Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στη σελίδα 12
Τρία έργα στη Λακωνία
υπέγραψε ο Π. Νίκας
Ας ακαρυδσουμε
τον Οκτβρη στη Βαμβακού
, σελ
Αθλητισμός για όλους
στην πράξη με σφραγίδα
soλ. 1 Πανγυθεατικού > σελ 15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Παρασκευή9 Οκτωθρίου 2020 | Ετος 25-1Αριθμός 5972 | Τιμή φύλλου 0,50ε
Τηλ 2731081253 Fax : 2731081250-mailinfo Glakonikos.gr.www.lakonikΚos.gr
Μετά από κρούσματα της ζωονόσου στη Λακωνία
Επισπεύδεται
α0χύρωσην έναντι
η διαδικασία
για τις μονάδες
απορριμμάτων
Ακόμα και σε 5 μήνες
η έναρξη της διαχείρισης
καταρροϊκού
Πυρετού
Την ερχόμενη εβδομάδα θα
υnογραφεί από τον ηεριφε ρειάρχη Πελοποννήσου , Πaναγιτη Νίκο, η tναρξη της
διαδικοσίας κατασκευής των
μονάδων διαχείρισης των
απορριμμάτων , η onoία εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει nολύ
νωρίτερα από τον χρόνο nou
αρχικό είχε υπολογιστεί Μάλιστα, η Περιφέρεια ισχυρίζε ται nως υπάρχει πιθανότητα,
μέσα στους Πέντε ηροσεχείς
μήνες , να αρχίσει η διαχεί ριση σκουπιδιν για τις nιo
Προβληματικές ηεριοχές της
Περιφέρειας Αυτό γνωστοnoinσε , μετοξύ άλλων , ο ίδιος
ο κ . Νίκος , μιλντας την Τετάρτη 7/10, στο πλαίσιο της
επίσκεψης του υφυηουργού
Τουρισμού Μάνου Κόνσολα.
περιφερειάρχης επισήμανε ότι n anoτελεσματική
διαχείριση των σκουπιδιν
κσυμβάλλει στην Ποιότητα ne .
ριΒάλλοντος και ζωής nou
αποτελούν αnαραίτητη ηρουπόθεση για την τουριστική
ανάπτυξη της Περιφέρειας,
Εξάλλου , ο Π. Νίκας-αναφερόμενος στον τομέα του του ρισμού - τόνισε ότι δεν
περιποιεί τιμή για κανέναν το
γεγονός ότι , μέχρι τρα , η
Περιφέρεια Πελοηονήσου
έχει μόνο το 2,8% oπό το συνολικό έσοδο του τουρισμού
στη χρα μας , την στιγμή Πou
στην περιοχή αυτή βρίσκονται
τουλάχιστον δέκα μνημεία με
Πaγκόσμια εμβέλειαν
0 οχεδιασμός και τα μέτρα προστασίας Που λαμβάνει η Περιφέρεια
αιγonpoβάτων . Αυτό αnοφασί - αnoιτούμενες Πιστσεις για naΈτσι, Ψεκασμοί για την αno - στηκε σε σύσκεψη nou διεξήχθη ρέμβαση στην ευρύτερη περιοχή
Καθς ο καταρροϊκός Πuρετός σειδή, γίδες και κατσίκια.
έχει σεισβάλλει+ στη Λακωνία, η
ανησυχία εντείνεται στην κτηνο - τροπή επέκτασης της ασθένειος την Τρίη 6/10 στην Τρίπολn , υπό και στο σύνολο των κοnαδιν,
τροφική κοινότητα του νομού και θα ξεκινήσουν το αμέσως επόοι αρμόδιοι φορείς λαμβάνουν τα μενο χρονικό διάστημα στην ευ- σου Παναγιτη Nίκα.
μέτρα τους για την αnοτροnή ρύτερη Περιοχή της ανατολικής
εκτεταμένης μετάδοσης της Λακωνίας , όπου έχουν διαπι - θηκε για την κατάσταση και
νόσου Πou απειλεί , κυρίως , τα στωθεί κρούσματα της συγκε- έδωσε την noρaπάνω σχετική μεταδίδεται στον άνθρωn .
ηρόβατα και σηανιότερα Βο - κριμένης νόσου σε κοηάδια εντολή , καθς ήδη υπάρχουν ου
τον Περιφερειάρχη Πελοηoνn - Προκειμένου να Προστατευθούν
άνθρωηοι και ζαι
να anoΟ Περιφερειόρχης ενημερ - τραπεί γενικευμένη εξάπλωση
της νόσου, η onoia , ωστόσο , δεν
ουνέχεια σελ 9
Τρεις αρνητικοί έλεγχοι για κορωνοϊό μέχρι τρα
Λειτουργεί με όλα τα μέτρα
το Γηροκομείο Γυθείου
Η διευθύντρια του ιδρύματος Β. Καραμόλη μιλάει στον ΛΙ
Η nανδημία του κορωνοϊού
έχει ηροκαλέσει nίεση στο Σύστημα Υγείας , την ίδια στιγμή
nou την κατάσταση επιβαρύνει
η επέλαση του Covid-19 σε
κλειστές δομές φροντίδας και
Περίθαλψης Χαρακτηριστικές
είναι οι περιπτσεις γηροκομείων και οίκων ευγηρίας nou
σε αρκετές περιητσεις έχουν
αποδευθεί υγειονομικές Βόμ Βες, ανά τη χρα , Η συρροή
κρουσμάτων σε αυτούς τους
χρους έχει σημάνει συναγερμό σε Πολιτεία και επιστημονική κοινότητα, καθς ο ιός
έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα aπε λητικός για τα άτομα Τρίτης
Ηλικίας
ουνέχεια σελ 9
Β1lakonikos.gr
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Οι Παροιμίες
του Ηλία Σαραντάκου
σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα