Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Τα νέα Τμήματα
του ΔΠΘ
που προτείνει
η Σύγκλητος
ΚΑΘΗ ΜΕΡNΗ.
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Παρουσιάζεται το πρόγραμμα
μη επιστρεπτέας επιχορήγησης
σε επιχειρήσεις
Σελίδα 3
Βασίλης Παπαδημητρίου:
"Πιστέψτε
στο μοντέλο
της Ξάνθης,
θα έρθουν επιτυχίες"
Το πρόγραμμα μη επιστρεπτέας επιχορήγη
σης σε επιχειρήσεις της Περιφέρειας θα πα
ρουσιάσει την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, στις
12.00, στην έδρα της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας και Οράκης ο περιφερειάρχης
ΑΜΘ, Χρήστος Μέτιος.
Ο τίτλος του προγράμματος είναι "Ενίσχυση
επιχειρήσεων για την αντιμετπι ση των συνε
πειν της πανδημίας COVID-19 στην Περιφέ.
ρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Σελίδες 1Ε
Οθεσμός
| του Περιφερειακού Συμπαραστάτη
στην περιφέρεια Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης
ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ
ο Περιφερειακός Συμπαραστά-|
της της Περιφόρειας Ανατ. Μακε-|
δονίας και Οράκης Αργύριος Α
Χουρμουζέλης, ενιμερνει του Πο-|
ΠΕΡΙΦΕΡΕΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ | htpwww.podamtλs
Το Διοκητικό Συμβούλιο της Περκpερειoκής Έwωσης Δήμων Ανατολικής Μοκε .
του Περιφερειακού Συμπαραστάτη,
τομοθετήθηκε και καθισρω0ηκε ήτηoε το θέμα της anoυνάμωσης tου στελεχιακού δυνμικου του Δήμου Τonεί.
στην ΠΑΜΟ με απόφαση του Περι-ρoυ, hαμβάνοντος υπόψη την εισήγnon του Δημάρχου Τοnείpου και το Δελtίο
φερειακού Συμβουλίου, αποκλειστικά προς το συμφέρον των Πολιτν .
Λεδιάσκεψης στικ 30 Σεπτεμβοίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ρα 12.00, αφού ουΕκφράζουμε την έντονm διαμαρτυρία του Δημόρχου Τoneipoυ N . Εάνθης nou
οφορά στην ηροσnθεια απόαηασης υnαλλήου του Δήμου μος, στο Γραφείο του
| Βουλευτή . Καβάας κ . Μακάριου Μαζοp 5n.
Σελίδα.
ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ
ΤΟ ΚΑΤΙΑλλΟ
Καριόκας Εγκμιον
Τρισεύγενη Διαχρονική Αυθεντική
Γαστρονομική Αυλητρίδα
www.tokatiallo.gr
ATLAS FLTR
instapure
Doulton. AOUAPHOR
ΖΟΛΩΤΑ ΑΕ
ΜIX. ΚΑΡΑΟΛΗ 91, ΕΑΝΘΗ 2541106020

Τελευταία νέα από την εφημερίδα