Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Οι 6 στόχοι του προϋπολογισμού
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜ1ΡΙΚΗ Πυαa
91 771234
567126
Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2020| τιμή : 1,30 ε
ΟΙΚΟ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Έτος: 96ο . Αριθμός φύλλου: 27.341
Οι 6 στόχοι του Προϋπολογισμού
Το Προσχέδιο για το 2021
Προβλέπει αύξηση 7,5% του ΑΕΠ με κατακόρυφη άνοδο εξαγωγν- επενδύσεων
χρόνο. Τρίτος στόχος με βάση το προσχέδιο
του Προϋπολογισμού είναι να αυξηθούν τα φο ρολογικά έσοδα κατά 5 δισ. ευρ μέσα στο
2021 συγκριτικά με το 2020. Τέταρτος στόχος
Microsoft
Έξι φιλόδοξους στόχους για την επόμενη χρονιά κλιμάκωση της αναλογίας του χρέους ως Ποσοστό του ΑΕΠ. Ειδικότερα, ως πρτος στόχος
Ποντάροντας στο ότι το 2021 θα αφήσουμε ορι - αναφέρεται η Ελλάδα να αφήσει πίσω της τη
στικά Πίσω μας την Πανδημία. Το Προσχέδιο βίαιη ύφεση του 8,2% , Που θα φέρει το ΑΕΠ
θέτει το οικονομικό επιτελείο τς κυβέρνησης,
Πς ελήφθn n απόφαση
για το data center των 400 εκατ .
Τις ανάγκες πρωτίστως του δημόσιου τομέα
αλλά και των επιχειρήσεων ανεξαρτήτως
μεγέθους προβλέπεται ότι θα καλύψει το νέο
data center της Microsoft στην Ελλάδα, το
οΠΟίo θα κοστίσει επενδυτικά Περί τα 400
εκατ. ευρ . σελ. 9
στα επίπεδα των 171 δισ. ευρ, και να ανακάμ είναι να μειωθεί η αναλογία του χρέους ως
του Προϋπολογισμού , Που κατατέθηκε χθες
στη Βουλή , Προβλέπει ταχεία ανάκαμψη της
οικονομίας, αποκλιμάκωση της ανεργίας, καψει μέσα στο 2021 με ρυθμό τουλάχιστον 7,5%.
Ως δεύτερος, η ανάκαμψη να στηριχτεί στην
τακόρυφη μείωση των δημοσιονομικν ελλειμ κατακόρυφη αύξηση των εξαγωγν και των
επενδύσεων , κάτι Που Προφανς συνδέεται με
την αξιοποίηση των κονδυλίων του Ευρωπαϊκού
επιβληθούν νέα φορολογικά μέτρα, διασφάλιση Ταμείου Στήριξης. Επίσης, η ανεργία πρέπει
να επανέλθει στο 16,5% και να αποκλιμακωθεί
κατά τουλάχιστον δύο μονάδες μέσα σε έναν
Προς το ΑΕΠ στο 184% Περίπου. Πέμπτος να
Περιοριστεί το έλλειμμα (σε Πρωτογενές επίπεδο)
κοντά στο 1% μέσα στο 2021, από Πάνω από
6% Που θα κλείσει μέσα στο 2020, και έκτος,
με δεδομένους τους δημοσιονομικούς στόχους ,
να διασφαλιστούν τα 2,5 δισ. ευρ Που έχουν
ήδη Προϋπολογιστεί για τmν αμυντική θωράκιση
της χρας. σελ . 2-3
μάτων Που επανεμφανίζονται φέτος, αύξηση
κρεκόρο στα φορολογικά έσοδα, χωρίς όμως να
Μικρή η Πρτη ψαριά
για την Ανδρομέδα
των απαιτούμενων Πόρων για την αμυντική θω ράκιση της χρας και ταυτόχρονα άμεση αο
Με υποχρηση πωλήσεων της τάξεως του 30%
σε σχέση με τις αναμενόμενες και 10% σε
σχέση με Πέρυσι έκλεισε το Πρτο εξάμηνο του
2020 για τν Ανδρομέδα Καλλιέργειες Υδρόβιων Οργανισμν. Με την Πανδημία να μπλέκει
τα δίκτυα κατά τη φετινή χρονιά μετάβασηςν
για την ενοποίηση της Ανδρομέδα με τις εταρείες Σελόντα και Νηρεύς , το συνολικό
εγχείρημα της συγχνευσης λαμβάνει χρα σε
μα ιδιαίτερα προκλητική περίοδο . σελ. 12
Βασικές Παραδοχές του Προσχεδίου
του Προϋπολογισμού (%)
Ποιες είναι
ο1 59 κατιγορίες
μέτρων
Πουθα τονσουν
τιν αγορά
Πς θα τονωθούν
τα φορο-έσοδα του 2021
ΑΕΠ -8,2
Τρεις κύριες ηγές) γιατο δημόσιο ταμείο
Ιδιωτική
κατανάλωση
εσόδων καθς θα εμφανιΑυξημένα κατά 3,55 δισ. ευ ρ θα είναι τα φορολογικά στούν έσοδα τα οΠΟία είχαν
έσοδα του 2021, καθς στο
Προσχέδιο του νέου κρατικού
Προυπολογισμού Προβλέπεται
ότι τα καθαρά έσοδα θα ανέλ
θουν στα 53,705 δισ. ευρ της ελληνικής οικονομίας θα
από 50,147 δισ. ευρ φέτος έχει σημαντική θετική επί( αύξηση 7,1%). Η αύξηση των
φορολογικν εσόδων , Παρά αφού με δεδομένο ότι θα επι
τα νέα ευνοϊκά φορολογικά τευχθεί ανάπτυξη 7,5% το εθνιμέτρα Που θεσπίζονται, θα
στηριχθεί με βάση τις εκτιμή- τάπερίπου 10 δισ. η Η εισροή
σεις του οικονομικού επιτε
λείου σε τρεις Πυλνες: Α) Το
επόμενο έτος θα καταγραφεί μείο Ανάκαμψης της ευρωανάκαμψη των φορολογικν παϊκής οικονομίας. σελ. 5
Ναυλαγορά
Νέο υψηλό έτους
για τον BDI λόγω capes
Ακαθάριστος
σχηματισμός
Παγίου
κεφαλαίου
ανασταλεί το 2020 στο Πλαίσιο
-10,9
ανέες εκδόσες
ομολόγων
το 2021
των μέτρων καταπολέμησης
των επιπτσεων της κρίσης
του κορονοiού. Β) Η ανάκαμψη
Ούτε οι κινεζικές διακοπές ούτε ο κορονοίός
εμπόδισαν τον Baltic Dry ndex, τον βασικό δεκτη της ναυλαγοράς χύδην ξηρού φορτίου, να
σκαρφαλσει σε νέο υψηλό έτους . Χθες έκλεισε
στις 2.071 μονάδες , επίδοση Που είχε να Παρουσιάσει έναν χρόνο και συγκεκριμένα από τις 25
Σεπτεμβρίου 2019 (2.053 μονάδες). σελ 11
-24,8
Εξαγωγές
αγαθν
και υπηρεσιν
Πτωση στα κρατικά έσοδα,
Eναρμονισμένος
Δεκτης
Καταναλωτή
Στο 184,7%
του ΑΕΠ
θα μειωθεί τοχρέος
κό εισόδημα θα ενισχυθεί καΚυριάκος Μητσοτάκης
Success story η ΔΕΗ
Ανεργία
(Ερευνα
Εργατκού
Δυναμικού)
στην οικονομία των Πρτων
56 διο. ευρ από το νέο Τα 18,6
Η ΔΕΗ αποτελεί ένα υποδειγματικό και αθόρυβο success story , ανέφερε χθες ο
Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά
την εκδήλωση Παρουσίασης της νέας εταιρικής
ταυτότητας της εταιρείας. σελ. 13
σελ.4,5
-25-20-15-10 -5 0510 1520 2530 35
Αυξημένα NPEΑσφαλιστικές
κατά 2,4 δισ.
Kονδύλια
Ελλάδα
για τις τράπεζες εισφορές
το 2021
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 20.000
ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ COVID-19
μεκρατική κάλυψη
γιαψηφιακή
μετάβαση
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΣΕ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜ0 ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Report στον SSM
ΤιΠροβλέπει η ΚΥΑ
σελ. 7 Ταμείο Ανάκαμψης
Αυξητικήτάση κατά 2,4 δισ. θα
Παρουσιάσουν τα NPEs το 2021 ,
σύμφωναμε όσα ανακοίνωσαν
οι τράπεζες στον SSM. Πρόκειται
για αντιστροφή της τάσης Πρω
τογενούς μείωσης των κόκκινων
δανείων Που κανονικά θα εμφά
νιζαν οι τράπεζες, εφόσον δεν
υπήρχε η Πανδημία . σελ 7
Αναλυτικές διευκρινίσεις για το εύρος των ασφαλι στικνεισφορν Που καλύπτονται από το κράτος στις
επιχειρήσεις εποχικού χαρακτήρα, όπως επίσης στις | Θετκήn 7η
επιχειρήσεις των κλάδων των αερομεταφορν και
των ακτοπλοϊκν μεταφορν δίνει νέα απόφαση του
υπ. Εργασίας . Με αυτ ξεκαθαρίζεται το Πς θα κα λυφθούνοι εισφορές εργοδοτικές ή εργατικές για ερ ενισχυμένης
γαζόμενους Που εντάσσονται στη ΣυνΕργασίαν και
μισθωτούς Που μένουν εκτός μηχανισμού. σελ6
Τουλάχιστον το 20% , ή σε από
λυτους αριθμούς 150 από τα
750 δισ. ευρτου Ταμείου Ανάκαμψης, θα Πρέπει να διατεθεί
Eurogroup για Ελλάδα
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑ
ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ >13
αξιολόγηση
ΣΤΟΥΣ ΜΑΪΚΛ ΧΟΟΥΤΟN,
ΧΑΡΒΕΙ ΑΛΤΕΡ ΚΑΙ ΤΣΑΡΑΣ ΡΑΪΣ
ΤΟΝΟΜΠΕΛΙΑΤΡΙΚΗΣ
στο Παραπάνω Ποσό θα Πρέπει
να Προστεθούν και τα κοινοτικά
κονδύλια του ΠΔΠ της Περιόδου
2021-2027. σελ . 9
εποπτείας

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Κως: Καταδίωξη σκαφών με 37 μετανάστες – Σύλληψη τριών διακινητών
  Στην ακινητοποίηση δύο ταχύπλοων σκαφών που μετέφεραν συνολικά 37 μετανάστες προχώρησε το λιμενικό στην Κω, ενώ κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν οι οι τρεις χειριστές των σκαφών που φέρονται…Κως: Καταδίωξη σκαφών με 37 μετανάστες – Σύλληψη τριών διακινητών - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Μπάιντεν: Διατήρηση του καθεστώτος στην Πλατεία των Τζαμιών
  Προσηλωμένος δήλωσε ότι παραμένει ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, στο καθεστώς που διέπει την Πλατεία των Τζαμιών στην Ιερουσαλήμ. Αυτό εξέφρασε στον βασιλιά Αμπντάλα Β’ της Ιορδανίας που επισκέπτεται την…Μπάιντεν: Διατήρηση του καθεστώτος στην Πλατεία των Τζαμιών - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Wall: Κεκτημένη ταχύτητα στην άνοδο του τεχνολογικού κλάδου
  Στο υψηλότερο επίπεδο σε διάρκεια πέντε μηνών εκτινάχθηκε στη σημερινή συνεδρίαση ο δείκτης S&P 500 στον απόηχο των καλύτερων του αναμενομένου αποτελεσμάτων της Meta, του μητρικού ομίλου του Facebook, τα…Wall: Κεκτημένη ταχύτητα στην άνοδο του τεχνολογικού κλάδου - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Ζελένσκι: Να ξεκινήσουν φέτος οι συνομιλίες για ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ
  Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υποστήριξε ότι η χώρα του «αξίζει» να ξεκινήσει από φέτος τις συνομιλίες για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δήλωση αυτή έγινε μια μέρα πριν…Ζελένσκι: Να ξεκινήσουν φέτος οι συνομιλίες για ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Η Βαλχάλα των συνταξιούχων είναι ιερή
  Η Βαλχάλα για τους Γάλλους συνταξιούχους είναι σχετικά πρόσφατη ανακάλυψη. Το 1970, η Σιμόν ντε Μποβουάρ έγραψε ότι η κοινωνία αντιμετωπίζει τους ηλικιωμένους ως “σκουπίδια” . Αλλά το 1981, ο…Η Βαλχάλα των συνταξιούχων είναι ιερή - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ