρασης ZDF και αναφέρεται σε
απόφαση πιο σκληρή από το
αναμενόμενον .
Bloomberg: Ξεχάστε
την ανάκαμψη τύπου V
Ταιστορικά παραδίγματα δεχνουν ότι καμιά μεγάλη ύφe
ση δεν είναι απλς μια λακούβα από την οποία η οικονομία βγαίνει γρήγορα . Η κρίση του κορωνοίού ήρθε για να
μείνει χρόνια .
Μια ανάλυση του Bloomberg επί 36 υφέσεων από το 1965
σε όλες Τις χρες του ομίλου των επτά μεγαλύτερων οικονομιν του πλανήτη καταλήγει σε ζοφερά συμπεράσμα .
τα:Υποδηλνει ότι μια ανάκαμψη σε σχήμα L είναι πιο π
θανή από μια ν.
Με τον πλανήτη να αντιμετωπίζα ένα δεύτερο κύμα μολύν.
σεων Covid, δεν είνaι δύσκολο να φανταστί κανείς πς η
πανδημία θα μπορούσε να προκαλίσει σημαντικά πιο μα
κροπρόθεσμες ζημίες
Σελ.3
Πρόγραμμα για ενίσχυση
σε επιχειρήσεις της Αττικής
Στο 16.8% υποχρησε η ανεργία
Τον Ιούλιο
Σε ακραία φτχεια 150 εκατ.
λόγω κορονοϊού
πό την Δευτέρα θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις για
το πρόγραμμα των 200 εκατ . που απευθύνεται
Σστις επιχειρήσεις της ΑττικήςΤο πρόγραμμα
Ιούλιο ανήλθε σε 16,3% έναντι 17,1% τον Ιολι αγουμια ραπεζα προειδοποίησε ότι η πανδη ακραία φτχεια έως και 150 εκατομμύρια ανθρπους
τον Ιούνιο 2020.Οι άνεργο μειθηκαν κατά 31.386| μέχρι τα τέλη του 2021, εξαλείφοντας τρία χρόνια προό .
εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον
μία του νέου κορωνοϊού ενδέχεται να οδηγήσει σε
2019 και του διορθωμένου προς τα κάτω 18,0%
αφορά την ενίσχυση μικρν και πολύ μικρν επι
χειρήσεων , με τη μορφη της μη επιστρεπτέας επιχο
Qήγησης.Το ύψος της ενίσχυσης θα είναι από 5.000 ευρ έως 50.000 ευρ .
σε σχέση με τον Ιούλιο 2019 (μείωση 3.9%) και κατά 69.395 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο 2020 (μείω ση 8.2%).
δου στις προσπάθειες για τη μείωση της φτχειας στον
κόσμο.Μόνο gέτος επιπλέον 88-115 εκατομμύρια άν .
θρωποι θα περιλθουν σε συνθήκες ένδειας.