Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όα ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στη σελίδα 12
| 100 χρόνια από την ίδρυσή του Ν . Κρητκός για nαλαιό δικαστικό μέγαρο: Ποδηλατοπορεία οργαννει
| εορτάζει ο Γορτυνιακός
| Σύνδεσμος Σπάρτης σε.
ο ΕΟΣ Σπάρτης
> σελ. 8| Αύριο Τετάρτη 7/10 > σελ 11
Αυτή η εικόνα δε μας τιμάν
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2020 Ετος 25-| Αριθμός 59691 Τμή φύλλου 0,50ε
Τηλ: 2731081253 Fax: 2731081250. [email protected] . www.lakonikos.gr.
Ακυρνονται
οι παρελάσεις
Δεν δόθηκε νέα παράταση και τρα ελλοχεύουν πρόστιμα
Τέλος χρόνου
για τα αυθαίρεταλ
για την
28η Οκτωβρίου
Την ακύρωση όλων των φετινν ηαρελάσεων για την
επέτειο της 28ης Οκτωβρίου
1940, λόγω κορωνοίού , οnoφάσισε ο πρωθυπουργός Κυ
ριάκος Μητσοτάκης , όηως
ανακοίνωσε ο κυβερνητικός
εκπρόσωηος Στέλιος Πέτσος
Μάλιστα, δεν θα διεξαχθούν
ούτε οι μαθητικές , αλλά ούτε
και οι στρατιωτικές naρελάσεις στο ηλαίαια
κατά της εξάπλωσης του
Covid-19. Υπενθυμίζεται nως
οι Παρελάσεις είχον ματαιωθεί και για τον εορτασμό της
των μέτρων
25ης Μαρτίου 1821 , καθς
την ηερίοδο εκείνη η χρα
Βρίσκονταν σε καθεστς
lockdown . Ετσ, το 2020 θα
φύγει χωρίς τη διεξαγωγή
των καθιερωμένων εκδηλσεων μνήμης και τιμής για
δύο σπουδοίες επετείους nου
σημάδεψαν την ιστορία tης
Ελλάδας
Όπως είπε ο Στ. Πέτσας,
Καταγράφηκαν 1,9 εκατομμύρια ακίνητα με Παρατυπίες
Στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 έληξε 5 κτίρια με nολύ σοΒαρές αυητελευταία noράταση-n 2η nou θαιρεσίες , χωρίς οικοδομική ατήσεις για την τακτοηοίηση aυ - Υnouργείου και προστίθεται ι
έδωσε η σημερινή Πολιτική ηγε - άδεια κά . Συνεχίζεται, όμως η θαιρέτων . "Εξέλιξη nonoίa uno - nολίτες λοιπόν ανταοκρίθηκαν.
σία του Υnουργείου Περιβάλλον -διαδικασία τακτοποίησης για τα γραμμίζει ότι η σταθερή θέση της Και για το ρεκόρ δηλσεων nou
τος και Ενέργειας ΥΠΕΝ)- για αυθαίρετα των Κατηγοριν 1-4
την τακτοηoiηση των αυθαιρέ - μέχρι την 31 Μαρτίου 2026, με γείου ΠεριΒάλλοντος και Ενέρ - στια η συμβολή του ΤΕΕ και των
των , σύμφωνα με τις ισχύουσες nροσουξημένα nοσά τακτοποί - γειας ότι δεν θα δοθεί νέα μηκανικν
ρυθμίσεις του Νόμου 4495/2017. noης
Αυτό σημαίνει ότι ολοκληρθηκε η διαδικασία τακτοποinσης κής ηλατφόρμας του ΤΕΕ Προ- και κλείσιμο nολλν σημαντι - ξενυκτήσουν.
για τα συθαίρετα της Κατηγορίας κύπτει ότι μόνο τον ΣεπτέμΒριο κν εκκρεμοτήτων , οναφέρε.
υποβλήθηκαν σχεδόν 200.000
ται σε σχετική ανακοίνωση του
πολιτικής ηγεσίας του Υnoυρ - nραγματοποιήθηκε ήταν τερά εργάστηκαν
nαράταση για τα αυθοίρετα οδή - κάτω σnό δύσκολες συνθήκες
Από τα στοιεία της ηλεκτρον - Yησε τελικά σε αθρόες δηλσεις και Πολλές φορές χρειάστηκε να
κείνοι Πλέον ξεκάθορο ότι
τόσο στη χρα μας όσο και σε
ολόκληρη: την Ευρηη έχει
ήδη εκδηλωθεί ένα δεύτερο
κύμα της Πανδημίας nouυ anoτυηνεται στους αριθμούς
κρουσμάτων , διασωληνωμέ
νων και, δυστυχς Βανάτων.
Ένα κύμα nou nροκαλεί
ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία
καθς ηλησιάζουμε στην ηeρίοδο των κλειστν χρων
συνέχεια σελ 9
Μέσω της ομάδας Vamvakou Revivaly και του Ιδρύματος Στ Νιάρχος
Πρόσφορο πεδίο στον Πάρνωνα
για την αγροδιατροφή
και των εποχικν ισεν.
Τηροβλέπειη δράση <Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιάν
Μια νέα ηρωτοβουλία υποστήρίξης της αγροδιστροφικής
δραστηριότητας ξεκίνησε στην
ευρύτερη ηεριοχή του χωριού
της Βαμβακούς και του Πάρ νωνα aπό το πρόγραμμα Νέα
Γεωργία για τη Νέα Γενιά- σε
συνεργασία με την ομάδα
Vamvakου Revival , στο Πλαί σιο της ηρωτοβουλίας .ΑναΒίωσης της Βαμβακούς και της ριοχής Οι δύο οργανισμοί, nou θερά από το Ίδρυμα Στούρος nounθούν στην περιοχή.
ενίσχυσης της ευρύτερης ηeένα γόνιμο πεδίο δράσης με
απuτερο στόχο τη δημιουργία
ευκαιριν anaoχόλησης μέσα
από την ενεργοnοίηση του
ογροδιατροφικού τομέα και την
επιστροφή στην ενασχόληση με
τη γη για τους κατοίκους, τους
επαγγελματίες, αλλά και τους εν
δυνάμει νέους επιχειρηματίες
Πou επιθυμούν να δραστηριοΓια συτό, άλλωστε , το θέμα
αnασχόλησε σοβαρά το ηρόσφατο Ευρωπαϊκό Συμβού.
λιο, nαρότι δεν ήταν στην
επίσημη ατζέντα του . Σε ό,τι
οφορά τη χρα μας εξακολουθούμε να τα Πηγαίνουμε
nολύ καλύτερα από nολλές
άλλες ευρωηαϊκές χρες
Παρόλα αυτά χρειάζεται
εγρήγορση και όχι εφησυχα σμός, διότι Πολύ εύκολα μπορεί η εικόνα να αλλάξει
δραματικά.
το έργο τους υποστηρίζεται στα - Νιάρχος [ΙΣΝ), συμπράτουν σε
συνέχεια οελ g
Β1lakonikos.gr
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Ο βιασμός
του Πανογιτη Τζουνάκου

Τελευταία νέα από την εφημερίδα