Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

9

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
2020

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 19ος / Αριθµ. φύλλου 5553

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

«ΣΗΚΩΣΑΝ» 47.000 ΕΥΡΩ ΣΕ ΠΕΝΤΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Αλωνίζουν οι αετονύχηδες στην Αχαΐα
ΤΡΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ
ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΠΟΙΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «Χ.Α.»

Αντίστροφη
µέτρηση...
ΣΕΛ. 2

∆ΗΛΩΣΕΙΣ «ΒΟΜΒΑ» ΑΠΟ ΚΟΝΤΟΝΗ

Κραδασµοί
στον ΣΥΡΙΖΑ
ΣΕΛ. 11

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΜΕΤΑ ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΣΕ ∆ΥΟ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΥΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥΣ

Σειρήνες... ιού
σε ΕΛ.ΑΣ.-Λιµενικό
50 ΕΝΣΤΟΛΟΙ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΠΓΝΠ,
«ΣΦΡΑΓΙΣΤΗΚΕ» ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ
ΕΟ∆Υ: ΕΝΝΕΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΑΝ
ΧΘΕΣ, ΦΟΒΟΙ ΓΙΑ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ
ΣΤΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α
436 ΣΥΝΟΛΙΚΑ Σ’ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ

Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΟΥ LOCKDOWN

Νέα ρύθµιση
για τις οφειλές
ΣΕΛ. 12

ΣΕΛ. 7

ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ
ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ,
∆ΕΝ ΣΤΕΛΝΟΥΝ
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΟΥΣ
ΣΤΟ 13ο ∆.Σ.

Εργαστήριο
Μοριακής
Ανάλυσης: 26.500
τεστ µέσα σε επτά
µήνες!

6η ΥΠΕ: Με απόφαση Κικίλια 28
µονάδες υγείας κατά της πανδηµίας
Επίσκεψη Παπαευσταθίου:
Σε επιχειρησιακή ετοιµότητα
και ασφάλεια το ΕΚΑΒ
ΣΕΛ. 4-6

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
-ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

«Μένουµε
µαζί, νικάµε
στη ζωή»

METΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ
ΑΙΓΙΟΥ ΚΑΙ ∆ΥΤ. ΑΧΑΪΑΣ

Aνιχνεύοντας
τα... λύµατα
ΣΕΛ. 8

ΣΕΛ. 10

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΑ
ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ