Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
ΗΡΩΙΝΗ
Τετάρτη
Οκτωβρίου
Καθημερινή εφημερίδα νομού Γρεβενν
Αριθ.φύλλου 7601
Τιμή Φύλλου 0.50Ε
Εγκρίθηκε από
το Πράσινο Ταμείο
η υπογειοnοίηση
των κάδων απορριμμάτων
σε κεντρικά σημεία
τns Πόλns των Γρεβενν
Στήριξη
νοικοκυριν και επιχειρήσεων το 2021
Συνέχεια στην 6
V Με το βλέμμα
στραμμένο στην έξαρση
της πανδημίας του
κορωνοϊού το προσχέδιο
του προϋπολογισμού
Αντιπεριφέρεια Ενέργειας,
Υποδομν και Περιβάλλοντος:
Συνεδρίασε
η Επιτροηή
Περιβάλλοντος
Δυτικής Μακεδονίας
Συνέχεια στην 10
Πακέτο προσωρινν
εκπτσεων
Συνέχεια στην 7
Συνέχεια στην 11
Μηναία δραστηριότηκα
Των Αστινομικν Υτηρεστιν
Δυτικής Μακδονίας του μήνα
ΣππΕμβρίου 2020
Επίσημos Συνεργάτns ΜΕΕΑ ΜΑΡΚΕΤ
POLICE
Ανοίξαμε
και σας περιμένουμε,
Συνέχεια στην 13
4 στα 4 και Πάλι
ΡΕΒΕΝΑ
ο ΠΡΩΤΕΑΣ
στα Πρωταθλήματα
9ης Οκτωβρίου 15.
τns Ε.ΚΑΣ.ΔΥ. Μ.
Συνέχεια στην 20