Previous

Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΘΗΠΕΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
Εθ) Καθημερινή Εφημερίδα τns Hneipou-1δρυτήs ΕυB. Tzάλλαs-Eos 940-Αρ. Φυλλου 24907-Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020-0,60 ε
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
θα Παίξει καιο Μπρενέρ
στη Βέροια
Τελευταία ημέρα για
tα Κοινωνικά Φροντιστήρια
Φωογραφίζοντας στη
διαδρομή του πλατύποδα
ΣΕΛΙΔΑ 11
ΣΕΛΙΔΑ 8
ΣΕΛΙΔΑ 9
Δυσκολεύονται,
αλλά τη φορούν
Και στις ενδείξεις των λυμάτων καταγράφεται πλέονη αρουσία του κορωνοίού στην Περιοχή,
ωστόσο δεν είχαν φανεί νωρίτερα σημάδιον , κάτι που δείχνει ότι υπήρξε ξαφνική έξαρση
ΞΑΙΦΝΙΔΙΑ
Η ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ
ΟHΑ κατογρόφα τη γνμη των
nολτν για τα νέα πεpοριστικά με
Τρα και διαπιστνα υψηλό βαθμό
ουμμόρφωσης στη χρήn μόοκας,
αν και για τους Πeριοσότερους είναι
κάτι nou τους δυοκολεύε στην καθημερινότητό τους.
ΣΕΛΙΔΑ 3
Κοινές περιπολίες
για λαθροθηρία
Κοινούς ελέχους ανό τακτό χρο νικά διοστήματα ηραγματοηaιούν
ΕΛΑΣ, γιατην nρόληψm και anoΤρonn κρουσμάτων λαθροθηρίας
αλλά κα για mν ηροστασία της nαvίδος .
Στην αδυναμία
να τηρηθούν οι
αποστάσεις στον
δημόσιο χρο αποδίδει
η ααπληρτρια
καθηγήτρια
Επιδημιολογίας Εύη
Νίζάνη τον αυξημένα
αριθμό κρουσμάτων
εκτιμντας ότι δεν
ευθύνονται ούτε οι
εργασιακοί χροι ούτε
τα σχολεία, ούτε κάποιες
δημόσιες εκδηλσεις
ΣΕΛΙΔΑ 5
KΖωντανόν
χάρη στις βοήθειες
Με ληγότερους εγγεγραμμένους κα
με ηλήρη τήρηoη των μέφων ηρo στοσίας θα λατουργήσα φέτος το
Σχαλείο Δεύπρης Ευκαρίας Ιω
ανίνων , Πoυ ξενησε τη νέα χρoνια, χωρίς την καθιερωμένη τελετή
αμοσμού λόγω των πeροριστκν
μέτρων.
ΣΕΛΙΔΑ 5
Έκλεβε
την επιχείρηση στην
onοία εργαζόταν
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΣΕΛΙΔΑ 5
Δ. ΣΙΔΕΡΗΣ
ΑΝΤΙΓΡΙΠΙΚΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Δημοχρατική Παιδεία
Ένα βήμα ΠΙο κοντά
Προτεραιότητα
ΣΕΛΙΔΑ 8
Μικρέs
Αγελίεs
στην ενεργειακή αναβάθμιση στις ευπαθείς
ομάδες
μεγάλο έργο της εαραοκής σνοβέθμισης του καλυμβηηρ ου τις Λμνοπούλας Hnδημοσεύτηκε
αγέειστς 24 oεμβρίου Κολς εκόντων των εραγμότων εκτότει ότι μπορεί μέχρι το
Τέλος του χρόνου να υπαγραφείη σίμβαση, αν και οι εργοσές δεν Πρέπει νο αναμένονται έως το τέ.
λος της όνοξης-ορχές καλοκαρού ηροκεμένου να μ δοκοηεί n χρίση ης nσίος onό τους συλόγους και τους εθλητές σε μαχρον nou έτοι κιολλς ξεκηoε μεt εnοδίων όνω κορωνοίού
opερν θ 1
Βς ο ιός της γρης θα κυκλοφορήσει παρόλλλα με τον οoνά19. Συγευρία που aπαιτεί την πλήρη εφορμογή του αντηριπκού
eμβολοσμού κατό την rροστχή ηερίοδα με προτεραητο τwν
ΣΕΛΙΔΑ 6
ΣΕΛΙΔΑ 4
ΑΠΟ 15 0ΚΤΟΒΡΙΟΥΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Στον αέρα n Πρόσκληση για την ενίσχυση
|μικρν-Πολύ μικρν επιχειρήσεων
Καλέστε στο
265102630ο
ΣΕΛΙΔΑ 7