Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
ΟΛΥΜΑΣ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τρίτη 06.1 0.2020
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡοΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 2310-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 Ε- Ετος: 28ο-Αρ Φύλλου: 7455
28 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΜΠορ να αποδεχθ ένα ενδεχόμενο Brexit
Χωρίς εμπορική συμφωνία
Βορείου Ελλάδος
ευάλωτες ομάδες| εξ αποστάσεως εκπαίδευση και την ανάπτυξη Ψηφιακν δεξιοτήτων
Δωρεά 1 εκατ. δολαρίων
στην Ελλάδα από την Google
ΠαΠούτσα σε Παιδά
Η χρηματοδότηση Προορίζεται για δράσεις Που αφορούν στην
αντιμετπιση τον συνεπειν της Πανδημίας, τη στήριξη τον
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και
την ανάπτυξη Ψηφιακν δεξιοτήτων σε ευάλωτες ομάδες .
Η Google ανακοίνωσε σήμε
ρα ότι, στο Πλαίσιο των Πρo
Εurobank
π m Αλλαγή έδρας για τη Μοτοδυναμική
δέσμευσής της για στήριξη
της οκονομικής ανάκαμψης
στην Ελλάδα, επιστρατεύει
για τη χρα κονδύλια συνολκού ύψους 1 εκατομμυρίου
δολαρίων μέσω
Coogle.org, Του φλανθρωηκού βραχίονα της Google
Η <ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ ανακοιννει ότι , είων της, η Εταιρία θα λειτουργεί από την Δευσε υλοποίηση της από 26.6.2020 απόφασης Τέρα , 5 Οκτωβρίου 2020 και εφεξής στη να
της Τακτικής Γενικής της Συνέλευσης, στην
οποία αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων , η ΤροποΠοίηση της έδρας της , αλλά και σε συνέχεια της
από 2.10.2020 απόφασης του Δοικητικού της
Συμβουλίου περί μετεγκατάστασης των γραφ
της έδρα στο Δήμο Αμαρουσίου ΑΤΤικής,
επί της οδού Γερμανικής Σχολής Αθηνν αρ .
10, Τ.Κ. 15123.
Η εταιρεία Cairo κεφάλαιο εφαρμογή του
Mezz Plc, η οποίa ανέρχεται
εισήχθη στις 29
Σεπτεμβρίου διαιρούμενο σε
2020 στη γενική 309.096.827 κοιεία, γνωστοΠΟΙ- λαίου και των
είται ο εν λόγω δικαιωμάτων.
Ε30.909.682,70 Κανόνων Λειτο- μέτοχος, άμεσα Ψή φου της και
έμμεσα , κατά συνέπεια
λακτικής Αγοράς, α n έκτησε υπερέβη το όριο
του 20% -αλλά
33,3% -των
σε δικαιωμάτων
ενημε- ε0, 10 η κάθε μία . Financial Ποσοστό 33,02% Ψήφου αυτής
σε άρθρου 14 των
υργίας της Εναλ
κατηγορία διαπρ-νές ονομαστικές όπως ισχύουν, 102.087.906
με μετοχές της Εται - όχι
Εναλλακτικής μετοχές ονομα-σχετική ενημέρ- ρείας Που αντιαξίας ωση της Fairfax στοιχούν
Ψήφου σύμφωνα
0133 εσηγμένες
μερευστό 2 δισ. μέσα
στην Πανδημία
ΕΝ.Α. στικής
Αγοράς
PLUS,
ρνει ότι
μετοχικό
Του συνολου Του
Προς την Εrαιρ- μετοχικού κεφ ΤΟ
Holdings Limited
της Περαιτέρω, κατά
Created by Universal Document Converter