Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
, ΠΡΩΤΝΟΕ TUΠΟΕ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βρπής- Νικάoος Καραθάνος 1951-1974 * Ιδωκτήτρια - Εκδότρια Σταυρ ου 1. Ετολιανή
ΔΡΑΜΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΟΚΤΒΡΙΟΥ 2020
Περοδος Β' 1974
Αp φύλλου 6880-12.206
050 ε
Δόθηκε άδεια
από το Υπουργείο
να σταματήσει
το συνεχόμενο
Εεκίνησε η αναβάθμιση
του περιβάλλοντος
του Διοικητη ρίου
Δράμας
Με Αλεξανδρούπολη
εκτός ο Πανδραμαϊκός
Δημιουργία σημείων
στους Δήμους
της Π.Ε. Δράμας
για ιχνηλάτηση
κρουσμάτων Κορωνοϊού
και με Εθνικό
Σοχού εντός
οι Αμπελό κηποι
δίωρο μάθημα
Συνέχισαν χθες Τις καταλήψεις
το 20, 30 και 40 ΓΕΛ Δράμας
Δηλσεις περιφερειάρχη ΑΜΘ Χρήστου Μέτιου
90 εκατ. ευρ για την στήριξη
των επιχειρήσεων ενάντια στην κρίση
της πανδημίας από την ΠΑΜΘ
Δηλσεις του αντιπροέδρου του Σωματείου Πρατηριούχων Κουσίμων Ν. Δράμας
Ο κόσμος γέμισε πετρέλαιο
από τον περασμένο Μάιο
που ήταν στα 0,65 λεπτά!
Γρηγοριάδης: Οταν έρθει το φυσικό αέριο θα μεισει σημαντικά
την κατανάλωση πετρελαί ου θέρμανσης στην πόλη της Δράμας"
Μη επιστρεπτέα επιχορήγηση για την αντιμετπιση των συνεπειν της πανδημίας
Του θανόση Πολυμένη
, ΛΟΓΟΣ αυτές τς
| μέρες, για το πετρ / λαο θέρμανσης Οσο
περνούν οι μέρες , ο καιρός
φυχραίνει σιγά-αγά και ήδη
από 15 Οκτω βρίου ως είθιστα
κάθε χρόνα αρχeι η διανομή
του πετρελαίου 0έρμανσης.
Η συήτηση ξεκνάeι γενικά
από την έναρξη της
τιμής της πρτης
μέρας κα ανάλογα
αυτό συνήθως αυ ξάνεται Παρ όλα
αυτά , φέτος υπάρχει μια ιδατερό τητα, καθς η
πραηγούμενη σεζόν
έληξε στις 30
Madou,
Απρύίου όπως
γίεται συνήβως.
εξατίας της
πανδημίας του κορωνοίo .
Επίσης για άλλη μια χροιά , ανακοιν - αγγΕει τα 250 ευρ, όπως και η Δράμα
θηκε από την κιβέρνηση και η επιδότηση
για πετρέλαιο θέρμανσης η
ΟΡΟΥΣ ύψους
επιχείρηση θα επιδοτηθεί ανόλογα
με τον αριθμό των εργαζομένων
. Από μηδέν (0 ) έως και έναν ( 1)
εργαζόμενο -2000 Ε
. Από δύο (2) έως και πέντε (5)
εργαζόμεους-3500 ε
Από έξ (6 ) έως και δεκαπέντε
(15) εργαζάμενους-6.500 Ε
. Από δεκαέξι (16 ) έως και είκοσ
( 20) εργαζόμενους-10000ε
. Από είκοσι ένα (21 ) έως και
σαράντα εννέα (49) εργαζο μενους-15000 ε
Ο αριθμός των επιχειρήσεων
που μπορούν να επιδοτηθούν
ανέρχετα σε 25.000-30.000 και
αφορούν άλες σχεδόν Τις επιχερηματικές δραστηριότητες Eν
δεικτικά , αυτές μπορεί να είναι οι
παρακάτω
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ oυ θα δατε
90 εκατ. ευρ,
θούν στις εππχειρήσεις της Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης ως μη επιστρε.
πτέα επχορήγηση για
την αντιμετπιση τωw
συνεπειν της πανδημίας του κορωνοού
εξασφόλισε η Περ φέρεια ΑMΘ από το
ΕΣΠΑ , μέσω ειδοού
προγράμματος στήρ
Eης που σχεδίασε και θα εφαρμόσει κάθε πληπόμενη
άμεσα.
. Αυτό ανακοίνωσε ο Περιφeρεάρχης επιχείρηση,
Ανατολιής Μακεδοίας και θράκης κ .
Χρήστος Μέτως σε συνέντευξηΤuπou χωρίς επιστροφή
που παραχρησε στην Κομοτηνή.
Οκ Μέτιος αέφερε ότι η επιχορήγηση θα κυμαίνεται .
από 2.00)Εως 15.000 E , ανάλογα με τον αριθμό των
εργαζομένων που εe κάθε ειχείρηση στην αρχή της
πανδημίας
Σύμφωνα με τα στουχεία του ΕΡΓΑΝΗ, κάθε
Μέτιος: Δίνουμε 2.000
έως 15.000 ευρ σε
οποία αυτή τη φορά αναμένεται να
ξεκνήσει νωρίτερα για την στήριξη
των ευάλωτων νουκακυριν . Το υνο
λικό επίδομα που θα δοθεί μέχρι
τέλος του έτους , θα αγγίξει τα 84
εκατ ευρ .
Σ αυτή την περάτωση , όσον
αφορά τη Δράμα όπως δημοσιεύ
Τα ορυχεία και τα λατομεία
Ημεταποηση
Ηπαροχή ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου
Οκ. Γιάνης Γρηγοριόδης σαμε και στις 7 Οκτωβρίου στον
Πρωνό Τύπο, το eriδομα των πe ριοχν που ανήκουν στην Α' Ζνη, θα
σελ.5η
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ
ΤΗ ΤΟΠΙΚΙ ΑΓΟΡΑ
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη
παιδίατρος
Πάτκος-Μσμανίδης
Απόφοπη Ιατρικής σχολής Α.Π.Θ.
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
Ειδικευθείσα:
στο Μποδοσάκεο Νοσ. Πτολεμαίδος
στη Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν 1.Κ.Α)
Τηλ: 25210-221 12 & 25210-20806
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
στη Β' ΜΕΝΝ Νοσ Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
Τηλ: 25210 35194-Κιν: 69774 22 184
Ηπείρου &. Δραγούμη γωνία , Δράμα
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων .
Εξειδικευμένες εξετάσεις όηως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Οράριο
Καθημερινός: 10:00-1300 και 18:00-2000 (oτός Τετόρτης)
Σαββατοκύριακα κλειστά
ΠΡΩΝΟΣ
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8.30-14:00 και 17:30-20.30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Δωρεάν εγυημένη φύλαξη
Παραλαβή παράδοση κατ ' οίκον
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΞΥΓΟΝΟ- ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Κύκνος
Ο Παγγαίου 47 Αρκαδικός Δράμα
3 6985 643 791 /2521 104962
sa ηλυντήριο Χαλιν Κύκνος Δράμα
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
(ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ
25210 55122 Ο 6977 472890
Φροντιστήριο
Μέσης Εκπαίδευσης αίρουμε όλους τους επιτυχόντές του Νοκού
Γιάννης 4μαs ια την δι64rή τους 6την Τριτοβάια
πρόσβαση Γαζάνης Εκna ίδυση και τους ευκήμα στό καλή 6ταδιοδρογία!
στη δύναμή σου , στο μέλλον σου!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩ ΝΙΑΣ: Αρμεν 17, Δράμα τηλ. 2521057467 Κιν. 697476581 5
www.prosvasi.edu.gr

Τελευταία νέα από την εφημερίδα