Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΡΙΤΗ

6

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
2020

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 19ος / Αριθµ. φύλλου 5550

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ
ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΣΕ
ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥ ΣΤΑ ΡΟΪΤΙΚΑ

Η Microsoft
ψήφισε
Ελλάδα

Ένταλµα
σύλληψης
για «4»

ΣΕΛ. 11

ΤΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ
ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
ΤΟΥ ΘΥΜΑΤΟΣ,
Ο∆ΗΓΗΣΕ ΣΤΟΝ
ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΤΟΥΣ

ΣΕΛ. 2

MINI LOCK DOWN ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α

ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ

«Εξασθενούν»
οι καταλήψεις
ΣΕΛ. 8

ΤΟ ΠΡΟΣΧΕ∆ΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Τα τρία
σενάρια για
την ύφεση
ΣΕΛ. 12

Τα πάνω-κάτω
και στην Αχαΐα
ΚΛΕΙΣΤΑ
ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ
12 ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ
ΕΩΣ ΤΙΣ 5
ΤΑ ΞΗΜΕΡΩΜΑΤΑ, ΜΑΣΚΕΣ
ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΛΑΪΚΕΣ
ΑΓΟΡΕΣ, ΓΑΜΟΥΣ,
ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ,
ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ, ΜΙΝΙ
ΜΑΡΚΕΤ
ΤΑ ΕΠΙ∆ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ
Ο∆ΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Γ.Γ.
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ (ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΣΚΕΑΝΑ): ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ ΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΦΛΟΚΑ

Ο καθένας
µε τον
ρόλο του!
ΣΕΛ. 9

ΣΕΛ. 17-23

ΣΗΜΕΡΑ (21.00) ΜΕ
ΤΡΕΝΤΟ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

Προµηθέας:
∆ύσκολη
αποστολή

ΣΕΛ. 3

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ-ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

1.000

µοριακά
τεστ στη
∆. Ελλάδα
ΣΕΛ. 5

Ο

ANAKOINΩΣΗ

Φαρµακευτικός Σύλλογος Αχαΐας, ενηµερώνει
ότι σε εφαρµογή του ΦΕΚ 157Α/10.08.20 από
01.09.20 η διάθεση όλων των αντιβιοτικών σκευασµάτων από τα ιδιωτικά φαρµακεία θα γίνεται αυστηρά µε ηλεκτρονική συνταγή για λόγους διασφάλισης της δηµόσιας υγείας.