Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
τον τόπο του
Πρέπει να ξέροι
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ AΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΕΕINΗΣΕ ΑΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΓΑΤΟ ΜASTERPLAN ΤΟΥ ΛΜΕΝΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ
ΕΓΙΝΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:)
ΡΕΠΟΡΤΖ
του Aήμου είνοι οαν ενηΑρης Τσελίκος
μότες στε να δομορφ του Βμένος. Συμφωνο με
25 κρούσματα στο Νομό Ιωαννίνν
Ιδιαίτερα ανήσυχος ο Περιφερειάρχης Aλ. Καχριμάνης
Τρία νά κρούσματα| Η απόφαση είναι δική σας
κορωνοίού κατέγραpε ο
Αξιότμε Πρωθυτοuργέ της χρς μου ,
δεν θoυν κανέναν οι δικαιολογίες του υmοp | γού εξωτερωκν για την α mopa ρομής αναφορά.
| ερί στορικής συμφωνίας, στο κοινό ανακονω με τον ομόλογό του tων ΗΠΑ
ΕΟΔΥ στο Νομό Πpίe
2 Οκτωβρίου μέχρι και
| την Κυρκή 4 Οκτωβρί.
Στο τέλος του έτους,
1.200 ΜΕΘ. .
Στο τέλος
του έτους ,
θα έχουμε
1.200 ΜΕΘ
ΤΑΙ Μ
και ΜΑΦ με
μόνιμο προ σωκό , με nεντακ τή εκπαίδευση
και με όλο τον εξοπλισμό nou χρειά .
ζεται" τόνισε μεταξύ άλλων , ο υ.
nouργός Υγείας , Βaσίλης Κικίλας.
σε δηλοσεις nou έκανε, μετά την . .
κτήρισε , μεταξύ oηω, νέα npopnipoτo στον το . ρεί να βάn ΒΕΤΟ ΣΗΝ
ΜΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΝ
nou έxru na αυpυθεί νοφέρετοι oυ n χρα μος ΣΤTΜΗ
Κέντρο Υγτίας.