Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟΓΟΣ
eaggelia
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
[email protected]
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
www.e-aggelia.gr
AP. ΦΥΛΛΟΥ 10230-ΕΤΟΣ 36ο-TΙΜΗ 1 .ΤΡΙΤΗ 6 0ΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΝΕΚΡΩΝ, ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ
Στις 633,43 μονάδες
Άνοδος 1,24%
ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021
σε Αχαϊα και αννίνα
Επιστροφή
στην ανάπτυξη με
πολλές αβεβαιότητες
Σελ. 5
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Π.Ο.Υ ΓΙΑ ΚΟΡΩΝΟΙΟ
Σελ. 2
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝ ΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΔΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ
Ζωτικής σημασίας η τρέχουσα Σον κόψη του ξυραφιού
εβδομάδα για την πορεία
Με την εξάπλωση της Πανδημίας κορωνοϊού σε χρες της Ευρηης να φαίνεται
πως μαίνεται ανεξέλεγκτη, τον αριθμό των
κρουσμάτων να είναι σε Πολλές Περιπτσεις σημαντικά υψηλότερος αυτν που εί χαν καταγραφεί στο Πρτο κύμα και την
ανησυχία για τις αντοχές των νοσοκομεί ων να μεγαλνει, Πολλές κυβερνήσεις Βρί
σκονται μπροστά σε εξαιρετικά δύσκολες
αποφάσεις.
Αν και όλες είχαν δηλσει Πως ένα δεύτερο, εθνικό και Πλήρως lockdown έχει
αποκλει στεί ως επιλογή κατάσταση Που
διαμορφνεται στερεί όλο και Περισσότερο από τα κράτη τη δυνατότητα ελιγμν
εν την ίδια στιγμή τα κινήματα ανυπαKοής στα μέτρα Που έχουν επιβληθεί δια
νόμου και οι ομάδες αμφισβήτησης της
ύπαρξης ή Πραγματικής επικινδυνότητας
του 1ού ιγαντνονται.
Ημια μετά την άλλη, χρες στην ΕυρΠη λαμβάνουν κλιμακωτά όλο και περισσότερα μέτρα συνεχiζοντας να ξορκίζουν
το lockdown εν Προσπαθούν να Πείσουν
Vια την αυστηρή πήρηση των μέτρων .
Τελευταίο Παράδειγμα η Γαλλία όπου το
Παρίσι τέθηκε σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού με την παράλληλη επιβολή νέων
μέτρων (κλείσιμο μπαρ, νέα υγειονομικά
Πρωτόκολλα σε εστιατόρια και άλλα Που
αναμένεται να ανακοινωθούν).
Ένα νέο Πλαίσιο απαγόρευσης της κυκλοφορίας σε τρία επίπεδα , σχεδιάζεται
για την Αγγλία, σύμφωνα με δημοσίευμα
της εφημερίδα Guardian και βάσει σχετ κν κυβερνητικν εγγράφων Που έχουν
διαρρεύσει εν θεωρείται βέβαια Πως έρ
χονται νέοι Πιο σκληροί Περιορισμοί .
Έτσι λοιπόν "φουντνει" το δεύτερο κύ
μα του κορωνοϊού με την τελική κατάληξη
να είναι άγνωστη, αφού στο Πέρασμα του
σαρνει ζωές , οικονομίες και Ψυχές.
Τα δύσκολα έρχονται
οδεύουμε προς
δύσκολη περίοδο
του κορωνοϊού
Σελ. 4
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΜICR0SO FT
Σελ. 6
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ
ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
Στο επίκεντρο Των-ψηφιακων
Χωρίς παρελάσεις
οι εορτασμοί για την
28η Οκτωβρίου
εξελίξεωνη Ελλάδα
Σελ 8
Σελ. 3|
Ο λογικός