Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

22oC, 15:00

23oC, 21:00

21oC - Υγρασία 74%-99% - Άνεμοι: Δ-ΒΔ 2-3μπ. Ανατολή ηλίου: 07:42 - Δύση ηλίου: 19:12

€0.80

Óôï cloud Þ Üëëùò, ðåôþíôáò óôá óýííåöá

Αφορμή για το σημείωμα αυτό, η πρωθυπουργική πρωτοβουλία και η εκδήλωση ικανοποίησης από την επένδυση της Microsoft για το ελληνικό yotta (;) data center. Κι ενώ η πρόσβαση στις σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές θεωρείται πρωτοφανής
εύνοια της τύχης, ικανή να πυροδοτήσει διθυράμβους, ξεφεύγει της προσοχής η ψυχή της συντελούμενης οικονομικής διεργασίας. Αφορμή
για το σημείωμα αυτό, η πρωθυπουργική πρωτοβουλία και η εκδήλωση ικανοποίησης από την επένδυση της Microsoft για το ελληνικό yotta
(;) data center. 3»

Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5213

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ

Ç ìÜóêá ôçò Ýñéäïò
Äéêïãñáößá êáôÜ
40÷ñïíïõ ãéá áðåéëÞ êáé
Üóêçóç âßáò êáôÜ ôùí
áóôõíïìéêþí - ÌÞíõóç
êáé áðü ôïí êáôçãïñïýìåíï êáôÜ ôïõ áóôõíïìéêïý ãéá áðëÞ óùìáôéêÞ âëÜâç êáé åîýâñéóç



ÁíôéöáóéóôéêÝò
åêäçëþóåéò
óôçí ÊÝñêõñá

ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΓΑΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Μπόλικη (διαδικτυακή
κυρίως) κουβέντα έγινε στην Κέρκυρα, με αφορμή περιστατικό σύλληψης
ενός άνδρα στην περιοχή Σολάρι.
Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο αυτόπτης μάρτυρας, Βασίλης Μεταλληνός, αρχικά στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook κι εν συνεχεία μιλώντας στην ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ,
ένας άνδρας γύρω στα 40, το απόγευμα της Δευτέρας 5 Οκτωβρίου, έτυχε
ιδιαιτέρως βίαιης αντιμετώπισης, χωρίς προφανή λόγο, από αστυνομικά
όργανα, έπειτα από έλεγχο για την
τήρηση των υγειονομικών κανόνων
λόγω Covid19.
Σελίδα 5»

ÁåñïäéáêïìéäÞ
Ãåñìáíïý ìå Covid,
óôçí ðáôñßäá ôïõ 5»

ÄÜóêáëïé: Äåí
èá ãßíïõìå online
÷ùñïöýëáêåò
ôùí ìáèçôþí »
8

ΚΕΡΚΥΡΑ. "Ο Παύλος ζει, τσακίστε τους ναζί" αντήχησαν οι κεντρικοί δρόμοι της Κέρκυρας, το απόγευμα της Τρίτης, στο πλαίσιο των πανελλαδικών αντιφασιστικών εκδηλώσεων, ενόψει της ανακοίνωσης της απόφασης του δικαστηρίου για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα. Στην Πλατεία Γεωργάκη,
στο Εργατικό Κέντρο και στις πορείες που έφθασαν μέχρι το Λιστον, συγκεντρώθηκαν σωματεία, συνδικαλιστικές οργανώσεις, φοιτητές και πολίτες για να διατρανώσουν την αντίθεσή τους στον φασισμό,
τον ρατσισμό και την ξενοφοβία.

ÅðéðëÝïí 15 ðôÞóåéò ãéá ÊÝñêõñá áðü ôçí Jet2 4»

ÃåííçìáôÜ: Ç óôÞñéîç ôïõ Ôýðïõ
åßíáé èÝìá Äçìïêñáôßáò
3»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα