Πρωτοσέλιδο Ημερήσια Τοπική:Recognized text:
Κάθε μέρα στα περίπτερα της Θεσσαλονίκης
Σήμερα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ skywalker
ΕΝΟΙΚΙΝΕΤΑΙ
ΣΕΛΙΔΕΣ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΙΟΠΙΚΗ
[email protected] ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΜΙΚΗΣ
Θεσσαλονίκη
Κωδικός 8711
Hellenic Po
Ετος: 8ο-Ενατία 64-Τηλ. 2310 240 652- FAX: 2310 242778 ΙΦ:1 E ΑρΦύλλου: 1855 Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2020
Κορτάτης:Προστασα
και ανακαίνιση
για την ιστορική
ρικία Νταμπούδη
>>>> 4η
Εβδομάδα Αιμοδοσίας στο δήμο
Πυλαίας-Χορτιάτη
έως Τις 9 Οκτωβρίου
49 μεταμοσχέυσεις στο
πτοχράτειο θεααλονίκηςπάρα ην πανδημία:
pepper
Pepper, ένα κοινωνικό
ρομπότ στο Παπαγεωpγίου εξοικεινει
αυτιστικά παιδιά με τις
χρηματικές συναλλαγές
>>>> 5η
Οι φοιτητές του ΑΠΘ έχουν την ευκαιρία παρακολούθησης μαθημάτων στο πλαίσιο του ΕΡICUR
>>>> Τη
>>>> δη
Πέντε συλλήψεις Το τελευταίο 24ωρο
για διάφορα αδικήματα στην Θεσσαλονίκη
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 19 & 00ΤΗ ΚΑΤΣΑΡΗ
ΣΥΚΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
γραφίο 33τ.μ.πίτης
οδού Εγνατία 64
και Βενιζίλου
( 2ος όροφος) κατάλληλο
για γιατρούς , λογιστές,
δικηγόρους κ.ΤΑ.
Πληρ. Τηλ. 694 324461
πλαίσιο
στοχευμένων περίπτωση σύλληψης νεαρού
&2316 018 019
ελέγχων που διενεργούνται από | αλλοδαπού , διΟτι σε βάρος του
αστυνομικούς διαφόρων Υπηρε - εκκρεμούσε απόφαση με την
σιν της Γενικής Αστυνομικής | οποία καταδικάστηκε σε ποή
Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για |κάθειρξης 46 ετν και χρηματική
τον εντοπισμό ατόμων σε βάρος | ποινή 290.000 ευρ , για την
Των οποίων εκκρεμούν διωκτικά | παράβαση της εξασφάλισης
έγγραφα , συνελή φθησαν κατά το | καταλύματος για την απόκρυψη
Τελευταίο 24ωρο συνολικά 5| παράνομων μεταναστν.
άτομα.Χαρακτηριστική είναι η
6977 298 697
[email protected]
ΝΙΚΟΣ
ΧΑΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ
Created by Universal Document Converter