Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
ΟΛΥΜΑΣ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Παρασκευή 09.10.2020
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡοΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 2310-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 Ε- Ετος: 28ο-Αρ Φύλλου: 7458
28 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΚινήσεις αφύπνισης της αγοράς Συνεδρίων
Τουρισμός:
Βορείου Ελλάδος
Δεν εξετάζουμε
σενάριο lockdown
Τα Πολλά ημερήσια κρούσματα στην Απική είναι <καμπάνα κιν δύνου για ενεργοποίηση των κατάλληλων επιπρόσθετων μέτρων,
όχι για να Πάμε από το ένα άκρο στο άλλον, σημεινει ο υπουργός .
Τιλέει για Τις αντοχές των νοσοκομείων και τον Σ. Τσιόδρα .
Το ockdown δεν υπάρχε τορα
στον βασικό οχεδιασμό μας και
στα σενάρια Που εξετάζουμε
ξκαθαρίζα ο υποuργός Υγεας
Β.Κκλας σε υνέπευξη του
στην Athens νoice και επι
σμαίνε: Υnάρχει μόνο στν ακρ
ότατο σενάριο, αν ΠX. ξαφνικά
γνόταν μα ανεξλεκτη γεωμετρ
κ αίξηση χλάδων κρουσμάτων
μέσα σε λίγες μέρες.
ΜΕΡΑ25 για προσχέδιο προϋπολογισμού:
Προ των Πυλν το 50 μνημόνιο
<Το "50 μνη μόνιο" λοιπόν, όπως έχουμε
Μόνο κως προσχέδιο εσκεμμένα άστοχου
υπολογισμού όλων των μακροοικονο - καιρό τρα υπογραμμίσει , είναι προ των
μικν αριθμν μπορεί να χαρακτηριστεί> Πυλν , μιας και εμείς δεν ανακαλύψαμε
το προσχέδιο προϋπολογισμού Που
κατέθεσε το υπουργείο Οικονομικν , κράτους μόλις χθες, εκτιμά το ΜΕΡΑ25
όπως αναφέρει το ΜΕΡΑ25 σε σχόλιο του.
τη μνημονιακή συνέχεια και συνέπεια του
Ευρωπαϊκή ζας , ύψους 500
Τράπεζα Ανασυγκρότησης
και Ανάπτυξης Η επένδυση της "Είναι
ανακοίνωσε ότι EBRD θα χρησι- σημαντική και
επένδυσε
σημεινεται στηρίζει
σχετικά.
εκατ. ευρ.
Τραπεζικό τομέα
μια μετάβαση στην
πράσινη οικο>>
ΚΕΜΕΧ:
50 μοποιηθεί για τη
καινοτό μος νομία
ευρ χρηματοδότηση συναλλαγή που
έκδοση " πράσινων" ενισχύει
χρα", σημείωσε η περιφερει Luropean Bank
Κύπρο , Αndreea
Moraru.
εκατ.
'πράσινου" έργων
ομολόγου της αιολικά και ηλια-λαιαγορά, εν της ΕBRD
Εθνικής Τράπε- κά
τα κόκκινα δάνεια
όπως ελληνική κεφα- ακή επικεφαλής
της πανδημίας
πάρκα, ταυτόχρονα
Ελλάδα
Created by Universal Document Converter