Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Αδ. Γεωργιάδης Ούτ 1ockdown, ούκ χλείσιμο εστίασης
>>> ΤΛ.
ΟΙΚΟΝΟΜΚΗ lΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990mail.com
ή Email : pan1983 Qotenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email : oikonomiki1999 @gmail.com
ή Email : dhm1 996@ote net.gr
ΕΤΟΣ 240-Τιμή Περ.: 0,50 Ε
ΑΦ 5826 Τετάρτη 07.10.2020
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ- ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :21033046 05
Σταϊκούρας: Το
Eurogroup αναγνόρισε την πρόοδο
στην Ελλάδα
ExxonMobil
Eurogroup:
>>> Τελ.
>>> Τελ
Ετοιμάζει 1.600 απολύσεις στην Ευρπη
Χτες πραγματοποιήθηκε η
συνεδρίαση του Eurogroup.
Μεταξύ άλλων, συζητήθηκε η
7η Έχθεση Ενισχυμένης Εποπτείας για την Ελλάδα . Είναι
η τέταρτη θετική Έχθεση, σε
λιγότερο από έναν χρόνο
σχολίασε ο πουργός Οικονομικν μετά τη συνεδρίαση που
έγινε με τηλεδιάσκειψη .
Αναγνωρίστηκε ότι η Ελληνική Κυβέρνηση σχεδίασε και
υλοποίησε, έγκαιρα, μεθοδικά
και στοχευμένα, μεγάλο παχέ
το μέτρων, με το οποίο περιόρισε τις οικονομικές και κοι
νωνικές συνέπειες της παν
δημίας. Επίσης, επιβεβαιθη
κε η πρόοδος, παρά τη δυσμενή συγευρία, στην υλοποίηση
σημαντικν διαρθρωτικν
αλλαγν, με θετική επίδραση
στο επενδυτικό περιβάλον
και το οικονομικό κλίμα.
ΟΑΕΔ:
π ων Αναρτήθηκαν οι πίνακες εις πολήΨεις στα ΙΕΚ
>Η Κυβέονηση με το οικονομικό επιτελείο της , αξιοποιντας την εμπιστοούνη που
δείχνουν εταίροι και αγορές ,
προχωρά
παράλληλα υπόψη τις μεγά.ες
προκλήσεις που υπάσχουν
εκόμη μπροστά της, την εφο
μογή του εμπλουτιζόμενου ,
συνεκτικού , δυναμικού και
αποτελεσμετικού σχεδίου της
Με υπευθυνότητα και αυτοπεποίθηση, συνυπολογίζοντας
και τους διαθέσιμους , πλέον ,
πόρους σε ευρωπαϊκό επίπε
δο, συνεχίζου με την προσπάθεια για τη στήριξη της οικο
νομίες χαι της κοινωνίας, την
ανάτεξή τους , και τη δρομολόγηση υψηλής, διατηρήσιμης , έξυπνης και χοινωνικά
δίχεης ενάττυξης>.
Την Δευτέρα 5Οκτωβρίου .
αναρτήθηκαν οι Οριστικοί σμού.
Πίνακες Κατάταξης για την
στον ιστότοπο του Οργανιλαμβάνοντας πρόσληψη έκτακτου Εκπαι
Ο ΟΑΕΔ για πρτη φορά
υλοποίησε τη διαδικασία υποδευτικού Προσωπικού
σύμβαση
εργασίας ορισμένου χρόνου τρονικής πλατρόρμας, με
στα 30 ΙΕΚ ΟΑΕΔ , για ο
εξαρτημένης βολής ενστάσεων μέσω ηλευσκοπό να διασφαλίσει τη διαφάνεια , την αξιοκρατία και
την ταχύτερη και απρόσκοπτη
εξυπηρέτηση των ενδιαφερο
μένων .
Στον προυπολογισμό του 2021 διατηρείται, για λόγους
ασφάλειας, το ειδικό αποθεματικό που δημιουργήθηκε
το 2020 για τον Coνid-19, στε να υπάρχει δυνατότητα
αντιμετπισης αναγιν που μπορεί να δημιουργηθούν
τόσο από τις υγειονομικές όσο και από τις οικονομικές
πτυχές της πανδημίας τους πρτους μήνες του 2021.
έτος κατάρτισης 2020-21.
Οι υποψήφιοι μπορούν να
δουν την κατάταξή τους με
τον αριθμό (ID) της αίτησης
που υπέβαλαν. Οι πίνακες
είναι αναρτημένοι στην ενότητα <Νέα & Ανακοινσεις
απαιτεί η διασφάλιση της μακοοχρόνιας
Ελληνικής οικονομίας . Το ποσοστό αυτό θα επιδεινωθεί και θα
Οι ανάγκες αυτές και οι συνέ πειες της ύφεσης του 2020
οδηγούν σε πρόβλεψη ποωτογε
νούς ελλείμματος ύψους 1% για
το 2021, ποσοστό που συνδυάζει
τη συνέχιση της επεκτατικής
δημοσιονομικής πολιτικής με
την αναγμαία όμως σύνεση που
ισορροπίας
κινηθεί στην περιοχή του 3%
στην περίπτωση του δυσμενούς
μακροοικονομικού σεναρίου.
Created by Universal Document Converter