Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
τον τόΠο του
Πρέπει να ξέρi
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΕNΔΟΙΑΣΤΗ
EΙΔΕΕΗ ΥΠΟΚΡΙΕΑΣ
4ην Τετάρτη στή του ΣΥΡΙΖΑ (στον
Πέμπτη paκολου . νη Ραγκούση . Αλλ ο
θήσαμε ένα αγρίως ράλο κομπάροου ολόπpοκλητκό , υnoτημη , κληρο τον ΣΥΡΙΖΑ,
τικό για την νοημοσύ . πλην ενός, Του άλλοt
νη των noλιτν, noλ uποuργού Δικαιοσύ. Με κο - νης Σταύρου Κοντο .
ρυφαίο
Γυι ο . ΑΣΒΝΑ τη τον nρην υβρι .
Σοκάρουν οι αποκαλύψεις
του Στ. Κοντονή
0 Τσίπρας προκαλεί με την υποκρισία και τον κυνισμό του
Αντνης Σαμαράς..
. .Δεν κάναμε τίποτα Παραπάνω από το Εθνικό
και δημοκρατικό μας καθήκον
σκηνικό η nopaltnoη του
Ο Πρmν npωουnoupγoς Αντνης Ιομαρός, a.
|νοφερόμενος στην ιστορική anoφoη της κατ
|eίκης της χρυσής Αυγής μίλησε για δεκαίωσn
tων εθνικν και ευρωnαiκν αν καθς και
tης Δημοκφατίας ,
Κεντρική Eπτponn toυ ΣΥΡΙ
διος κθες το npuί ,
νχ στη σ.. α
EΡΟΤΗΙΑΤΑ - ΑΠΑΤΗΣΕΙΣ 3) οψοόμεθα..
και ιατί εκπέμπει το κοιιά της . Το ημικά ρόon .
Είναι α3οσημείωτο
nό την αντίδροση εκπέ
μηετα ως φως Το noνης nou ονομάζεται
μέκος κύματος 510-670
nm . μηορεί να είνα τρινο, nράσηνο ή ανο.
πό κόκκινο .
σμάτων κορωνοίού noυ nρομηνύε ένα
δύσκολο φθινόnωpο,
μάα ο Μηdίης Λαπέ ς βροδνές ρες an ντικότερος μοριοκός
στευτες εικόνες ανο - φορέος ενέργειος στο