Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Πόσες επιχειρήσεις
θα μπορέσουν να ενταχθούν
στο πρόγραμμα στήριξης
της περιφέρειας ΑΜΑΘ:
Προϋπόθεση να έχουν διατηρήσει
τον αριθμό των εργαζομένων
noυ είχαν στην αρχή της nανδημίας.
και να Προσκομίοουν φορολογική
και ασφαλιστική ενημερότητα
ΚΑΘΗΜΕΡLNH.
90 εκατομμύρια ευρ εξασφάλι σε
η Περιφέρεια ΑΜΑΘ
για τη στήριξη των επιχειρήσεων
ενάντια στην πανδημία του κορωνοϊού
Πόρους μέχρι πιση των συνεπει
90 εκατομμύρια ν της πανδημίας σε ο Περιφερειάρ.
ευρ που θα δια . του κορωνοϊού χης Ανατολικής
τεθούν στις επι . εξασφάλισε η Πε . Μακεδονίας και
χειρήσεις της Ανα . ρυφέρεια ΑΜΘ από Θράκης κ . Χρή.
τολικής Μακεδο. το ΕΣΠΑ, μέσω ει . στος Μέτιος σε
νίας και Οράκης δικού προγράμμα . συνέντευξη Τύπου
ως μη επιστρε. τος στήριξης που που παραχρησε
πτέα επιχορήγηση σχεδίασε και θα στην Κομοτηνή.
για την αντιμετ- εφαρμόσει άμεσα.
Αυτό ανακοίνωΣελίδα 16
Πάνω από 30 εκατ. δολάρια
η επένδυση της JTI στη ΣΕΚΑΠ
Νέες γραμμές Παραγωγής και αύξηση των εξαγωγν
Σε διαρκή και δυναμική εξέλιξη βρίσκεται το επενδυτικό nλάνο
της JT για τη ΣΕΚΑΠ, με την περατέρω ανάπτυξη της nαραγωγικής
και εξαγωνικής δραστηριότητας του εργοστασίου της Ξάνθης. Η
επένδυση της JT , aπό την ένταξη της ΣΕΚΑΠ στον όμι Ro lapanη
Tobacco inc . το 2018 έως και το τέλος του 2020, ανέρχεται στο
ύψος των 307 εκατομμυρίων δολαρίων.
Αρνητικά όλα
τ' αποτελέσματα στο Δροσερό
Αρνητικά είναι όλα τα anοτελΛσματα στο Δροσερό , ano τα τρία
συνεργεία του Εθνικού ΟργαV σμού Δημόσιας Υγείας, που διενήρ.
νησανσε τρία σημεία του οικι.
σμού, 236 RAPID TESTS
ΤΟ ΚΑTΙ ΑΛΟ
Σελίδα 3
ΚΑΡΙΟΚΑ
Brand Name της ΕΑΝΘΗΣ
Τις μέρες ουτές χίζεται με η ουομδή των καρυδιν
ΟΑΛΑΣΣΙΑ - ΤΟΕΟΤΕΣ - ΠΑΣΧΑΛΙΑ
Ολο το χρόνο εξωραζεται κα διατίθεται από το κατάστημα μας
Ζαχοροπλαστείb ΤO ΚΑΤΙ ΑΛΛΟr
Εγγυήμενη Δαπίστευση
Από την τεχνική εταιρία
ΔΕΜΙΙΣΙΚΗΣ Χ.ΤΕΝΕΚΕΣ Ν. Ο.Ε.
Ζητούνται τεχνίτες ηλεκτρολόγου από μέση τεχνική σχολή ή από ΤΕΙ για εργασία
Αποστολές βιογραφικν στο c-mail: hmx2 @otenet.gr
Τηλ: 2541072513
ΞΑΝΒΗ.
www.takntin la.gr

Τελευταία νέα από την εφημερίδα