Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
Lanatolh|
ΤΡΙΤΗ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
Έτος ιδρύσεως 1932
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου | www.anatolh.com
Αριθμός φύλλου
Ιδρυτής: ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής : ΠΟΠΗ ΗΛ ΚΟΖΥΡΗ
18.914
Σελίδα 7
Σελίδα 22
Πρωτιά για το ΕΥΝΙΚΗ>
Κυκλοφοριακή Αγωγή από το 30 Δημοτικό Σχολείο
στο διάσυλλογικό αγνα J24
.Προσπάθειες
να ξεπεραστεί
ένα ακόμα εμπόδιο
για το Κέντρο
Αποκατάστασης
Ποιες επιχειρήσεις
εγκαθίστανται στο ΒΙΟΠΑ
Ρεπορτάζ
ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ
στη Νεάπολη
Συνάντηση με τον ΥΠουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκο Παπαθα .
νάση θα επιδιξει να έχει
το διοικητικό συμβούλιο
της ΒΙΟΠΑΝ Α.Ε. και ο
πρόεδρος του Δ.Σ Χρήστος Αμπατζίδης Μάλιστα ζήτησε από τον Υ.
πουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάνη
Πλακιωτάκη, κατά την ε .
πίσκεψή του το Σάββατο,
να μεσολαβήσει για την
Επίσπευσή της
| Μια εκκρεμότητα που
βα πρέπει να διευκρινι - νισμό , για 60% κάλυψη , έγιναν πριν το 2010. Και
στεί αρμοδίως-και πιθα - όπως ισχύει οριζόντια . Η γι αυτό θα πρέπει να πλέον η τεχνολογία έχει
νότατα να απαιτηθεί και ΒΙΟΠΑΝ ζητά να ισχύσει συνεννοηθούν τα υπουρ - εξελιχθεί και το ζητού σχετική τροπολογία νό - το 70% καθς το BIΟΠΑ
μου για να ρυθμιστεί- είναι το ποσοστό κάλυψης στυχς σε σχετική τρο - Εμπορίου & Βιομηχανίας, σημαντικό να βγει πρό των οικοπέδων που έχουν πολογία που είχε ζητηθεί μεταξύ τους
αγοράσει επιχειρηματίες , για το ΒΙΟΠΑ Αγίου Ν για να εγκαταστήσουν κολάου , ρύθμιζε το θέμα ζήτημα που συνδέεται με τοδοτήσει τη συγκεκριτις επιχειρήσεις τους στο αλλά μόνο για όσες Βι - τη δυναμική και προο μένη υποδομή του BΙΟΠΑ
ΒΙΟΠΑ Εν, δηλαδή , η ομηχανικές Περιοχές υγκριση της πολεοδομικής πάγονται στο Ν.3982/2011
μελέτης του ΒΙΟΠΑ προ - που ισχύει σήμερα , αλλά για τον εκσυγχρονισμό ανάγκη , ύστερα από 10
Εβλεπε 70% κάλυψη ( με το ΒΙΟΠΑ Αγίου Νικολάου
100% συντελεστή δόμη- εξακολουθεί να υπάγε - Γιατί στην περίπτωση πχ .
σης ) , εκ των υστέρων δί - ται από ιδρύσεως στο του ΒΙΟΠΑ Αγίου Νικο -του ΒIΟΠΑ , να ανακαινινεται ερμηνεία με βάσηη N2545/1997, όπως και όλα λάου , τα δίκτυα που ετO νέο Οικοδομικό Κανο- τα βιοτεχνικά Πάρκα που γκατέστησε ο ΟTE είΣελίδα 6
. Εεκίνησε
η εκστρατεία πρόληψης
για τον καρκίνο
του μαστού
στην Ιεράπετρα
και τα χωριά της
Σελίδα 9
ναι μεν λειτουργικά αλλά
γεία, Ανάπτυξης & Επεν- μενο θα είναι να μπει οείναι ειδική περιοχή , Δυ - δύσεων και Ενέργειας -πτική ίνα . Είναι λοιπόν
γραμμα από το αρμόδιο
* Ένα άλλο σημαντικό υπουργείο που να χρημαΤΙΜΕΣΣΟΚ
πτική του ΒΙΟΠΑ, είναι το
να γίνουν προγράμματα
με σχετική επιχορήγηση.
Όπως επίσης , είναι
Κουτσομούρα.
των βιοτεχνικν πάρκων . χρόνια περίπου από την
κατασκευή , ο βιολογικός
ντόπιαΤΕ
στεί και εκουγχρονιστεί
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ: Στη σελίδα 3
Τα 2 κιλά(
Οι εγγραφές για τη
νέα σχολική χροντά άρχισαν!
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΡΙΤΗ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων
studlo
ΜΙΚΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 4-5 ΑΤΟΜΩΝ
Εδική Διαπαιδαγγηση
ΤΗΡΟΥΝΤΑΙΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑ COVID-19
1) Πρμη Παρέμβαση
. Πήpης επίβλεψη και καθοδήγηση / Ασφαλής όσκηση
. Ανακούφιση πόνων μέσης κοι αυχένα
(σκολίωση , κύφωση, οσφuίκές και συχενικές κήλες , κ.λπ )
. Αξηση δύναμης. Ευλυγισία και μυκή αντοχή
Τα S κιλά
310εξΓαρίδες
1 Συμβονλευτική Γονέων
Μελέτη Δημοτικού -Γυμνασίου &
Αποκατάσταση Μαθησιακν Δυσκολιν
* Ευθυγράμμιση και ενδυνάμωση σπονδυλικής στήλης
ΔΙΑΝΟΗ ΚΑ οκον
. Βελτίωση στόσης σματος (ορθοσωμία)
Γuα περατέρω
πληροφορίες
o 69S-000.103, 20411-01000
Τερόστια γκόμα καθημερνά φρέσκων ψοριν no Τα κοία pος
oοuς και τερόστια γκόμα ατέuυγμένων θολαοστνν προϊόντων
όηως κοκκινό,οpo , pοκαλόο Υλσοο και noλλά άλλα
. Αντιμετπιση οστεοπόρωσης
Sδωδεκανήσου 34, Άγος Νυκόλαος
Παναγτns nεράκηs| Enμνδοu 19, pos Νκdλαos Κpnr

Τελευταία νέα από την εφημερίδα