Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Συγχαρητήρια ΣΕΒ
για την επένδυση της Μίcrosoft
>>> ΤΛ.
ΟΙΚΟΝΟΜΚΗ i
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990mail.com
ή Email : pan1983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email : oikonomiki1999 @gmail.com
ή Email : dhm1 [email protected] net.gr
ΕΤΟΣ 240-Τιμή Περ.: 0,50 Ε
ΑΦΦ 5828 Πέμπτη 08.10.2020
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ- ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :21033046 05
Ιδούθηκε Σύνδεσμος Προμη θευτν Ενέργειας
Αδ. Γεωργιάδης:
Δiμήφια αίξηση πωλήσεων
>>> Τελ
>>> Τελ.
Ούτε 1ockdown ούτε κλείσιμο εστίασης
<ΕΣΠΕΝ
Μικρό καλάθι
χρατούν οι 1
ξενοδύχοι για το 2ΛΩ
Στην ίδρυση Συνδέσμου με την
επωνυμία Ελληνικός Σύνδεσμος Προμη θευτν Ενέργειας
και διακριτικό τπλο <ΕΣΠΕΝ
προχρησαν έξι εταιρείες προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας
και Φυσικού Αερίου, όπως ανακοινάθηκε .
Οι εταιρείες που συμμετέχουν
στον Σύνδεσμο είναι :
Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττ
κής -Ελληνική Αννυμη Εταιο
εία Ενέργειας (Φυσικό Αέριο)
Εταιρεία Προμήθειας Αερίου
-Θεσσαλίας
Αννυμη Εταιρεία (Ζενιθ)
Θερμοηλεκτρική
Θεσσαλονίκης
Αννυμη Εταιρεία
Epedison Παραγωγή Ηεντρι
κής Ενέργειας Αννυμη Εταιρ
NRG Supply and Tirading Ενεργειαχή Αννυμη Εταιρεία
Watt and Volt Αννυμη ΕταιρΣτη Βουλή η τοολογία για ην παρέταση του πρνγράματος Γέφυρα .
Στους σχοπούς του ΕΣΠΕΝ πεοαμβάνονται η περαπέρω ανά
πυξη της πφομήθειας ενέργειας
( ηλεκτρισμός-φυσικό αέρο)
στην ελληνική αγορά σε συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού, η
προθηση της ανταγωνιστικότητας της αγοράς προμήθειας και
η ανάληψη ποωτοβουλιν για
την εξοικονόμηση και ορθολογική διαχείριση της ενέργειας
Σταίνούρας, το πρόγραμμα
πετυχημένο ,
την παράταση του ποογράμ σύμφωνα με τα διαθέσιμα
ματος "Τέφυρα" για έναν στοιχεία. Συγκεκουμένα,
μέσα σε 58 ημέρες , δηλαδή
από 3 Αυγούστου μέχο 29
Σεπτεμβρίου, υποβλήθηκαν
Κατατέθηκε στη βουλή η
τροπολογία που προβλέπει θεωρείται
Οι ξενοδόχοι θα κλείσουν το 2020 με έσοδα μειωμένα κατά 70%,
κρατούν μικρό καλάθι για το 2021 και αναμένουν μια πλήρη ανά
καμψη από το 2023.
Οι παραπάνω επισημάνσεις ανήκουν στην Κωνσταντίνα Σβύνου,
πρόεδρο του Ινστιτούτου Τουριστικν Ερευνν και Προβλέψεων
( ΠΕ1) και πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Κο. Η κ. Σβύνου
γνωρίζει πολύ καλά τα δεδομένα, καθς είναι επικεφελής του Ινστι
τούτου που έχει ποαγματοποιήσει φέτος , με εντολή του Ξενοδοχεια
Μού Επιμελητηρίου Ελλάδος , τέσσερις έρευνες μεταξύ των
ξενοδόχων όλης της χρας , για να αποτυπσει με οχρίβεια την
κατάσταση του κλάδου, ο οποίος έχει δεχθεί συντριπτικό χτύπημα
από την πανδημία Covid 19.
μήνα.
Με την τροπολογία παρα τείνεται έως και το Σάββατο 131.155
31 Οκτωβρίου 2020, η προθ- αντίστουχο πρόγραμμα της
εσμία υποβολής αιτήσεων ποοηγούμενης κυβέρνησης,
στο πρόραμμα ΓΕΦΥΡΑ, μέσα σε 13 μήνες, υποβτο οποίο παρέχει στήριξη σε
δανειολήπτες που πλήττον- αυτή σεις. Συγκρίνοντας τα
ται από τις οικονομικές δύο ποογράμματα, διαπισυνέπειες του κορωνοϊού
και έχουν δάνεια με υποθήνκη στην Α κατοικία .
αιτήσεις.
Το πρτο ΑιοΙκητικό Συμβούλο
του ΕΣΠEN συγκροτήθηκε σ
σμα την 1η Οκτωβρίου 2020 ς
λήθηκαν περίπου 7.000
Πρόεδρος: Αναστάσιος Παπα ναγιτου , Watt + Volt
Αντιπρόεδρος : Γιργος Δανιολος, Ήρων
Ταμίας:
Epecison
Μέλος: Ιωάννης Μητρόπουλος
Φυσικό Αέρο
Μέλος: Federico Regela , Ζενιθ
Μέλος: Αναστάσιος Λωσταράnος , NRG
στνεται ότι στο πρόγραμ
μα ΓΕΦΥΡΑ υποβλήθηκαν
Μιλντας λουπόν χθες στη
συζήτηση για <Το μέλλον το
Τουρισμού την εποχή της πανδημίας Covid-19 , στο πλαίσιο
της όης απονομής των Greek
Hospitality Avards , ανέφερε ότι
οι ξενοδόχοι θα είναι ευχαριστημένοι αν το 2021 πετύχουν το
70% των αφίξεων και το 60%
των εσόδων του 2019. Περιμένουμε μία πλήρη ανάκαμψη από το
2023, υπογράμμισε η κα Σβύνου,
συμπληρνοντος ότι για το 2021