Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τετάρτη
Οκτωβρίου
Καθημερινή οικονομική ειδική εgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοηραστν
Έτος 230
Αριθ. Φύλ.: 7184
Τιμή : 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
ΟΠΕΚΑ: Όλα
Έρχονται
νέα μέτρα στήριξηs
το 2020
τα επιδόματα
και τα ποσά
Που πληρ.
νονται τον
Οκτβριο
Η στήριξη νοικοκυριν και επιχειρήσεων
απέναντι στις επιπτσεις που προκαλεί η
πανδημία , σε συνδυα.
σμό με τη μέγιστη τηγορία των πληττόμεαξιοποίηση των ευρω.
30 Παϊκν
σκιαγραφούνται.
στο προσχέδιο του
προϋπολογισμού του
2021, που κατατέθηκε
στη Βουλή
Με αυτό καθίσταται
σαφές ότι δεν αποκλεί
εται περαιτέρω επ κταση
υφιστάμενων μέτρων
ή υιοθέτηση νέων πο .
λιτικν , αναλόγως και
με την πορεία της πανδημία , χωρίς να απoκλείεται να αφορά και
όσους έχασαν τη ρύθμιση των 120 δόσεων
και ανήκουν στην κα
ΟΠΕΚΑ: Όλα τα επ .
δόματα που καταβάλλονται
Οκτωβρίου και όλα τα
ποσά τωνεπιδομάτων
που δικαιούστε.
Επίδομα Γέννησης ,
Προνοιακά Ανατηρικά
και Διατροφικά Επιδό
συνέχεια στην 11
2020, αντί του 2021 ΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
που ήταν η αρχική πρό .
βλεψη , αναμένεται να
ξεκινήσει και η κατα βολή του επιδόματος
Βέρμανσης προκειμέ,
νου να διευκολυνθον
τα ευάλωτα νοικοκυριά . Όπως σημεινεται
στο προσχέδιο του
προϋπολογισμού , το
συνολικό Ποσό που θα
διατεθεί ανέρχεται σε
84 εκατ . ευρ.
Καθοριστικό για να
διασφαλιστεί η εκτί μηση για ανάπτυξη
7,5% το 2021 είναι να
ξεκινήσει η ροή των
κονδυλίων , κορωνοϊό . Εντός του
κονδυλίων από το Τα.
μείο Ανάκαμψης , πιθα.
υψηλότερο από το
moσό της προκαταβολής , που ανέρχεται
στο 10%, αλλά και ν
κλείσει η παρένθεση
δεύτερου τριμήνου .
Ειδικά για το 2021 οι
παρεμβάσεις
αφοΈρχονται
αλλαγές σε
έξι επιδόματα |δημίας,ακόμα-και
των ασφαλι
στικν
ρούν:
. Εφαρμογή της ψηφιμείωσης
φόρου κατά 1.300
ευρ για τους ελεύθε σμένης
φέτος. Σε αυτές περι.
λαμβάνονται ο οχεδιασμός για ρύθμιση των
οφείλν που δημιουρ .
γήθηκαν μετά την παντης πανδημίας , η οποία ρους επαγγελματίες .
εκτιμάται περί τα τέλη
του α τριμήνου του
2021 με αρχές του
. Τη μείωση κατά
τρεις ποσοστιαίες μο
συνέχεια στην 10
Ταμείων
το 2021
Αναδρομικά:
Στην τελική ευθεία
η απόφαση
για τis πληρωμές
Η Ομάδα Εργασίας
με την ευθύνη παρά .
δοσης ενός πλήρους
και τεκμηριωμένου
πορίσματος για τις παροχές σε χρήμα (των
ταμείων ) συγκρότησε
ο Υφυπουργός Εργα .
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9