Next

Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝ ΚΗ
ΤΡΙΤΗ
6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
ΔΗΜΟ ΠΡΑ ΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 44ο
AP. ΦΥΛΛΟΥ 12609
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Ανοίνει data center στην ΑτΤική-Εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία
Επένδυση 1 δισ. της Μicrosoft στην Ελλάδα
Προϋπολογισμός 2021:
Πρόβλεψη για ανάπτυξης 7,5%
Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ
ΔΝΤ: Αξιέπαινη
η αντίδραση
της κυβέρνησης
στην πανδημία
Κατατέθηκε στη Διαρκή Εππροπή Οικονομικν Υποθέσε ων της Βουλής το Προσχίδιο του Κρατικού Προύπολογ σμού 2021 που προβλίπει ρυθμό ανάπτυξης 7,5% ( σενάριο
βάσης ) για το επόμενο tτος.
Στο προσχίδιο του προύπολογισμού προβλίπεται πρωτογενές έλλειμμα ύψους 1%
Επιπρόσθετα το προσχίδιο ενσωματνει ελαφρύνσεις 1,6
δις με αναστολή της σφοράς αλληλεγγύης για μισθωτούς
του ιδιωτικού τομία , ελεύθερους επαγγελματίες και αγρό τες καθς
3 ποσοστιαίες μονάδες . Επίσης πολύ σημαντικό ρόλο δια δραματίζουν στον προύπολογισμό ου πόροι που ηχρα δασφάλισε στη διαπραγμάτευση του Ιουλίου του 2020 και θα
ειoρεύσουν το 2021 στα πλαίσια του Ταμείου Ανάκαμψης.
ο 2021.
1ο ΔΝΤ αναθεωρεί θε .
τικά τη πρόβλεψή του
για την ύgεση στην Ελ.
λάδα το 2020, καθς θεορεί
μείωση Των ασφαλιστικν εσφορν κατά
ότι θα διαμορφωθεί στο 9,5%
0,5% μικρότερη από την αρχυχή του εκτίμηση και τοποθετεί
το πρωτογενές λλειμμα στο
6,75% τον ΑΕΠ. Όσον αφο ρά τη βιωσιμότητα του χρέους ,
την χαρακτηρίξει πλέον κεπαρΕλλάδα καθίσταται κόμβος του παγκόσμιου Cloud (υπολο 'γιστικού ανέφουςν) , το οποίο αποτελεί τον πυρήνα της Τ750 εκατ. οι απλειες
των ελληνικν εξαγωγν
στην Τουρκία
ταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη νέα επένδυση της Microsoft , που θα γίνει στην
ΑΤτική.
Εκτίμησε ότι το όφελος για την ελληνική οικονομία θα ξεπερά
σει το ένα δισεκατομμύριο ευρ σε βάθος δεκαετίας .
Στόχος , όπως είπε, είναι όλοι οι Ελληνες να βρίσκονται με
Το ΑΝΤ αποδίδει εύσημα στην
ελληνική κυβέρνηση για τα τ .
χεία αντανακλαστικά που επέ.
δειξε στη διαχείριση της κρί
Τους πρτους 7 μήνες του 2020 οι ελληνικές εξαγωγές στην
Τουρκία κατρακύλησαν στα 790 εκατ. ευρ. Σε σχίση με το
2016, οι απλαες φτάνουν το 1,5 διο. ευρ
δη θέση της κατάταξης των ελληνικν εξαγωγν κ
ταλαμβάνε το 2020 η Τουρκία, από 2η χρα απορρόφη .
σης των ελληνικν προϊόντων που ήταν , όπως αναφέρα
σι ανακοίνωσή του ο πρόεδρος Του διοικητικού συμβουλ .
ου του Ελληνο-τουρκικού Εμπορικού Επιμελητηρίου Πανα
γιτης Κουτσίκος,
Το κυριότερο οικονομικό πρόβλημα που προέκυψε κυρί ως ως αποτέλισμα της έντασης κυρίως μεταξύ Ελλάδος και
Τουρκίας , είναι η υποτίμηση της τουρκικής λρας και ελοχ
στοποίηση των συναλλαγματικν της διαθεσίμων .
τους νικητές της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης", κάτι που δεν
είχε συμβεί με τις προηγούμενες βιομηχανικές επαναστάσεις .
Ο πρόεδρος της Microsoft Μπραντ Σμιθ είπε ότι απρόκειται για
Σχετικά με τη δέσμη μέτρων
επισημαίνει ότι το παχέτο
ήταν μεγάλο , έγκαιρο , και κα ταλλήλως συγκροτημένο από
προσορινά κυρίως μέτρα εντός
του προύπολογισμού που στόχεναν σε νοιχοκυριά και επιχει .
ρήσεις που επλήγησαν σφοδρά.
τη μεγαλύτερη επένδυση της Μicros oft στην Ελλάδα κατά τα 28
χρόνια της παρουσίας της στη χραν . Υπογράμμισε ότι η επένδυση δείχνει την εμπιστοσύνη της εταιρείας στην ελληνική οικονομία, για να επισημάνει: Δεν το κάνουμε σε πολλές χρες , μά
λιστα το κάνουμε το 2020, μια χρονιά με προκλήσεις .
ITE: Αδειοδότηση ιδρυμάτων
μικροχρηματοδοτήσεων
Δημοπρασία τρίμηνων
εντόκων 625 εκατ
ΚΘάλεια Ανω των 5 εκατ..
οι αιτήσεις αποζημισεων
την έκδοση των προβλεπόμενων αποφάσεων , με
Αnς οποίες εξειδικεύονται θέματα εφαρμογής του
πλαισίου μικροχρηματοδοτήσεων , προχορά η ΤΤΕ. Με
τις αποφάσεις αυτές δρομολογείται η αδειοδότηση των
ιδουμάτων μικροχρηματοδοτήσεων.Το πλαίσιο, με το
οποίο παρέχεται η δυνατότητα άντλησης κεφαλαίου
από νοικοκυριά και επιχειρήσεις έως 25.000 ευρ , θε
σμοθετήθηκε τον Ιούνιο από το υπουργείο Οικονομι .
Σην Τετάρτη 7 Οχτωβρίου 2020 θα διενεργηθεί
Δημοπρασία Εντόχων Γραμματίων διάρχει .
, ας 13 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου , σε
άυλη μορφή , ποσού 625 εκατομμυρίων ευρ λήξεως | τις απαιτήσεις των αποζημισεων να εκτιμάται ότι ξε8 Ιανουαρίου 2021. Παράλληλα με τη δημοπρασία , το
Υπουργείο Οικονομικν παρέχει τη δυνατότητα σε qυσιχά πρόσωπα ( ιδιτες ) να προμηθευτούν τους εν λοηακόσιες ζημιές δηλάθηκαν στις ασφαλιστικές επι
υχειρήσεις εξαιτίας της κακοκαιρίας θάλειαν, που
έπληξε την Ελλάδα από 5 έως 9 Αυγούστου 2020 , με
περνούν τα 5 εκατ . ευρ0ι ασφαλιστικές επιχειρήσεις ,
όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ένωσης Λοφα λιστικν Εταιρειν αντέδρασαν άμεσα, όπως σε κάθε
ανάλογη περίπτωση,