Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΟΗΜΕΡΙΔΑ
ίδιοκτησία : 1.& E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Ετος 630-Αρ. φύλλου 17.858.Τιμή 0,60 Ε .Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2020
Γραφεία: Φ. Τζαβέλλα 11- 1ΩΑΝΝΙΝΑ 45333 . Τηλ. Κέντρο 26510 25.677, 33.791-Fax 26510 30.350 . http://wwwρroinosiogos.g. [email protected]
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Μετά τα συνεχή και διάσπαρτα κρούσματα κορωνοίού (όλλα οκτχθες) . .
ΕΤΗΜΕΡΝ
ΚΡΑΝΤΙΜΑ ΤΑ ΓΙΑΝΕΗΑ
Ο ΑιΟ σήμερα υποχρεωτιή η μάσχα και α ευερκούς χύρους, μέριτα μεσόνητα Νέα κόντρα ξέσπασε με αφορμή το Σταυράκα
Βαθαίνει το ρήγμα για
Μ. Ελισάφ-Θ. Μπέγκα!
Ο Αξιμένα προλητικά μέτρα στο Δικαστικό Μέγορο μετά από θετικό δείγμα
δικιγόνου Φιλοξενούμενη στο Γροκομείο νοσηλεύται με ήτια συμπτματα
ντνα nθεται από σήμερα μέγρ
και την ερχόμενη Δευτερα Δή
pος Ιωαντν , πpοκειμένου να
αναχαπστεί η μετάδοση Του κοΠρωτοφανείς χαρακτηρισμούς αντάλλαξαν νυν και πρην Δήμαρχος
Η σχετική απόφαση της Γεν
κής Τραμματείας Πολτικής Προ στασίας ανακονθηκε χες το
. διαίτερα τεταμένο είναι και
πάλι Το κλίμα ανάμεσα στη ΔημοΤική Αρχή Ιωσννίνων και Την Πα pάrαξη Του θωμά Μπέγκα, με πς
δύο πλευρές να καταφεύγοuν για
μία ακόμη φορά σε αψιμαχίες και
ΡΕΠΟΡΤΑΖΙ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ)
απόγευμα και μετά από εισήγη
ση της Επτροπής Εμπειρογνω
μόνων του Υπουργείου Υείας
προκεμμένου να επιτευχθεί η δια .
σπορά της νόσου όνD-19.
που είναι έντανη τον τελευτείο
μήνα και μάλιστα τις τελευταίες
Πρες ο νομός Ιωννίνων βρί, μπαίνει από απόμε και στην πόλη των lωaννων, σε μα ύστατη
σκεται στις πρτες θέσεις της λ.
βολές εκατέρωθεν. Πρόκεται για
μία ατμόσφαιρα εκρηκτική που
δεν βοηθάει καθόλου στην προ
σπάθεια που πρέπει να καταβάλ .
λειο Δήμος για να βελτωθεί η κα .
Τάσταση σπα Γιάννενα.
Αφορμή στάθημε τηλεσπική συ,. νέντευξη του Δημάρχου Μυυσή Ελ : οdφ . ο oποίος , κληθείς να σχελιάσει ζουν τη λεπουργία του Δήμοο και δεν βοηθούν στην επλοση
αΣτοπ στο ξενύχτι και στη διασκέδαση μετά τα μεοάνυχνα
. πpoσπάθεια να περιοριστεί η διαστορά του κορωνοίο . .
ρας , με το συνολό τος σχεδόν παλλοί κάτοχοι κινητν τηλυφ
να αφορά κατούκους στο Δήμο
Ιωawνίτν.
προβλημάτων των δημοτν
- ----- ---- ------ - - ----- ----νων Ελαβαν σχετικό μήνυμα από
Η Συτονιστική Μaθητν αποφάσισε συνέχισή τους, αλλά . .
Φθίνουσα πορεία ακολουθούν
οι καταλήψεις στην Ήπειρο!
το θέμα των καταπατήσεων oκοπέδων στο Σταυράκι που έχει επιοστρέΨει στην Επικαιρόπητα, σε αποστρφή του λόγου του είπε πως η ανιπολίτευση στον Δήμο θα έπρεπε να
βουλσει το στόμα!
12 προτάσεις
της ΚΕΔΕ για το
Ταμείο Ανάκαμψης
Από 15 Οκτωβρίου
ατήσεις για ενίσχυη
Η ανακοίνωση Μπέγκα
ο πρην δήμαρχος Θωμάς
. Φοίνουσα πορεία ακολουθεί ο σrωv σχολεν
στην Ήπειρο που πο ραμένουν υπό κατά
ληψη έπειτα από nις
εξαγγελίες της .
πουργού Παιδείας
για σναπλήρωση χαμένων upν α Σάββατα σε
γιορτές , αλλά και roναποκλεισμό στις κινητοποήσες με παράλληαπό τη σύγχρονη εξ αοστάσεως λη χρέωση: απουσιν .
εκπαίδευση όσων συμμετέχουν
* Στη σελίδα 12
ση αυτή του κ . Ελ 11ησεΑ
Σελ. 6
Σελ 6
Πανελλήνια μοσπονδία ΙδιΟκτητν Ακνήτων
Ναπαρέμβει ο Αλ. Καχριμάνης στο
ΣΕ κατά της δήμευσης περιουσιν!
Παραμένουν 77 χρόνια μετά
ΚΑσβεστεςν οι μνήμες από
το Ολοκαύτωμα Λιγκιάδων . .
Αυτό παρά την από - - 11η σελ .
. Την παρέμβαση
Του Περφερειάρχη Η
πείρου Αλέξανδρου
Καχριμάνη στο Συμβούλιο της Επικρατε .
ας υπέρ Του κύρους
mης πρόσφατης υ.
πουργικής απόφασης
με Την οποία καταρ γείται η δέσμευση πε .
ριουσν mς οποίες
ω δοσικές υπηρεσίες
χαρακηρίουν αδασικές, ζηνά η
Πανελλήνια Ομοσπονδία δοκτηΤν Ακινήτων
Συγκεκριμένα όπως ανοφέρει σε
εισταλή ης προς Τον εΠρωνo Λό
γo ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ.
Δημήτρης Κοσνης.
μάνη εστάη επιστολή
Παίρνει άριστα με βάση νέα αξιολόγηση
Κορυφαία διεθνς η ΔΩΔΩΝΗ
σε θέματα βιωσιμότητας!
ΜΙ. ΠΑΝΑΤΟΤΑΚΗΣ: Στύος μας να είμαε μία επνη εταιρία .
. ΣΤην σελίn των κορυφαίων
πραξαν και σε Τόσα άλλα Οι μνή .
στή παγκοσμίως για Τα υψηλής
ποιότητας και αντερης γεύσης
προϊόντα της όπως η φέτα, rο
γιαούρη και πολλά άλλα .
Συγκεεριμένα, λίστα που κατάρ
Τσε η Ecoadis . μία από ς mο a ξόπιστες , ανεζάρτητες 11η σελ
. Συνολικά 77 χρόνια συμπληρθηκαν από το Ολοκαύτω- μες όμως παραμένουν ωντανές
μα Των μαρτυρικν Λίγκιάδων,
χωριό στο οποίο Τα νασπικά φασισμού που δυστυχς και στις
στρατεύματα κατοχής σκόρπισαν μέρες,
Τον θάναο και την καταστροφή
τον Οκτβριο Τοu 1943 , όπως έ
για να θυμίζουν rα εγκλήματα Του
Χωρίς αλλαγές τα
τέλη κυκλοφορίας
παραμένουν επίκαιρα.
Η μνήμη πων θυμάτων της να ς στον κ . ΚαχpΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
ΕTΙΦΥΛΛΙΔΕΣ
Η συνωμοσία
των μετρίων
ΠΑΛΙΚΑΡΙΣΙΑ ΙΣΟΠΑΛΙΑΟ ΠΑΣ!
Κρολεκτικά έκεισε
στόματα ο ΠΑΣ άνa
κοντράροντας στα ίσα
τον Ολυμπιακό και αno oπντας Του ooπαλία 1Το Λεκανοπέδιο καιn ανάγκη
αντιπλημμυρικής θωράκισης!
>Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΚΡΗ
. Αφορμή για το σημερινό επιφυλλιδικό σημεί.
ωμα στάθηκε μια εκπομπή του Δεύτειρου Προγράμ .
pατος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας ( μία από Τις
οάσεις στην έρημο Των ερτζανν και στο χάος των
ραδιοστμύλων) με τον χαρακτηριστικό τίπλο εροκ
συναναστροφές , που επιμελείται κ
ο εξαίρετος στο είδος Του Πάνος Χρυσοστόμου.
Κάποιο πρόσφατο απογευματηνόμουσικό αφιέρωμα, ένα σπό συτά
που αμβλύνουν τη θερινή ραστνη, είχε ως μουσικό θέμα ησελ
ΟΣεπαλαιότερο δημοσίευμά μου στον κΠρωίνό
Λόγο ( Ποια είναι η θωράκισή μας απέναντι στις
πλημμύρες, 05-02-2015) ανέφερα ότιτα προβλήματα των πλημμυρν δεν Τελεινουν εδ , αλλά
συνεχίζονται και θα εξακολουθούν , ίσως και πιο
έντονα σε όλη ην Ελλάδα και τον κόσμο . Παρα δείγματα εκείνο το διάστημα στη χωρά μας αποτελούσε η Ρόδος, η
Αχαία , η Αργολίδα , η Κρήτη και αρκετά νησιά μας , πρόσφατα η
Μάνδρα, η Εύβοια και σήμερα η Καρδίσα. Η μεταβολή του κλίματος
συνεχίζεται, οι επιστήμονες κρούουν τον κδωνα του
εύρα ο Παμίδης έβαλε το μοναδικό γκολ γα τους Παντες στο 5.
Ο ΕΑρομπί oοφopισε στο 1' μα τον Ολυμπιακά
παρουσιάζει
έpερε ιoοπαλία 1-1 με Το Στουράι, εν η Κοστρίτοo κέρδσε με 0-2
την ΑΕ.
Όλη η αθλητική ετικαιρότητα των ημερν στις σελίδες 7 χαι 12
- 4η σελ.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα